søndag 3. april 2011

Velg programfag til valg, en orientering


Nr.4          Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2

med formidling av kunst og kultur





Her kan du som elev være med å åpne og drive et nytt og annerledes galleri i 'egnede' lokaler.
Utstillingene skal vise elevarbeider og verker av unge uetablerte lokale kunstnere.
Eller bedriften kan velge en helt annen og utradisjonell måte å formidle kunst og kultur på f.eks gjennom ulike events der kunst -og kulturbegrepet gjerne har vide rammer.

Du skal være med på å starte og avvikle en ungdomsbedrift. Dere får ansvar for etablering, markedsføring, annonsering, profilering, budsjett, regnskap, rapporteringer og meldinger gjennom verv i bedriftens styre og som ansatt i virksomheten gjennom et skoleår.

Du vil få anledning til å delta på seminarer, messer og samlinger i regi av Ungt Entreprenørskap og vil bli invitert til å delta i flere konkurranser.

Bidrag til startkapital til bedriften må skaffes av alle som deltar, og du må regne med en arbeidstid utover ordinære skoletimer. Etter endt skoleår vil alle få et spesielt bevis på at de har vært ansatt i ungdomsbedriften.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar