søndag 29. april 2012

Åpning av fotoustilling for Auxilium ub

Stolte gallerister med 'sjampanjeglass' og klare for åpning!

Publikum vises rundt og får informasjon om fotografene.


tirsdag 17. april 2012

Auxilium ub forbereder fotokurs og utstilling
Ida Helen sjekker ut viktige detaljer og avtaler mens Tina og Alina forbereder teori om komposisjon.
På befaring i utstillingslokalet.


tirsdag 10. april 2012

Kunnskapsmål; Markedsstrategi


Om markedsstrategi  - klipp fra Store norske leksikon
Markedsstrategi er opplegg og planer som er laget med sikte på å nå bestemte mål med utgangspunkt i markedssituasjonen. Målet kan for eksempel være å skaffe seg markedsandel i nytt marked, å opprettholde egen markedsandel eller øke den i forhold til konkurrentene. Valgene kan stå mellom strategier for markedsutvikling, forsvar, markedsinntrenging, konsolidering og nedtrapping, eller for fokusering på spesielle segmenter og nisjer. For å kunne opprettholde – og øke – sin markedsandel kan en velge strategiske allianser, fusjoner eller oppkjøp.
Vilkårene for å lykkes er bl.a. avhengig av bedriftens kjennskap til markedsforhold og av innsikt i følgende markedskrefter som gjør seg gjeldende: Rivaliseringen mellom konkurrerende aktører på markedsarenaen, kundenes handlefrihet og andre forhold som påvirker etterspørselen og distribusjonen (på leverandør- og forhandlersiden). Ikke minst vil oppnåelse av strategiske mål være avhengig av bedriftens egne konkurransefortrinn og det handlingsrom som reguleringer og offentlige myndigheter tillater.


Les også:
http://markedsstrategi.wikispaces.com/3%29+Markedsstrategi

En mer komplisert og inngående forklaring finnes her (bare for spesielt interesserte:
http://www.kunnskapssenteret.com/articles/3240/1/Markedsstrategi/Markedsstrategi.html