lørdag 16. april 2011

Siste nytt

Piece of Cake er nominert til beste logo i NM for Ungt Entreprenørskap.
To representanter fra Piece of Cake ub er invitert til åpning av NM og gallamiddag på Lillestrøm 5.mai. Gratulerer! De vant logokonkurransen i ØM og deltar i NM i samme klasse.

søndag 3. april 2011

Kunst -og kulturformidling

.
Må kunst og kultur alltid formidles i museer og gallerier?

 


Kunstgalleri på veggen!


Galleri på stranda og galleri i gata!

Oppheng uten spiker og stifter

.

Forsider på rapporter

.

Logoer

.Avisklipp

.

Her kommer mer!


Velg programfag til valg, en orientering


Nr.4          Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2

med formidling av kunst og kultur

Her kan du som elev være med å åpne og drive et nytt og annerledes galleri i 'egnede' lokaler.
Utstillingene skal vise elevarbeider og verker av unge uetablerte lokale kunstnere.
Eller bedriften kan velge en helt annen og utradisjonell måte å formidle kunst og kultur på f.eks gjennom ulike events der kunst -og kulturbegrepet gjerne har vide rammer.

Du skal være med på å starte og avvikle en ungdomsbedrift. Dere får ansvar for etablering, markedsføring, annonsering, profilering, budsjett, regnskap, rapporteringer og meldinger gjennom verv i bedriftens styre og som ansatt i virksomheten gjennom et skoleår.

Du vil få anledning til å delta på seminarer, messer og samlinger i regi av Ungt Entreprenørskap og vil bli invitert til å delta i flere konkurranser.

Bidrag til startkapital til bedriften må skaffes av alle som deltar, og du må regne med en arbeidstid utover ordinære skoletimer. Etter endt skoleår vil alle få et spesielt bevis på at de har vært ansatt i ungdomsbedriften.

Fra utdanninbg til jobb-seminar
Programmet Fra utdanning til jobb er utviklet i et tett samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap og Manpower. Manpower har stilt mye av materiellet i programmet til rådighet for Ungt Entreprenørskap. Dette sikrer at innholdet er slik det faktisk brukes i arbeidslivet og i rekrutteringsprosesser.

Fra utdanning til jobb er beregnet på alle trinn i videregående skole, både innen yrkesfaglig utdanning og studieforberedende programområder. Programmet er tverrfaglig og dekker læreplanmål fra norsk, samfunnsfag og noen programfag i for eksempel service og samferdsel.

Programmet er praktisk rettet og skal gjøre elevene bedre rustet til å søke jobber (lærlingplass, deltidsjobb, sommerjobb, fulltidsjobb). Programmet vil gi den enkelte elev økt selvinnsikt når det gjelder egne styrker og potensialer. Programmet er basert på aktiv læring gjennom, diskusjon, refleksjon og ulike arbeidsoppgaver.

Det er utviklet et veilederhefte og et elevhefte. Elevene får utdelt en attest etter gjennomført program.

Programmet gjennomføres over to økter à tre skoletimer. Manpower stiller med veiledere. Lærer skal
være til stede i klasserommet og har ansvar for klasseledelse.

 Hvordan lage en jobbsøknad som sikrer deg intervju?