Internasjonalisering


Deltakelse i NM for EwB- bedrifter:

Juryen bedømmer følgende ut ifra profil, skriftlig beskrivelse og samarbeidsavtale. Vurderingskriterier:
> ·        I hvilken grad bedriften har laget en beskrivende og attraktiv profil på EwB nettsidene. (25%)
> ·        Samarbeidet med ungdomsbedrift(er) i annet/andre land og elevenes refleksjoner over de erfaringer de har fått gjennom å samarbeide på tvers av landegrenser. (75%)
>
>
>
>
> Dette har kandidatene fått beskjed om å sende inn:
>
> 1.      En beskrivelse (maks 2 A4 sider) som inneholder informasjon om:
> -          hvordan de kom i kontakt med den/de utenlandske ungdomsbedriften(e)
> -          samarbeidsform og hva de har samarbeidet om
> -          hva samarbeidet resulterte i
> -          hvilke erfaringer elevene har fått gjennom å samarbeide på tvers av landegrenser
> -          link til ungdomsbedriftens profil på EwB nettsidene
>
>
> 1.  I tillegg skal samarbeidsavtalen(e) vedlegges.
>
>

For de av dere som har UBer som er registrert i EwB:  Ungt Entreprenørskap Norge tilbyr EwB reisestipender (á 9.000 kr) til UBer som er EwB registrert - for å reise til og ha møte med sin partner UB. UE Norge har 33 reisestipender å dele ut. Vi har p.t. delt ut 18 stipender. Søknadene skal primært skrives av UBen selv, og inneholde info om hvem de er, hvem samarbeidspartneren er, samt  hvor og når de skal reise. Søknaden skal rettes til undertegnede og gå via UEs fylkesforening. Søknadene behandles fortløpende. 

Mer info:
http://www.ue.no/pls/apex32/f?p=16000:1003:2776842783314620:::1003:P1003_HID_ID:10264

Internasjonal koordinator

Gabriela Zidkova
Operations Manager
EwB European Coordinator
JA-YE Europe

Rue Victor Oudart 7
B-1030 Bruxelles (Schaerbeek)
Belgium
Phone:  +420 577 219 085  +420 571 895 605
Mobile:  +420 602 511 500
Fax: + 420 577 219 085 
Email: gabriela@ja-ye.org
www.ja-ye.org

Se foretningsideene til deltakerne på Fair Trade i Bratislava: 
http://sponsor.ja-ye.eu/pls/apex31mb/f?p=17000:1002:5023378102463452::::P1016_HID_INSTITUTION_ID,P1002_HID_ID:31359,8380

Ugandakontakt: KELLEN HEBWA [kellenhebwa@yahoo.ca]