Registrering og opprettelse av konto


   • REGISTRERING
  •  
  • Før elevene starter den elektroniske bedriftsregistreringen må minst én elev ha registrert seg som brukere på ue.no.
  • Eleven logger inn på ue.no, og kommer til ”min side” hvor bedriftsregistreringen kan starte. Der fylles all informasjon inn, og systemet gir beskjed om hva som mangler før bedriftsregistreringen kan godkjennes av UE. Eleven kan gå ut av registreringsprosessen når som helst og fortsette på et senere tidspunkt. Både referat fra stiftelsesmøte og vedtekter skal lastes opp.
  • Etter at bedriftsregistreringen er godkjent av UE, skal de tre dokumentene protokoll fra stiftelsesmøte, vedtekter og samordnet registermelding skrives ut og skrives under og sendes pr post til UE Østfold.  • Vi sender deretter registreringspapirene til Brønnøysundregistrene, og ca tre uker senere vil dere motta bedriftsattest fra Brønnøysundsregistrene.
  • For mer detaljert informasjon se vedlegg <<Veiledning registrering UB.pdf>>
  • Kontonummer for registrering, sum 200 kr.:  1030.11.46766
UE Østfold

Det vi er nødt til å ha er vedtekter, protokoll fra stiftelsesmøte og samordnet registermelding. Disse genereres automatisk til utskrift når registreringen er fullført.  I tillegg er det fint hvis de sender en avtale med ansvarlig lærer.  Dette står beskrevet under trinn 15 på UB-løypa. http://www.ungdomsbedrift.no/ 
Sille
 


Plan for etablering

Framdriftsplan de første ukene

    •    Finne en ide på produkt eller tjeneste
    •    Finne hvem man vil utvikle ideen sammen med – danne grupper. Ideell størrelse er 3-5 elever i hver bedrift. 2 elever betyr mye jobbing og papirarbeide på hver. Flere enn 5 betyr at det er vanskelig å fordele oppgaver til alle.

    •    Velge styreleder, daglig leder og økonomiansvarlig.
    •    Finne navn på bedriften. UB eller ungdomsbedrift skal være en del av navnet enten foran eller etter.

    •    Skrive en forretningside. Få ned på en setning hva som er produktet / tjenesten, hvem som er kundene og hvor kundene er. Setningen skal være ganske konkret. Lærer ser på forretningsideen og godkjenner denne.

    •    Sende innkalling til stiftelsesmøte. Mal ligger på www.ubiz.no
    •    Skrive ned vedtektene for bedriften. Mal ligger på www.ubiz.no
    •    Finne to personer som har signaturrett, oftest økonomiansvarlig og daglig leder eller styreleder.
    •    Finne en mentor for bedriften – en person utenfor skolen. Skrive avtale med mentor.
    •    Finne en revisor for bedriften – kan være ansvarlig lærer.
    •    Skriver avtale med ansvarlig lærer.
    •    Avholde stiftelsesmøte. NB! Et formelt møte.
    •    Skrive referat fra stiftelsesmøtet. mal på www.ubiz.no Viktig at man følger malen.
    •    Elevene registrerer seg på www.ue.no
    •    En av elevene registrerer bedriften på www.ue.no. Husk at alle medarbeidernavn blir ført opp!

Øverst til høyre vil det til enhver tid, stå hvor langt i registreringen bedriften er kommet, hva som mangler. Når alt er på plass, genereres, dvs lastes samordnet registermelding opp ved å trykke på den grønne knappen.

    •    Når registreringen er godkjent skrives alle nødvendige papirer ut og sendes underskrevet med BLÅ penn til UE Østfold.
    •    Når papirene fra Brønnøysundregistrene kommer, tar man kontakt med banken for opprettelse av konto.
Men før det skal en forretningsplan være på plass: Se egen side på fanen.

Opprettelse av konto:
All informasjon finnes her:
http://www.ue.no/Elever-og-studenter/Ungdomsbedrift/Opprette-og-avslutte-bankkonto-for-ungdomsbedrifter-i-Ostfold