Økonomi

Hva er et regnskapsbilag?

Et regnskapsbilag er dokumentasjon på en transaksjon, det vil si penger som har gått ut eller inn av firmaet sin bankkonto eller kasseapparat.
I følge bokføringsloven skal alle posteringer i regnskapet dokumenteres med bilag, og alle bilag skal ha et nummer, oftest kalt et bilagsnummer. Bilagsnummeret gjør det lettere å finne frem til selve bilaget i regnskapet.
Bokføringsloven sier at alle bilag skal oppevares i minst 10 år.

Bruk denne siden :
http://www.regnskapsnettverk.no/

Regnskapsbilag.no er en liten nettside som tilbyr relevant informasjon om og linker til ressurser som omhandler regnskap og spesielt dokumentasjonen av regnskapsføring gjennom bilag.
Her skriver vi om hvordan man oppretter bilag, lagrer bilag (fysisk og elektronisk), her omtaler vi regelverk knyttet til bilag og gir praktiske tips til hvordan administrasjonsarbeidet i en liten bedrift kan gjøres så enkelt og effektivt som overhodet mulig.
Dette er en side for alle dere små gründerspirer eller daglige ledere i deres egne bedrifter som ønsker å høre fra en økonom med de samme problemstillingene som dere står overfor mht administrasjon i Norge.

Se også: http://support.visbook.no/node/453