tirsdag 30. oktober 2012

Hva skal til
for å få høyeste måloppnåelse i fagene?

Følgende krieterier ligger til grunn for karaktersetting.

For bedriften gjelder det å ha blitt registret på ue.no i Brønnøysund og sendt opplysninger digitalt og som signert papirkopi til UE-Østfold innen høstferien (Bjørg Nina skal også ha kopi)
Opprettet konto i banken
Ha betalt registeringsavgifta umiddelbart etter å ha mottatt registreringsnummer
Selge andeler
Ha kontinuerlig ført handlingslogglogg lagret i bedriftsmappe i fronter og overholdt alle sine forpliktelser
Deltatt på Gründer Idol
Deltatt i skolens logokonkurranse
Skaffet mentor innen første termin
Deltatt på IA-seminar og skrevet samarbeidsavtale
Deltatt på høringer og skåret til høyt nivå jfr vurderingskriterier for eksamen/læreplanen
Opprettet nettverkskart for bedriften
Ha gjennomført en markedsundersøkelse, bearbeiding av data og presentasjon av resultatet
Levert delårsrapport to uker før innsendingsdato til messa/ ØM
Deltatt på ØM i konkurransen Beste ungdomsbedrift
Ha gjennomført minst en aktivitet i regi av bedriften, gjennomført salgstiltak av produkt eller tjenester
Sendt sluttrapport og regnskap til revisjon
Ha levert godkjent sluttrapport innen 1. mai og sendt innkallelse til generalforsamling
Ha gjennomført generalforsamling før 17. mai
Avvikling av bedriften: Ha sendt sluttrapporten med referat fra generalforsamlingen til UE-Østfold umiddelbart etter generalforsamling

Fulgt opp avtaler og oppgaver


Angående lederne: Deltatt på lederkurs
Angående økonomileder: Deltatt på økonomikurs

Tillegg for EB2
Ha registrert seg på EwB siden og lagt inn bedriftens profil - etablert samarbeid med en bedrift utenfor Norge

mandag 29. oktober 2012

En liten rapport fra EwB-konferansen i Oslo
Her deltar over 100 lærere som har ansvar for mange ungdomsbedrifter spredt ut over hele Europa og Afrika. EwB betyr entreprenørskap over landegrensene.
Organisasjonen har sine egne sider på nettet der dere kan regsistrere dere som bedrifter og søke kontakt med bedrifter i andre land for samarbeide. EwB arrangerer også internasjonale messer flere steder i løpet av året. Ytterligere nformasjon finner dere på nettsiden www.ewb.ja-ye.org. Mer enn 32 land er representert.
Jeg har kommet i kontakt med en lærer på en skole i Lathi, Finland, som tilbyr nesten de samme fagene som Glemmen vgs. I tillegg har de utdannelse i sirkus! Det er store sjanser for at Prima Puella ub kan få til et samarbeid med en av bedriftene på denne skolen. Det er også en skole i Latvia som dere kan ta kontakt med. En av deres bedrifter arrangerer diverse events.
En ungdomsbedrift i Bulgaria søker etter en ungdomsbedrift som kan hjelpe dem med å illustrere en digital bok. Tar Auxillium ub den utfordringen?
Selv om det er EB2 elevene som skal jobbe internasjonalt dette året, er det ingen ting i veien for at dere andre også kan gjøre det. Det er helt opp til dere hva dere ønsker. 
Alle bedrifter som vil etablere kontakt for dette skoleåret eller neste, oppretter en bedriftsprofil. Det er ikke vanskelig. Velg en medarbeider som har ansvar for oppfølgingen på EwB-siden.

Jeg jobber mer med å få til et nettverk i løpet av kvelden og morgendagen.
Se hva Galleri Noir opplevde i Bratislava for to år siden, bruk arkivet eller søkervinduet.

Dag to handla om å skape nettverk og om hvordan skaffe mentorer.
I samtale med journalist Kjersti Løken Stavrum fra Aftenposten fortalte Jan Åge Fjørtoft, tidligere fotballspiller, om hvordan han knytter kontakter og hvilke tanker han har om å utvikle samarbeide og dra veksler på andre menneskers kvalifikasjoner.
Samarbeidskontrakten med skolen i Lathi og sjokoladegaven som skal få oss til å ikke glemme avtalen!
Fra workshop om hva skal til for å lykkes i EwB-programmet, både gamle og nye metoder ble tatt i bruk for å beskrive prosessen - og hva kan elever få ut av et slikt samarbeid.


Og til slutt læreren som vi vil etablere kontakt med fra Bulgaria:


tirsdag 23. oktober 2012

Tid for å søke på BLUZZmidler
Frist for søknad: 5. nov

Få med forretningsplan, hvem dere er og hva dere ønsker å bruke de ev tildelte pengene til.
Vis gjerne til blogg eller web-side som dere har!

Sendes til: roy.henriksen@fes.no

tirsdag 9. oktober 2012

LogokonkurransenSKOLEKONKURRANSE
Vi har gleden av å invitere årets ungdomsbedrifter ved Glemmen videregående skole til å delta i en skolekonkurranse. Det konkurreres i kategorien
"Logo".
Det kåres en vinner, som får utbetalt kr 700,-
Innleveringen skjer digitalt og skal vise logo både i farger og svart/hvitt og i forstørret og forminsket utgave. I tillegg skal det leveres logoforklaring og forretningsidé. Husk å navngi filen med bedriftens UB navn. Bildefiler sendes i jpg fil.
Juryen vil bestå av en gruppe lærere fra skolen som i sitt arbeid med å kåre vinneren, vil anstrenge seg for å vurdere faglig kvalitet på alle innleverte bidrag. Hver deltaker vil få en tilbakemelding fra juryen.
De av bedriftene som ønsker å delta, må sende materiellet digitalt senest mandag 12. november 2011 kl 12
mailadresse: annsko@ostfoldfk.no
Vi vil oppfordre alle bedriftene ved skolen til å delta i konkurransen og ønsker dere LYKKE TIL!
Med vennlig hilsen UB-lærerne
Husk vurderingskriterier som gjelder for ØM og NM, sitat fra konkurranseregler:
”LOGO
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logo, og vil spesielt vurdere ut fra følgende kriterier:
- Logoen skal fungere både i svart/hvitt og (eventuelt) i farger.
- Logoen skal ha kobling til bedriftens virksomhet.
- Logoen skal egne seg til forstørring og forminsking.
- Generelt inntrykk av logo. 
Dersom ungdomsbedriften vil delta i konkurransen med sin logo, må logoen leveres i et eksemplar. Det skal ligge også leveres ved en kort skriftlig forklaring og begrunnelse på sammenhengen mellom valgt logo og ungdomsbedriftens forretningsidé. (Maks 1 A4 side).”

RegnskapskursUE Østfold inviterer i samarbeid med Skatteetaten til introduksjonskurs i regnskap. Målgruppe er elever som driver ungdomsbedrifter, fortrinnsvis regnskapsansvarlig og leder.
Kurset er gratis, og er åpent for inntil to elever pr. ungdomsbedrift.
Alle som deltar på kurset får en perm (1 per ungdomsbedrift) med kursmateriell, minnepinne med exelark og huskelister. I permen er det også plass til egne bilag og annet regnskapsmateriell.


Send påmelding med navn, skole, e-post og ungdomsbedrift til ostfold@ue.no

Gründeridol2012

Gründeridol

Har dine ungdomsbedrifter en god idé?  Be elevene møte opp når vi kommer til en by nær deg og delta på gründeridol. De får møte en jury bestående av representanter fra næringslivet i Østfold. Be elevene forberede en kort presentasjon av ideen gjerne med skisse, tegning eller prototype. De 5 minutter til å presentere, og bør derfor tenke igjennom hva de vil ha frem eller hvilket budskap de vil at juryen skal huske etter deres presentasjon. Juryen gir ungdomsbedriften en kort tilbakemelding på ideen, og kanskje de får med en gullbillett til finalen.


Vi kårer Østfolds beste forretningsidé!
I fem av Østfoldbyene arrangerer vi i år Gründeridol hvor elevene kan komme og presentere sin innovative idé. Der får de møte en jury bestående av representanter fra næringslivet i Østfold. De må forberede en kort presentasjon av ideen sin, de har 5 minutter til disposisjon og bør derfor tenke igjennom hva de vil ha frem eller hvilket budskap du vil at juryen skal huske etter sin presentasjon. Elevene bør ha med seg skisse, tegning, prototype eller beskrivelse av ideen. Det kan selvsagt være flere fra bedriften som presenterer ideen sammen. Juryen gir dem en kort tilbakemelding på ideen, og de beste ideene får en gullbillett til finalen.

Har du en elev-, ungdoms- eller studentbedrift, og syns dere har en bra forretningsidé? Møt opp da vi kommer til din nærmeste by! Vi oppfordrer deg til å delta på gründeridol. Du får møte en jury bestående av representanter fra næringslivet i Østfold.

Du bør forberede en kort presentasjon av ideen din –  og husk at du ikke har mer enn 5 minutter til å presentere ideen. Derfor bør du tenke igjennom hva du vil ha fram eller hvilket budskap du vil at juryen skal huske etter din presentasjon. Juryen gir deg en kort tilbakemelding på ideen din, og kanskje er du en av ideene som blir sendt videre til finalen. 
Møt opp med skisse, tegning, prototype eller beskrivelse av ideen - og presenter ideen din på Auditoriet
Registrering rett utenfor, der får dere anvist rett tidspunkt for deres presentasjon