Markedsføring

LOGOI løpet av høsten skal det arrangeres logokonkurranse blant ungdomsbedriftene på
Glemmen vgs.


Hva mener du kjennetegner en god logo?Svar:_______________________________________________________________________

Finn fram til tre forskjellige logoer på nettet, lagre disse i en mappe og noter ned minst tre ord for hver som karakteriserer dem.
Hva er positivt, hva er negativt ved dem?


Svar:
1.
_______________________________________________________________________

2.

3.


Resultatet skal presenteres for resten av klassen.

Test ut disse søkerordene.

Logo
Logodesign
Logo design
Brandmark
Brand mark
Trademark
Trade markPrøv også bildesøk!
Brosjyre