IA-bedrift

i tillegg til 
Fra seminaret 2008


Hva er IA?

IA er forkortelsen for ”et inkluderende arbeidsliv” og stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen.
Den første IA-avtalen ble signert i desember 2001 og varte i fire år. Den ble erstattet med en ny, som utløp 31.12.09 (forlenget til 1. mars 2010). 24. februar 2010 ble den tredje IA-avtalen signert, med varighet fra 1. mars 2010 – 31. desember 2013, med mindre avtalepartene er enig om å si opp avtalen underveis på grunn av manglende måloppnåelse.

Kilde: http://www.nav.no/Arbeid/Inkluderende+arbeidsliv/Hva+er+IA

Dette skjemaet må fylles ut og sendes med annet materiell for å kunne delta i konkurransen om beste IA-bedrift i ØM for ungdosmbedrifter:Kontaktperson på NAV: Denne sendes til : Elise Johannessen (elise.johannessen@nav.no 

i tillegg til: 
"Ungdomsbedriften må sende inn mål og handlingsplan, så får de IA diplom. Dersom de vil være med i konkurransen månedens IA, må de i tillegg skrive litt om hvordan de har fulgt opp mål og handlingsplan. "