onsdag 20. juni 2012

Avvikling av Dreamcatcher ub


Tiden er kommet for å dele utbytte, sende de siste bestillingene, bestemme hva som skal skje restlageret
å sjekke at alt er klart til generalforsamlin og underskriving av årsrapport.


Når alt er sendt til UE Østfold, vil alle få en attest som er go' å legge ved cv'en. Det lønner seg å starte tidlig med å forberede avviklingen, for brått er skoleåret over!mandag 18. juni 2012

Nå er dagen kommet


og til tross for problmer med pålogging, var alt i boks før 'klokka klang'.
Jentene gjorde en fantastisk innsats under presentasjonen og spørsmålene etterpå under on-lin-konferansen i Sosialt entreprenørskap i regi av EwB Romania, men hva resultatet blir, må vi vente litt lenger på å få vite!
 Klar ferdig, go! Jentene er på lufta!

 
 Hello, hey, hello!

Roxanna fra Romania losa jentene i Auxilium ub gjennom en vellykka presentasjon.søndag 17. juni 2012

Starte selskap?


Hva slags selskapsform egner seg best?

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Forberede/

Hva med prisen?


Hva koster varen?

Det er mange beregner forut for prissetting. Her er bare noen eksempler:

Bedriften har fire prissettingsmetoder å velge mellom:

●         kostnadsbasert prissetting
●         markedsbasert prissetting
●         konkurransebasert prissetting
●         dynamisk prissetting

Prisdifferensiering vil si at bedriften har forskjellig pris til ulike segmenter. Det er vanlig å operere med følgende typer av prisdifferensiering:

●         segmentstyrt prisdifferensiering
●         geografisk styrt prisdifferensiering
●         bruksstyrt prisdifferensiering
●         tidsstyrt prisdifferensiering

To prisstrategiske valg:

●         høy pris for å tjene mest mulig pr. solgt enhet
●         lav pris for å få flest mulig til å kjøpe produktet
Les mer om pris: 

torsdag 14. juni 2012

Sjekk av Go To Meet -online-konferanse


Det er spennende å se om det virker, om lyd og bilde kommer opp på skjermen.
Macene trengte en ekstra godkjenning med proxyadresse for å akseptere programmet, men den gamle skole PCen krevde ikke noe ekstra for å gi signaler fram og tilbake. Et minus var det likevel. Datamaskina hadde ikke kamera, så panelet fikk aldri se Tina og Alina denne dagen. På spørsmål fra Roxanna i Romania om 'bilde' er på plass til mandag under selve konferansen, svarte Alina et kontant, ja!
Så nå er IKT-guttane satt på jobben. Vi vil jo ha forbindelse med både lyd og bilde. Ellers gikk alt teknisk som det skulle. Vi krysser fingrene for Auxilium ub  mandag kl. 14.00
Da gjelder det å satse alt på presentasjon og svar for å vinne EM i Sosialt entreprenørskap og tur til Romania for å motta prisen.
Her ser jentene noen av konkurentene på skjermen. Det gjelder å ha kontroll på nervene mandag og alt godt forberedt!Undervisningsmetodikk

Teori
med utgangspunkt i læreboka og læreplanen

1.
Hver bedrift får i oppgave å formidle kunnskap om utvalgte kompetansemål til resten av gruppa .
Alle ansatte har et samlet ansvar for denne oppgaven, men kan seg i mellom fordele arbeidsbyrden.
Bedrfiten velger selv måten formidlingen skjer på f.eks. rollespill, konkurranser ol 
Det skilles mellom elever som har EB1 og EB2.
2.
Alle bedriftene bidrar med spørsmål og svar fra de ulike emnene til felles quiz

tirsdag 12. juni 2012

Produkt- og markedsmatrise

Eksisterende strategi: satser på nåværende produkter og markeder
Markedsutvikling: satser på nåværende produkter, nye markeder
Produktutvikling: nye produkter, nåværende markeder
Diversifisering: nye produkter, nye markeder

Hva som velges av strategi er avhengig av:
Samfunnsutviklingen (god sysselksetting/høye inntekter)
Bedriftens ressurser (kompetanse/teknologi)
Markedsutviklingen (behov/trender)


Hva er en matrise?

Et skjema med både rader og kolonner der det er mulig å "lese" i alle retninger!
Def: matrise
subst. m matrise () [mɑˈtɾiːsə] nett av rader og kolonner, skjema
Kilde: http://no.thefreedictionary.com/matrise

Se:
http://www.lederkilden.no/eBook?marketplaceId=721795&languageId=1&contentItemIds=845874&action=getPDF

http://www.aksjonsprogrammet.no/Inno-verktoy.htm

onsdag 6. juni 2012

Deltakelse i europamesterskapet/sosialt entreprenørskap

VIKTIG INFORMASJON

Monday 18th June, from 1.00 PM CET. For å få med alle teamene regner de med å holde på til kl. 16.00.

•         The final will take place on-line through GoToMeeting 

Elevene får tilsendt en link til GoToMeeting møterommet og klikker seg inn der når de har sin presentasjon. 
De vil få tilbud om en prøvepresentasjon slik at vi vet at alt virker og de skjønner hvordan verktøyet fungerer.


•         Each team should join from one computer. Each team should be equipped with microphone and , if possible, with a webcam.


•         Test calls through GoToMeeting will be organized with the participating teams from each country, between 4th -15th June. Precise day and time to be decided together with the national coordinator. Hvis dere sender meg kontaktinfo til den ansvarlige eleven kan jeg ta dette direkte med dem hvis dere vil.


 

•         Test calls through GoToMeeting will be organized with the participating teams from each country, between  
4th -15th June. Precise day and time to be decided together with the national coordinator. Hvis dere sender meg kontaktinfo til ansvarlig eleven kan jeg ta dette direkte med dem hvis dere vil.


•         More details on the setup of the final, and the order of the presentation will be sent out by  4th June 2012.
Se også bloggen deres: http://auxiliumub.blogspot.no/


Hva er en sosial innovasjon?
·       Sosial innovasjon er realiserte ideer som fører til sosial endring. Sosiale innovasjoner skapes ofte i etablerte bedrifter eller organisasjoner som har en sosial profil. Det kan spenne fra ideer knyttet til arbeidsforhold, utdanning til samfunnsutvikling eller helse. Sosiale innovasjoner styrker og utvikler samfunnet.

Hva kjennetegner en sosial entreprenør?
·       Sosialt Fokus: Hovedformålet med virksomheten er å løse sosiale utfordringer
·       Entreprenørskap: Etablering av nye bedrifter eller nye aktiviteter
·       Innovasjon: Bruk av nye metoder og nye løsninger for å løse sosiale problemer
·       Økonomisk bærekraft: Fokus på markedsføring, salg og resultat strategier
·       Involvering: Bredde av målgrupper

Hva er et Sosialt Entreprenørskap?
Begrepet "sosiale virksomhet "er beskrevet av EU-kommisjonen som en virksomhet:
·       hvis primære mål er å oppnå sosial påvirkning heller enn å generere overskudd for eiere og aksjonærer;
·       som opererer i markedet gjennom produksjon av varer og tjenester på en entreprenøriell og innovativ måte
·       som bruker overskuddene i hovedsak å oppnå sine samfunnsmessige mål og
·       som styres av sosiale entreprenører på en ansvarlig og transparent måte, særlig ved å involvere ansatte, kunder og andre interessenter er berørt av virksomhet.

 
Hvem kan være med i den europeiske konkurransen for
Sosiale Entreprenører?

Hvis dere vinner konkurransen for beste sosiale entreprenør fylkesmessen for ungdomsbedrifter går dere videre til den Europeiske Finalen. Det er tre fylker som kan ha vinnerlaget sitt i den Europeiske Finalen for ungdomsbedrifter med sosialt entreprenørskap. De tre fylkene er Oslo, Sogn og Fjordane og Østfold.
Hva dere gjøre?
·       inn og registrer bedriften deres www.sep.ja-ye.org
·       Delta fylkesmessen for ungdomsbedrifter
·       Delta NM for ungdomsbedrifter
En jury vil rangere de tre bedriften som vinner hver sin fylkesmesse etter at alle tre fylkesmesser er gjennomført

1.    Det er de tre beste sosiale bedriftene blir med i den Europeiske Finalen. En fra hvert fylke. Alt som sendes inn til den europeiske konkurransen må være på engelsk.
2.    Send inn en kort beskrivelse av bedriften, en 4 min video som beskriver bedriften og delårsrapporten.
3.    Lag en brosjyre som profilerer bedriften deres.
4.    Gjennomfør den Europeiske Finalen hvor dere presenterer dere for en internasjonal jury online.