fredag 31. august 2012

Full fres framover


Vi er i gang med nytt ub-år. 16 elever har  Entreprenørskap og bedriftsutvikling  1 eller 2 som programfag til valg, og hele seks bedrifter synes å ta form. Alle får hvert sitt kontor!
Det er en av godene ved å være ub-elev på Glemmen!

Hver torsdag første time er satt av til samla teoriundervisning. Mye av stoffet som skal gjennomgås, finnes allerede på denne bloggen, så det er mulig å gå dypere inn i materien i form av selvstudium etter innføringen. Bøkene gir også en mulighet til økt innsikt i hvert av temaene entreprenørskap, etablering, drift og avvikling for elevene på EB 1 og  Internasjonalisering på EB2.


Marie, Ida og Ole-Jacob klekker ut nye ideér


I tilfeldig sammensatte grupper fikk alle i oppgave å holde en ide´myldring med utgangspunkt i hva kan vi med vår kunnskap og vårt nettverk tilby av produkter og tjenester?

Etter 20 minutter presenterte hver gruppe sine ideér på tavla. Det var alt fra magnetiske kontakter på ledninger, apper, sunn fast-food, fotogalleri til arrangementselskap, dobbeltpenal, smykker, redesign,
hundesalong blant mye annet. Disse ideéne var ment til å gi nye assosiasjoner som etter mye fram og tilbake kanskje kan utvikles til en virkelig smart, realiserbar og ikke minst salgbar tjeneste eller et produkt.

Det første som står på planen er å finne navn til bedriften, fordele arbeidsoppgaver, skrive vedtekter, sende registrering til Brønnøysund, betale avgift, opprette konto i banken, forfatte forretningside´, mål og visjoner.
Startskapitalen er avhengig av salg av andeler. Ingen ansatt kan kjøpe mer enn 2 pålydende kr. 100 hver, men det er om å gjøre å selge så mange som mulig til folk som har tro på forretningsideén!
Her gjelder det å markedsføre bedriften fra første stund.


Å ha i tankene:
Lagånd, forpliktende samarbeid, konkrete mål, villig til å forsake fritid, kjenne til hverandres forventninger

Mål personlige, for bedriften
Samarbeidsavtaler
Hvilke oppgaver dekker vi...Egenskaper ....Stillingsannonser

3 positive og 1 som det må jobbes mer med


1 kommentar:

  1. Stå på! Lykke til med gode bedriftsideer:-)
    Sille UE Østfold

    SvarSlett