Drift


Husk å føre handlingsloggen jevnlig.

VIKTIG sjekkliste i forhold til vurdering


For at UB-året skal kunne godkjennes med brukbare karakterer må følgende være i orden:

Holdt stiftelsesmøte 
Holdt styremøter
Mottatt registreringsnummer fra Brønnøysund
Betalt registreringsavgift
Opprettet konto
Føring av handlingslogg
Deltatt på messe
Gjennomført salg av produkt eller tjenester
Sendt ut innkalling til generalforsamling minst 14 dager før generalforsamling
Sendt årsrapport og regnskap til godkjenning
Gjennomført generalforsamling før melding om trekkfag til eksamen/karaktersetting
Sendt årsrapport og regnskap til UE-Østfold for avvikling av bedriften


Styre

Styret bør ta stilling til følgende saker og presentere dette for et allmøte

            1. Samarbeidskontrakt
 
 1. Hva er ungdomsbedriftens felles mål ?
 2. Hva er vårt felles ansvar?
 3. Hvordan skal vi sikre at arbeidet era v best mulig kvalitet?
 4. Skal vi ta ut lønn for arbeidet fortløpende eller vente til slutten av skoleåret?
 5. Skal det være noen påskjønnelser for den/de som yter en ekstra innsats?
 6. Hvordan skal overskudd fordeles og hvordan skal tap dekkes?
 7. Hva skal skje med den/de som ikke gjør jobben sin eller ikke holder avtaler?
 8. Hvordan lose tvister eller konflikter? Hvem skal megle?
 9. Hvilket tidsrom skal avtale gjelde for?

Samtlige medlemmers underskrift:Hentet fra Maler og skjemaer
Ungt Entreprenørskap forlag, s. 6

                 2. Etablering av nettverk  
        
Firmanavn
Bransje
Kontaktperson
Tlf/e-post
Hvem av oss kjenner personen?


 
    3. Analyse av bedriften

 1. Hva er våre sterke sider? Det vi klarer best.
 2. Hva er våre svake sider? Det vi klarer dårlig (forbedringsområder)
 3. Hvilke muligheter har vi? Det beste som kan skje
 4. Hvilke trusler har vi? Det verste som kan skje.

Konklusjon

Hentet fra Maler og skjemaer
Ungt Entreprenørskap forlag, s. 15

                 4. Erfaringer og planer

 1. Hva har vi gjort til nå?
 2. Hva har vi lært så langt?
 3. Hva er bedriftens målsettinger og resultater?
 4. Hva er hver enkelts målsettinger og resultater?
Hva trengs å gjøres
 1. Hva er våre sterke sider? Det vi klarer best.
 2. Hva er våre svake sider? Det vi klarer dårlig (forbedringsområder)
 3. Hvilke muligheter har vi? Det beste som kan skje
 4. Hvilke trusler har vi? Det verste som kan skje.

Konklusjon

Hentet fra Maler og skjemaer
Ungt Entreprenørskap forlag, s. 15

Det skal skrives referat fra alle styremøter . Velg referent for hver gang!

Arranger studiebesøk se s. 62 i Trening i entreprenørskap

Invitere en foredradsholder se s. 62 i Trening i entreprenørskap
 


 
Områder det må rettes spesiell fokus på:

Nettverksbygging
Kontakt med medier
Mentorvirksomhet
Kommunikasjon/tilbakemeldinger
Bedriftsleders ansvar
Avspasering/dokumentasjon