tirsdag 4. desember 2012

Annonseringer- aviser


Bruk notiser og anmeldelser mm i lokalavisene for hva de er verdt, både papirutgaver og digitale, i tillegg til sosiale medier som facebook ol på nettet.

Demokraten


Demokraten:             kultur@demokraten.no
Fredriksstad blad:
Ut i dag/ Ut i helgen: http://www.f-b.no/kultur/ut-i-dag  legg inn et arrangementeller mail:  idag@f-b.no

Fredriksstad Blad- kultur: Marianne Holøien, marianne.holoien@f-b.no
Nettet:
http://mittfb.f-b.no/?ssoAction=getAuthId
Se PlexiArt ub sift bidrag: http://mittfb.f-b.no/sok.php?freetext=Ungdomsbedrift

Byavisa Fredrikstad 
http://www.byavisafredrikstad.no/
69 31 21 20
  
Folk i Fredrikstad : post@folkifredrikstad
tirsdag 6. november 2012

ØSTFOLDMESTERSKAP I UNGDOMSBEDRIFT


ØSTFOLDMESTERSKAP I UNGDOMSBEDRIFT 
KONKURRANSEREGLER 

Konkurranseregler for ungdomsbedrifters fylkesmesse. 
Det konkurreres i følgende klasser: 
 1. Beste logo 
 2. Beste nettsted 
 3. Beste forretningsplan 
 4. Beste reklamefilm 
 5. Beste brosjyre 
 6. Beste innovative produkt 
 7. Beste utstilling 
 8. Beste selger (individuell konkurranse) 
 9. EnergiDesignprisen 
 10. Skatteetatens pris for beste regnskap 
 11. Beste HR-Bedrift 
 12. Beste sosiale entreprenør 
 13. Størst verdiskapingspotensial 
 14. Beste ungdomsbedrift 
Info om utstillingen 
Alle ungdomsbedrifter har en utstilling/stand med en bakvegg (1,95 m x 2,50 m) og to sidevegger (1,00 m x 2,50 m). Utstillingen har en gulvflate på 2,0 m x 2,0 m 
Veggene er av hvitmalt trefinér og de er brukt i noen år. Vi anbefaler derfor at dere tar med stoff, tapet eller lignende for å dekke veggene. Det er ikke lov å male i utstillingshallen. 
Det er tilgang til strøm i utstillingene, men dere må ta med egen skjøteledning på ca 5 meter. 
Det vil være mulig å rigge fra ca 14.00 dagen
før messen. Det er lov å bruke stifter, tape og
lignende på utstillingsveggene. Husk at dere må
fjerne 
ALT når messa er over. Det er ikke lov å male på veggene. 
NB! Det er ikke lov å stifte, male, tape eller lignende i gulvet. 
Det er ikke lov å tilberede mat (steke/koke) i utstillingshallen. Det er heller ikke lov å spille høy musikk i utstillingen. Dere må ta hensyn til at det står en bedrift inntil og/eller en bedrift bak dere, og vise respekt for andre utstillere og de ulike jurydeltakerne.

1. Beste logo 
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logo og vil spesielt vurdere i hvilken grad: 
 • logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé 
 • logoen fungerer både i svart/hvitt og (eventuelt) i farge 
 • logoen egner seg til forstørring og forminsking 
 • generelt inntrykk av logo 
  Det skal ligge ved en kort beskrivelse for valg av logo, og hvordan man har kommet fram til og produsert logoen. Dersom dere har brukt nettverket deres eller en ekstern konsulent i prosessen skal dette samarbeidet synliggjøres i beskrivelsen. Beskrivelsen skal også vise logoen i bruk. Beskrivelsen skal være på maks 1 A4 side. 
  De som ønsker å delta i konkurransen om beste logo, skal sende inn logoen (både sort / hvitt og eventuelt i farger) og en beskrivelse i PDF-format til ostfold@ue.no senest tirsdag 28. februar. 
  Det deles ut tre premier i beste logo. UE Østfold nominerer de to beste til nasjonal konkurranse. 
  2. Beste nettsted 
  Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av websiden, og vil vurdere: • Kommunikasjonsmål: 
At løsningen profilerer bedriften og dens produkter til sine definerte målgrupper, samt bidrar til økt salg. 
• Brukeropplevelse:At løsningen er intuitiv, enkel å søke/navigere i, skaper interesse og et ønske 
om å komme tilbake til websiden. • Innholdskvalitet: 
At løsningen inneholder oppdatert og relevant informasjon. Nyskapende: 
At websiden tar i bruk innovative løsninger • Teknisk: 
At løsningen er stabil, rask og fungerer i de mest brukte nettleserne.
De som ønsker å delta i beste nettsted, sender webadressen til
ostfold@ue.no senest 
tirsdag 8.mars. 
Det deles ut tre premier i beste nettsted. UE Østfold nominerer de to beste til nasjonal konkurranse. 

3. Beste forretningsplan – i samarbeid med Innovasjon Norge 
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsplanen. Forretningsplanen skal være kortfattet, enkel og korrekt. Følgende krav stilles til innholdet: 
 • forretningsidé og mål 
 • organisering av bedriften 
 • økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall 
 • marked og markedsplan 
 • framdriftsplan 
 • bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt 
  De som ønsker å delta i konkurransen om beste forretningsplan, skal sende inn forretningsplanen som et helhetlig dokument i PDF-format (maks 12 A4 sider inkl forside og bakside) til ostfold@ue.no senest tirsdag 28. februar.
  Det deles ut tre premier i beste forretningsplan. UE Østfold nominerer de to beste til nasjonal konkurranse. 
  4. Beste reklamefilm 
  Reklameinnslaget skal utformes for å markedsføre produktet eller ungdomsbedriften. Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av reklamefilmen, og vil spesielt vurdere: 
  • i hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker 
  • i hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og bidrar til salg 
  • det generelle inntrykk av reklamefilmen 
   Reklamefilmen må være innenfor tidsintervallet: 20 sek til 1 min 
   Dersom elevene har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal dette samarbeidet beskrives i et kort skriv som følger med DVD/mini-DVen. UBen må også forklare hvordan de selv har vært involvert i prosessen underveis. 
   De som ønsker å delta i konkurransen om beste reklamefilm, skal sende inn reklameinnslaget på DVD eller Mini-DV i to eksemplarer, og skal være poststemplet senest tirsdag 28. februar. 
   Send reklameinnslaget til UE Østfold, Postboks 220, 1702 Sarpsborg. 
   Det deles ut tre premier i beste reklamefilm. UE Østfold nominerer de to beste til nasjonal konkurranse. 
5. Beste brosjyre – i samarbeid med Hafslund 
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av brosjyren, og vil spesielt vurdere i hvilken grad: 
 • brosjyren er en interessevekker. 
 • brosjyren formidler et budskap og bidrar til salg. 
 • brosjyren gir informasjon om produktene. 
 • generelt inntrykk av brosjyren. 
  Det skal ligge ved en kort beskrivelse for valg av brosjyre, og hvordan man har kommet fram til og produsert brosjyren. Dersom UBen har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal dette samarbeidet beskrives. Beskrivelsen skal være på maks 2 A4 sider. 
  De som ønsker å delta i konkurransen om beste brosjyre, skal sende inn brosjyren i fem eksemplarer, og skal være poststemplet senest tirsdag 28. februar. 
  Send brosjyrene til UE Østfold, Postboks 220, 1702 Sarpsborg. 
  Det deles ut tre premier i beste brosjyre. UE Østfold nominerer de to beste til nasjonal konkurranse. 
  6. Beste innovative produkt – i samarbeid med Østfold Energi 
  I denne konkurransen blir innovative produkter belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår.
  Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: 
  • innovasjonsgrad/nyskapende konsept 
  • sammenheng funksjonalitet og design 
  • hvordan har bedriften samarbeidet med relevante aktører i prosessen fra idé til design? 
  • er produktet egnet for kommersialisering? 
   Alle som deltar på Østfoldmesterskapen, deltar i beste innovative produkt. 
   Det deles ut tre premier i beste innovative produkt.Vinneren i beste innovative produkt får delta på Nasjonal Messe for ungdomsbedrifter. UE betaler for fem elever (maks fem elever kan delta) og én lærer. 
   7. Beste utstilling 
   Juryen vil legge vekt på følgende kriterier: 
  • Estetisk uttrykk - Utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens 
   virksomhet 
  • Personlig uttrykk - Salg og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill 
   Alle som deltar på Østfoldmesterskapet, deltar i beste utstilling. Det deles ut tre premier i beste utstilling. 
8. Beste selger i samarbeid med Borregaard 
Juryen vil spesielt vektlegge følgende kriterier:• produktkunnskap• evne til å være lyttende, positiv og høflig mot alle potensielle kunder 
Alle elever som deltar på Østfoldmesterskapet, deltar i beste selger. 
Det deles ut tre premier i beste selger. Vinneren får delta på ”Next Forum” 2011, en entreprenørskapskonferanse i Canada og vinnerne av andre og tredje pris får delta på leder for en dag. 
9. EnergiDesignprisen 
Ungdomsbedrifter som satser på energitema og energidesign kan delta i konkurransen EnergiDesingprisen. Ungdomsbedriftene vil bli vurdert ut fra tre kriterier: 
• Produktet skal ha formål om å:Redusere energiforbruket, ellerTa i bruk / fremme / utvikle / videreutvikle fornybar energi, eller oFremme holdningsskapende arbeid 
 • Bedriften har en energi- og klimaprofil. 
 • Bedriften har laget en kort rapport om energibruk og energipåvirkning for 
  ungdomsbedriften og for produktet. 
  De som ønsker å delta i denne konkurransen skal sende inn en kort beskrivelse (gjerne med skisse/bilde) som omtaler bedriftens produkt og profil, samt bedriftens/produktets energibruk/energipåvirkning (dvs. en beskrivelse av de tre kriteriene). Send beskrivelsen (maks 2 A4 sider) i PDF formattil ostfold@ue.no senest tirsdag 28. februar. 
  Det deles ut én premie i EnergiDesignprisen. UE Østfold nominerer vinnerne til nasjonal konkurranse. 
  10. Skatteetatens pris for Beste regnskapVurderingene av Skatteetatens pris for ”Beste regnskap” bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier: 
 • Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter? 
 • Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte? 
 • Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse? 
 • Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse 
  De som ønsker å delta i konkurransen om beste regnskap, skal sende inn delårsrapporten som et helhetlig dokument i PDF-format (maks 12 A4 sider inkl vedlegg, forside og bakside) m/ oppdatert regnskapsrapport (resultat og balanse) til ostfold@ue.no senest tirsdag 28. februar. Fullstendig regnskap med bilag skal tas med til fylkesmessen. Delårsrapport, regnskap m/bilag og intervju på stand danner hovedgrunnlag i juryens vurdering. 
  Det deles ut tre premier i beste regnskap. 
11. Beste HR-bedrift – i samarbeid med NAV Østfold 
Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennestegnes av motivasjon og arbeidsglede blant medarbeiderne. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom motiverte medarbeidere, innsats og resultat.
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier: 

 • Bedriftens vurdering av talent og egenskaper ved fordeling av ansvar og oppgaver 
 • Hvordan fungerte teamet sammen og eventuelt hvilke tiltak ble iverksatt for å 
  bedre samarbeidet 
 • Erfaringer fra samarbeidet - hva har fungert bra og mindre bra 
 • Bedriftens egen vurdering av hvordan motivasjon og innsats påvirket resultatet 
 • IA strategi; mål og tiltak 
  Konkurransen er delt i to:
  A. 
  Vurdering i forkant av messen: Det skal leveres en rapport på HR-arbeidet på 
  maks 2 A4-sider som beskriver punktene over. 
  B. Vurdering på messen: Juryen vil under selve messen legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriftens HR-arbeid. 
  De som ønsker å delta i konkurransen om beste HR-bedrift, skal sende inn en rapport i PDF-format på maks 2 A4-sider til ostfold@ue.no senest tirsdag 28. februar. 
  Det deles ut tre premier i konkurransen IA-bedrift. 
  12. Beste sosiale entreprenør – i samarbeid med Ferd 
  Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse et sosialt problem gjennom sin ungdomsbedrift.
  Juryen legger vekt på følgende kriterier: 
 • Har bedriften et klart definert sosialt problem som de ønsker å løse? 
 • Har bedriften en nyskapende (innovativ) løsning? 
 • Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til sosial endring og fremtidig økonomisk bærekraft? 
 • Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid? 
  De som ønsker å delta i denne konkurransen skal sende inn en kort beskrivelse som omtaler punktene over. Send beskrivelsen (maks 2 A4 sider) i PDF format til ostfold@ue.no senest tirsdag 28. februar. 
  Det deles ut tre premier i beste sosiale entreprenør. Vinneren i beste sosiale entreprenør får delta på Nasjonal Messe for ungdomsbedrifter  UE betaler for fem elever (maks fem elever kan delta) og én lærer.

mandag 5. november 2012

IA (Inkluderende arbeidsliv)
Tirsdag 27.11 kl.14.00 i auditoriet, møteplikt
Undersøkelser viser at ungdomsbedrifter som er IA sertifisert har mindre fravær og større trivsel. Ønsker du at dine ungdomsbedrifter skal fokus på inkluderende arbeidsliv ved å sette egne mål, hverdagslover og trivselstiltak? NAV har ansvaret for IA-seminarene, IA sertifiseringen tar ca to skoletimer.
Ta kontakt med Ann-Kristin Knudsen i NAV for å avtale tid. Sett gjerne UE Østfold (Sille og/eller Christer) på kopi.
Kontaktinfo NAV:
Ann Kristin Knudsen

Mobil: 412 47 440


fredag 2. november 2012

Andeler


Hver elev kan maks kjøpe to andeler. Ut over det så kan dere selge så mange dere kan!


tirsdag 30. oktober 2012

Hva skal til
for å få høyeste måloppnåelse i fagene?

Følgende krieterier ligger til grunn for karaktersetting.

For bedriften gjelder det å ha blitt registret på ue.no i Brønnøysund og sendt opplysninger digitalt og som signert papirkopi til UE-Østfold innen høstferien (Bjørg Nina skal også ha kopi)
Opprettet konto i banken
Ha betalt registeringsavgifta umiddelbart etter å ha mottatt registreringsnummer
Selge andeler
Ha kontinuerlig ført handlingslogglogg lagret i bedriftsmappe i fronter og overholdt alle sine forpliktelser
Deltatt på Gründer Idol
Deltatt i skolens logokonkurranse
Skaffet mentor innen første termin
Deltatt på IA-seminar og skrevet samarbeidsavtale
Deltatt på høringer og skåret til høyt nivå jfr vurderingskriterier for eksamen/læreplanen
Opprettet nettverkskart for bedriften
Ha gjennomført en markedsundersøkelse, bearbeiding av data og presentasjon av resultatet
Levert delårsrapport to uker før innsendingsdato til messa/ ØM
Deltatt på ØM i konkurransen Beste ungdomsbedrift
Ha gjennomført minst en aktivitet i regi av bedriften, gjennomført salgstiltak av produkt eller tjenester
Sendt sluttrapport og regnskap til revisjon
Ha levert godkjent sluttrapport innen 1. mai og sendt innkallelse til generalforsamling
Ha gjennomført generalforsamling før 17. mai
Avvikling av bedriften: Ha sendt sluttrapporten med referat fra generalforsamlingen til UE-Østfold umiddelbart etter generalforsamling

Fulgt opp avtaler og oppgaver


Angående lederne: Deltatt på lederkurs
Angående økonomileder: Deltatt på økonomikurs

Tillegg for EB2
Ha registrert seg på EwB siden og lagt inn bedriftens profil - etablert samarbeid med en bedrift utenfor Norge

mandag 29. oktober 2012

En liten rapport fra EwB-konferansen i Oslo
Her deltar over 100 lærere som har ansvar for mange ungdomsbedrifter spredt ut over hele Europa og Afrika. EwB betyr entreprenørskap over landegrensene.
Organisasjonen har sine egne sider på nettet der dere kan regsistrere dere som bedrifter og søke kontakt med bedrifter i andre land for samarbeide. EwB arrangerer også internasjonale messer flere steder i løpet av året. Ytterligere nformasjon finner dere på nettsiden www.ewb.ja-ye.org. Mer enn 32 land er representert.
Jeg har kommet i kontakt med en lærer på en skole i Lathi, Finland, som tilbyr nesten de samme fagene som Glemmen vgs. I tillegg har de utdannelse i sirkus! Det er store sjanser for at Prima Puella ub kan få til et samarbeid med en av bedriftene på denne skolen. Det er også en skole i Latvia som dere kan ta kontakt med. En av deres bedrifter arrangerer diverse events.
En ungdomsbedrift i Bulgaria søker etter en ungdomsbedrift som kan hjelpe dem med å illustrere en digital bok. Tar Auxillium ub den utfordringen?
Selv om det er EB2 elevene som skal jobbe internasjonalt dette året, er det ingen ting i veien for at dere andre også kan gjøre det. Det er helt opp til dere hva dere ønsker. 
Alle bedrifter som vil etablere kontakt for dette skoleåret eller neste, oppretter en bedriftsprofil. Det er ikke vanskelig. Velg en medarbeider som har ansvar for oppfølgingen på EwB-siden.

Jeg jobber mer med å få til et nettverk i løpet av kvelden og morgendagen.
Se hva Galleri Noir opplevde i Bratislava for to år siden, bruk arkivet eller søkervinduet.

Dag to handla om å skape nettverk og om hvordan skaffe mentorer.
I samtale med journalist Kjersti Løken Stavrum fra Aftenposten fortalte Jan Åge Fjørtoft, tidligere fotballspiller, om hvordan han knytter kontakter og hvilke tanker han har om å utvikle samarbeide og dra veksler på andre menneskers kvalifikasjoner.
Samarbeidskontrakten med skolen i Lathi og sjokoladegaven som skal få oss til å ikke glemme avtalen!
Fra workshop om hva skal til for å lykkes i EwB-programmet, både gamle og nye metoder ble tatt i bruk for å beskrive prosessen - og hva kan elever få ut av et slikt samarbeid.


Og til slutt læreren som vi vil etablere kontakt med fra Bulgaria:


tirsdag 23. oktober 2012

Tid for å søke på BLUZZmidler
Frist for søknad: 5. nov

Få med forretningsplan, hvem dere er og hva dere ønsker å bruke de ev tildelte pengene til.
Vis gjerne til blogg eller web-side som dere har!

Sendes til: roy.henriksen@fes.no

tirsdag 9. oktober 2012

LogokonkurransenSKOLEKONKURRANSE
Vi har gleden av å invitere årets ungdomsbedrifter ved Glemmen videregående skole til å delta i en skolekonkurranse. Det konkurreres i kategorien
"Logo".
Det kåres en vinner, som får utbetalt kr 700,-
Innleveringen skjer digitalt og skal vise logo både i farger og svart/hvitt og i forstørret og forminsket utgave. I tillegg skal det leveres logoforklaring og forretningsidé. Husk å navngi filen med bedriftens UB navn. Bildefiler sendes i jpg fil.
Juryen vil bestå av en gruppe lærere fra skolen som i sitt arbeid med å kåre vinneren, vil anstrenge seg for å vurdere faglig kvalitet på alle innleverte bidrag. Hver deltaker vil få en tilbakemelding fra juryen.
De av bedriftene som ønsker å delta, må sende materiellet digitalt senest mandag 12. november 2011 kl 12
mailadresse: annsko@ostfoldfk.no
Vi vil oppfordre alle bedriftene ved skolen til å delta i konkurransen og ønsker dere LYKKE TIL!
Med vennlig hilsen UB-lærerne
Husk vurderingskriterier som gjelder for ØM og NM, sitat fra konkurranseregler:
”LOGO
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logo, og vil spesielt vurdere ut fra følgende kriterier:
- Logoen skal fungere både i svart/hvitt og (eventuelt) i farger.
- Logoen skal ha kobling til bedriftens virksomhet.
- Logoen skal egne seg til forstørring og forminsking.
- Generelt inntrykk av logo. 
Dersom ungdomsbedriften vil delta i konkurransen med sin logo, må logoen leveres i et eksemplar. Det skal ligge også leveres ved en kort skriftlig forklaring og begrunnelse på sammenhengen mellom valgt logo og ungdomsbedriftens forretningsidé. (Maks 1 A4 side).”

RegnskapskursUE Østfold inviterer i samarbeid med Skatteetaten til introduksjonskurs i regnskap. Målgruppe er elever som driver ungdomsbedrifter, fortrinnsvis regnskapsansvarlig og leder.
Kurset er gratis, og er åpent for inntil to elever pr. ungdomsbedrift.
Alle som deltar på kurset får en perm (1 per ungdomsbedrift) med kursmateriell, minnepinne med exelark og huskelister. I permen er det også plass til egne bilag og annet regnskapsmateriell.


Send påmelding med navn, skole, e-post og ungdomsbedrift til ostfold@ue.no

Gründeridol2012

Gründeridol

Har dine ungdomsbedrifter en god idé?  Be elevene møte opp når vi kommer til en by nær deg og delta på gründeridol. De får møte en jury bestående av representanter fra næringslivet i Østfold. Be elevene forberede en kort presentasjon av ideen gjerne med skisse, tegning eller prototype. De 5 minutter til å presentere, og bør derfor tenke igjennom hva de vil ha frem eller hvilket budskap de vil at juryen skal huske etter deres presentasjon. Juryen gir ungdomsbedriften en kort tilbakemelding på ideen, og kanskje de får med en gullbillett til finalen.


Vi kårer Østfolds beste forretningsidé!
I fem av Østfoldbyene arrangerer vi i år Gründeridol hvor elevene kan komme og presentere sin innovative idé. Der får de møte en jury bestående av representanter fra næringslivet i Østfold. De må forberede en kort presentasjon av ideen sin, de har 5 minutter til disposisjon og bør derfor tenke igjennom hva de vil ha frem eller hvilket budskap du vil at juryen skal huske etter sin presentasjon. Elevene bør ha med seg skisse, tegning, prototype eller beskrivelse av ideen. Det kan selvsagt være flere fra bedriften som presenterer ideen sammen. Juryen gir dem en kort tilbakemelding på ideen, og de beste ideene får en gullbillett til finalen.

Har du en elev-, ungdoms- eller studentbedrift, og syns dere har en bra forretningsidé? Møt opp da vi kommer til din nærmeste by! Vi oppfordrer deg til å delta på gründeridol. Du får møte en jury bestående av representanter fra næringslivet i Østfold.

Du bør forberede en kort presentasjon av ideen din –  og husk at du ikke har mer enn 5 minutter til å presentere ideen. Derfor bør du tenke igjennom hva du vil ha fram eller hvilket budskap du vil at juryen skal huske etter din presentasjon. Juryen gir deg en kort tilbakemelding på ideen din, og kanskje er du en av ideene som blir sendt videre til finalen. 
Møt opp med skisse, tegning, prototype eller beskrivelse av ideen - og presenter ideen din på Auditoriet
Registrering rett utenfor, der får dere anvist rett tidspunkt for deres presentasjon

onsdag 19. september 2012

Økonomi, bank og revisor
Hvordan gjøre avtale om et møte med banken for å starte konto?
Hva kreves for å opprette konto?
Hva skal bedriftens representanter ha med til banken?
UB-løypa

De bedrfitene som vil ha, får denne. Ikke skriv på plakaten, men bruk 'post-it' lapper!

mandag 17. september 2012

Nettverk
Stine har valgt  ungdomsbedrift som programfag til valg. Alle i bedriften fikk i oppgave å laget et personlig nettverkskart som igjen skulle danne grunnlaget for bedriftens nettverkskart.
Hvilke erfaringer har hennes utvalgte og hvem kan bidra med råd, veiledning, kontalter og hjelp for bedriften? Bedriftens forretningsidé er: ?

Moren til Stine er utdannet sosionom
Morens tante er styrer i en barnehage
Tanta har et barnebarn som studerer på BI, markedsføring
Barnebarnet har en stefar som driver en bensinstasjon
Bestefaren til Stine er pensjonert, men har vært ansatt og daglig leder i en bokhandel, medlem av Rotary
Faren til Stine er redaktør i lokalavisa
Farens kollega er har ansvar for kultursidene i avisa
Stines tidligere lærer leder den årlige lokale håndballturneringen
Stines nabo er snekker og har gode forbindelser til et byggevarefirma
Stines kjæreste utdanner seg til fotograf
Broren hans er webutvikler
Kjæresten hans driver import av sportsartikler
Moren hans har egen frisørsalong
Stines venninne jobber på hotell som resepsjonist
Moren til venninna er ansvarlig for import av et populært skomerke
Morens venninne er utdannet i økonomiske fag og er ansatt på et advokatkontor
Hennes datter har studert samferdsel i Kina
Stines trener er utvikler og produktdesigner på en plastfabrikk

Hver elev lager sitt eget nettverkskart, og alle de ansatte "plukker" aktuelle personer fra alle ansattes ulike nettverkskart, til å være med i bedriftens nettverkskart. Dette lagres i egen mappe på fronter.Nettverksbygging, engelsk social networking, uttrykker at mennesker kommer sammen enten direkte eller ved hjelp av digitale nettverk for å sosialisere seg og yte hverandre assistanse faglig, forretningsmessig eller på andre måter som deltakerne drar nytte av. Et konkret resultat av nettverksbygging kan være at mennesker begynner å arbeide sammen mot et felles målsetning enten i nyetableringer av forretninger eller andre typer foretak.
Kilde: Wikipedia