tirsdag 17. september 2013

Kontor under oppussingIsmail og Hermann tar første strøk med hvitmaling på det som skal være kontoret vårt. Under ferdig med alle strøk - klart for møblering! Jens har valgt UB og blir ansatt i bedriften sammen til de andre.Salg av smykker fra Uganda starter snart!

Denne bedriften vil selge smykkene som kom for sent for Dreamcatcher ub. Sporty gjort, jenter!
Hva bedriften heter, og hva de skal tilby, vil straks bli publisert i forretningsidéen som er under utarbeiding.


Anna demonstrerer smykket som hodepynt! Kreativt!tirsdag 10. september 2013

Andelsbrev
Andelsbrev er en form for aksjebevis dvs at personer som kjøper andeler i en bedrift, støtter bedriften finansielt. Dersom det blir økonomisk overskudd i bedriften, kan det deles ut utbytte, jfr bedriftens vedtekter. Dersom bedriften går med underskudd, er beløpet det er kjøpt andeler for, tapt.
Hver bedrift designer sitt eget andelsbrev.

Søk med ordet andelsbrev på nettet og hent inspirasjo

Logoen på bedriften bør være med – og brevet kan godt ha en fin lay-out!

Informasjon som skal være på andelsbrevet:


Navn på bedriften
Andelsbrevnummer
Beløp
Dato
Navn på kjøper
Navn og signatur på økonomiansvarlig for bedriften
Det utstedes en kvittering med tilsvarende informasjon.
Merk dere teksten nederst på slippen!