mandag 10. mars 2014

Stillingsinstrukser


Personalleder

Fører daglig fravær med dokumentasjon, opplysninger om type fravær
Står for kommunikasjon mellom alle ansatte

Fører handlingslogg i excel, rubrikker  beskrivelse av hva som skal gjøres, hvem som gjør det, til hvilken tid handlingen skal være utført, dato for avgjørelsen, signatur for at hanlingen er utført og dato
Ha full oversikt over og oppdatert overtid og avspaseringer.

IA-ansvarlig
HMS- ansvarlig

Rapporterer om bedriftens sosiale miljø og sender 'bekyringsmeldinger' til lærer
Kommer med forslag til tiltak ang forbedringer, sosiale aktiviteter

Økonomileder

Holder orden på alle bilag som kvitteringer, fakturaer osv
Oppretter konto i banken
Lager  budsjett
Har kontroll på kontantkassa, sørger for sikkerhet
Fører regnskap

Deltar på økonomikurs

Markedsleder

Mediekontakt
Utarbeider og er ansvarlig for gjennomføring av markedsundersøkelser
Ansvarlig for visitkort, logo, brosjyre, plakater, webside osv

Sekretær

Loggføring for hver arbeidsdag
Ansvar for all korresponanse, påmeldinger, registreringer, frister mm
Renskrive rapporter
Ha ansvar for arkiv og avtaler
Ha ansvar for å lese I love ub-bloggen
Ha ansvar for facebook, egen bedrfitsblogg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar