fredag 28. oktober 2011

Lederkurs

HUSK, Anne Marit skal ha søknaden!

Hei,
Her kommer invitasjon til årets lederseminar for ungdomsbedriftsledere.
I år er dette kurset på fire dager, inklusive ”Leder for en dag” der elevene skal følge en leder gjennom en arbeidsdag.
Dagene er:
-      tirsdag 8. november
-      torsdag 12. januar
-      onsdag 8. februar
-      torsdag 9. februar (leder for en dag)

Det er plass til 32 deltakere, med andre ord ca 3-4 elever per skole.

Send påmelding (navn, e-post, mobil og UB) samlet fra skolen, der elevene er listet i prioritert rekkefølge.

Dere må gjerne melde på flere elever, men vi kan ikke garantere for at alle kan delta.
Vi prioriterer flere elever fra skoler med stor UB aktivitet.
Gi beskjed dersom elevene skal betale egenandelen på kr 300 selv, ellers kan dere sende bestillingsnummer til fakturaen.

NB! Det er viktig at de som skal delta på dette kurset, har anledning å delta på alle fire dagene.

Med vennlig hilsen
UE Østfold
FRAMTID - SAMSPILL – SKAPERGLEDE

onsdag 26. oktober 2011

Bluzz

Husk å søke Bluzz-midler fra Fredrikstad Energi og Fredriksstad Blad.
Helannonse i avisa i går.


LØP og SØK!

Se om siste konkurranse: http://www.fes.no/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=6

Se også: http://www.f-b.no/nyheter/pengedryss-fra-bluzz-1.6335011
http://www.f-b.no/kultur/galleri-musikal-eller-hinderloype-1.2235939?startdate=01.02.2012

Mobliser alle!
Se hav som kan gjøres her: http://olessuperserie.webcomics.dk/blogg/kan-du-avse-n-mobilkrone

Og til slutt http://stfglemmenub.blogspot.com/2011/04/avisklipp.html

lørdag 22. oktober 2011

Logokonkurransen


SKOLEKONKURRANSE

Vi har gleden av å invitere årets ungdomsbedrifter ved Glemmen videregående skole til å delta i en skolekonkurranse. Det konkurreres i kategorien

"Logo".

Det kåres en vinner, som får utbetalt kr 700,-
Innleveringen skjer digitalt og skal vise logo både i farger og svart/hvitt og i forstørret og forminsket utgave. I tillegg skal det leveres logoforklaring og forretningsidé. Husk å navngi filen med bedriftens UB navn. Bildefiler sendes i jpg fil.

Juryen vil bestå av en gruppe lærere fra skolen som i sitt arbeid med å kåre vinneren, vil anstrenge seg for å vurdere faglig kvalitet på alle innleverte bidrag. Hver deltaker vil få en tilbakemelding fra juryen.

De av bedriftene som ønsker å delta, må sende materiellet digitalt senest mandag 14. november 2011 kl 12
mailadresse: annsko@ostfoldfk.no
 Vi vil oppfordre alle bedriftene ved skolen til å delta i konkurransen og ønsker dere LYKKE TIL!

Med vennlig hilsen UB-lærerne

Husk vurderingskriterier som gjelder for ØM og NM, sitat fra konkurranseregler:

”LOGO
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logo, og vil spesielt vurdere ut fra følgende kriterier:
- Logoen skal fungere både i svart/hvitt og (eventuelt) i farger.
- Logoen skal ha kobling til bedriftens virksomhet.
- Logoen skal egne seg til forstørring og forminsking.
- Generelt inntrykk av logo.

Dersom ungdomsbedriften vil delta i konkurransen med sin logo, må logoen leveres i et eksemplar. Det skal ligge også leveres ved en kort skriftlig forklaring og begrunnelse på sammenhengen mellom valgt logo og ungdomsbedriftens forretningsidé. (Maks 1 A4 side).”