tirsdag 30. oktober 2012

Hva skal til
for å få høyeste måloppnåelse i fagene?

Følgende krieterier ligger til grunn for karaktersetting.

For bedriften gjelder det å ha blitt registret på ue.no i Brønnøysund og sendt opplysninger digitalt og som signert papirkopi til UE-Østfold innen høstferien (Bjørg Nina skal også ha kopi)
Opprettet konto i banken
Ha betalt registeringsavgifta umiddelbart etter å ha mottatt registreringsnummer
Selge andeler
Ha kontinuerlig ført handlingslogglogg lagret i bedriftsmappe i fronter og overholdt alle sine forpliktelser
Deltatt på Gründer Idol
Deltatt i skolens logokonkurranse
Skaffet mentor innen første termin
Deltatt på IA-seminar og skrevet samarbeidsavtale
Deltatt på høringer og skåret til høyt nivå jfr vurderingskriterier for eksamen/læreplanen
Opprettet nettverkskart for bedriften
Ha gjennomført en markedsundersøkelse, bearbeiding av data og presentasjon av resultatet
Levert delårsrapport to uker før innsendingsdato til messa/ ØM
Deltatt på ØM i konkurransen Beste ungdomsbedrift
Ha gjennomført minst en aktivitet i regi av bedriften, gjennomført salgstiltak av produkt eller tjenester
Sendt sluttrapport og regnskap til revisjon
Ha levert godkjent sluttrapport innen 1. mai og sendt innkallelse til generalforsamling
Ha gjennomført generalforsamling før 17. mai
Avvikling av bedriften: Ha sendt sluttrapporten med referat fra generalforsamlingen til UE-Østfold umiddelbart etter generalforsamling

Fulgt opp avtaler og oppgaver


Angående lederne: Deltatt på lederkurs
Angående økonomileder: Deltatt på økonomikurs

Tillegg for EB2
Ha registrert seg på EwB siden og lagt inn bedriftens profil - etablert samarbeid med en bedrift utenfor Norge

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar