onsdag 19. september 2012

Økonomi, bank og revisor
Hvordan gjøre avtale om et møte med banken for å starte konto?
Hva kreves for å opprette konto?
Hva skal bedriftens representanter ha med til banken?
UB-løypa

De bedrfitene som vil ha, får denne. Ikke skriv på plakaten, men bruk 'post-it' lapper!

mandag 17. september 2012

Nettverk
Stine har valgt  ungdomsbedrift som programfag til valg. Alle i bedriften fikk i oppgave å laget et personlig nettverkskart som igjen skulle danne grunnlaget for bedriftens nettverkskart.
Hvilke erfaringer har hennes utvalgte og hvem kan bidra med råd, veiledning, kontalter og hjelp for bedriften? Bedriftens forretningsidé er: ?

Moren til Stine er utdannet sosionom
Morens tante er styrer i en barnehage
Tanta har et barnebarn som studerer på BI, markedsføring
Barnebarnet har en stefar som driver en bensinstasjon
Bestefaren til Stine er pensjonert, men har vært ansatt og daglig leder i en bokhandel, medlem av Rotary
Faren til Stine er redaktør i lokalavisa
Farens kollega er har ansvar for kultursidene i avisa
Stines tidligere lærer leder den årlige lokale håndballturneringen
Stines nabo er snekker og har gode forbindelser til et byggevarefirma
Stines kjæreste utdanner seg til fotograf
Broren hans er webutvikler
Kjæresten hans driver import av sportsartikler
Moren hans har egen frisørsalong
Stines venninne jobber på hotell som resepsjonist
Moren til venninna er ansvarlig for import av et populært skomerke
Morens venninne er utdannet i økonomiske fag og er ansatt på et advokatkontor
Hennes datter har studert samferdsel i Kina
Stines trener er utvikler og produktdesigner på en plastfabrikk

Hver elev lager sitt eget nettverkskart, og alle de ansatte "plukker" aktuelle personer fra alle ansattes ulike nettverkskart, til å være med i bedriftens nettverkskart. Dette lagres i egen mappe på fronter.Nettverksbygging, engelsk social networking, uttrykker at mennesker kommer sammen enten direkte eller ved hjelp av digitale nettverk for å sosialisere seg og yte hverandre assistanse faglig, forretningsmessig eller på andre måter som deltakerne drar nytte av. Et konkret resultat av nettverksbygging kan være at mennesker begynner å arbeide sammen mot et felles målsetning enten i nyetableringer av forretninger eller andre typer foretak.
Kilde: Wikipediatorsdag 13. september 2012

Handlingslogg


Handlingsloggen skal inneholde følgende:

Dato for når 

hva skal gjøres

av hvem 

til hvilken tid


og deretter  skal dato for gjennomføring noteres og

en annen person - som regel daglig leder signere.


Det er viktig at handlingsloggen føres jevnlig i fronter (egen mappe) fordi den er et av grunnlagene for vurdering i faget!
torsdag 6. september 2012

Kick off - 2012


Vi tar buss fra inngangen ved biblioteket kl. 9.30 mandag 10. sept. Er tilbake på skolen til 5.t

Program:
Dette er skikkelig fin start på ue-arbeidet!!!