fredag 31. august 2012

Full fres framover


Vi er i gang med nytt ub-år. 16 elever har  Entreprenørskap og bedriftsutvikling  1 eller 2 som programfag til valg, og hele seks bedrifter synes å ta form. Alle får hvert sitt kontor!
Det er en av godene ved å være ub-elev på Glemmen!

Hver torsdag første time er satt av til samla teoriundervisning. Mye av stoffet som skal gjennomgås, finnes allerede på denne bloggen, så det er mulig å gå dypere inn i materien i form av selvstudium etter innføringen. Bøkene gir også en mulighet til økt innsikt i hvert av temaene entreprenørskap, etablering, drift og avvikling for elevene på EB 1 og  Internasjonalisering på EB2.


Marie, Ida og Ole-Jacob klekker ut nye ideér


I tilfeldig sammensatte grupper fikk alle i oppgave å holde en ide´myldring med utgangspunkt i hva kan vi med vår kunnskap og vårt nettverk tilby av produkter og tjenester?

Etter 20 minutter presenterte hver gruppe sine ideér på tavla. Det var alt fra magnetiske kontakter på ledninger, apper, sunn fast-food, fotogalleri til arrangementselskap, dobbeltpenal, smykker, redesign,
hundesalong blant mye annet. Disse ideéne var ment til å gi nye assosiasjoner som etter mye fram og tilbake kanskje kan utvikles til en virkelig smart, realiserbar og ikke minst salgbar tjeneste eller et produkt.

Det første som står på planen er å finne navn til bedriften, fordele arbeidsoppgaver, skrive vedtekter, sende registrering til Brønnøysund, betale avgift, opprette konto i banken, forfatte forretningside´, mål og visjoner.
Startskapitalen er avhengig av salg av andeler. Ingen ansatt kan kjøpe mer enn 2 pålydende kr. 100 hver, men det er om å gjøre å selge så mange som mulig til folk som har tro på forretningsideén!
Her gjelder det å markedsføre bedriften fra første stund.


Å ha i tankene:
Lagånd, forpliktende samarbeid, konkrete mål, villig til å forsake fritid, kjenne til hverandres forventninger

Mål personlige, for bedriften
Samarbeidsavtaler
Hvilke oppgaver dekker vi...Egenskaper ....Stillingsannonser

3 positive og 1 som det må jobbes mer med


tirsdag 28. august 2012

God kommunikasjon er viktig


Den første øvelsen i det nye skoleåret gikk ut på å teste ut hva god kommunikasjon kan bety.
Birgitte elev på EB2 med ledertrening fra i fjor, fikk ansvaret for å gjennomføre øvelsen!
Øvelsen trinn for trinn:
Hensikten med øvelsen er å synliggjøre betydningen av tydelig kommunikasjon. I denne øvelsen sitter ledelsen med all informasjon, mens medarbeiderne mangler informasjon om hvordan oppgaven skal løses.
Det er meget viktig at deltakerne følger spillereglene - og at øvelsen blir evaluert i etterkant! Ingen muntlig kommunikasjon er tillatt under øvelsen.

Alle deltakerne skal få utdelt fire forskjellige spillekort. Oppgaven er løst når alle 9 har fått like kort på hånda ( 4 ess, 4 konger, 4 damer osv)

Det som regel skjer, er at medarbeiderne ikke skjønner oppgaven, og venter på ordre. Direktøren tror alle medarbeiderne har fått den samme informasjonen, og er ikke tydelig på å kommunisere hva oppgaven går ut på B og C (mellomledere) føler seg overarbeidet, og mens de andre medarbeiderne føler at de bidrar lite.

Utstyr til øvelsen:
-spillkort
- 9 stoler
-penn og papir til den skriftlige kommuniukasjonen
Innstrukser

Kjære medarbeider!

Bedriften din er sammensatt av 9 personer som utgjør en organisasjon.


All kommunikasjon foregår tjenestevei, altså rett opp eller rett ned i linjen, og kommunikasjonen foregår skriftlig.
Altså: B kan kommunisere med A, samt D, E og F mens C kan kommunisere direkte med A samt G, H og I

Du skal ikke vise noen andre dine kort. Hvis imidlertid din overordnet spør om å få kort, kan du sende, men aldri mer enn 2 kort av gangen. Du skal ha tilbake like mange kort som du sendte fra deg, slik at du hele tiden sitter med fire kort.
Oppgaven avsluttes når alle har fått fire like kort eller etter 30 min!
søndag 19. august 2012

Velkommen fra ue Østfold


Hei og velkommen til en nytt og spennende entreprenørskapsår!
Vi håper dere har hatt en bra og velfortjent sommerferie.
Vi er lagt opp til et spennende år med mange aktiviteter for både lærere og elever.
Dere finner mer info om våre aktiviteter og årshjul for skoleåret 12/13 på http://ostfold.ue.no.


KICK-OFF
Vi starter ungdomsbedriftsåret med kick-off på Quality Hotell i Sarpsborg mandag 10. september kl. 10-12. Mer info.

DRØMMECAMP
Hvis du ønsker så kommer vi gjerne ut å gjennomfører en drømmecamp (idémyldring) sammen med deg og dine elever.
Ta kontakt med oss for å avtale tid.

REGNSKAPSKURS
Også i år tilbyr vi, i samarbeid med Skatteetaten, regnskapskurs for elever og lærere. Elevene kan velge mellom tirsdag 9. oktober, onsdag 31. oktober eller torsdag 1. november. Lærerkurset er onsdag 10. september.

IA SEMINAR
I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter gir vi alle ungdomsbedrifter anledning til å IA-sertifisere sin ungdomsbedrift. Forskning viser at ungdomsbedrifter som aktivt bruker Inkluderende Arbeidsliv, opplever bedre trivsel og reduserer fraværet i bedriften. Ta kontakt med Ann-Kristin Knudsen i NAV (ann.kristin.knudsen@nav.no / 412 47 440) eller med UE Østfold for å avtale tid for IA-seminar.

LEDERKURS FOR DAGLIGE LEDERE I UNGDOMSBEDRIFTEN
Også i år tilbyr UE Østfold lederkurs for de som er daglig leder i sin ungdomsbedrift. Kurset går over fire dager (14.11, 10.1, 4.2 og 5.2), og kurset er for inntil 32 deltakere (ca 2-3 elever per skole).  Mer info

Med vennlig hilsen
Sille og Christer