tirsdag 10. april 2012

Kunnskapsmål; Markedsstrategi


Om markedsstrategi  - klipp fra Store norske leksikon
Markedsstrategi er opplegg og planer som er laget med sikte på å nå bestemte mål med utgangspunkt i markedssituasjonen. Målet kan for eksempel være å skaffe seg markedsandel i nytt marked, å opprettholde egen markedsandel eller øke den i forhold til konkurrentene. Valgene kan stå mellom strategier for markedsutvikling, forsvar, markedsinntrenging, konsolidering og nedtrapping, eller for fokusering på spesielle segmenter og nisjer. For å kunne opprettholde – og øke – sin markedsandel kan en velge strategiske allianser, fusjoner eller oppkjøp.
Vilkårene for å lykkes er bl.a. avhengig av bedriftens kjennskap til markedsforhold og av innsikt i følgende markedskrefter som gjør seg gjeldende: Rivaliseringen mellom konkurrerende aktører på markedsarenaen, kundenes handlefrihet og andre forhold som påvirker etterspørselen og distribusjonen (på leverandør- og forhandlersiden). Ikke minst vil oppnåelse av strategiske mål være avhengig av bedriftens egne konkurransefortrinn og det handlingsrom som reguleringer og offentlige myndigheter tillater.


Les også:
http://markedsstrategi.wikispaces.com/3%29+Markedsstrategi

En mer komplisert og inngående forklaring finnes her (bare for spesielt interesserte:
http://www.kunnskapssenteret.com/articles/3240/1/Markedsstrategi/Markedsstrategi.html

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar