tirsdag 3. desember 2013

Egenvurdering for bedriften


Med forbehold om endringer!


Egenurderings og aktivitetsregistrering 2012/13

Navn: ­­­­­____________________________ Bedrift: ___________________________
Ansvarsområde/stilling: ­­­­­­­­________________________________________________

Jeg har deltatt på og utført jobben etter følgende vurdering:
2 deltatt
3-4 eller 5-6 aktivt tatt del i oppgavene / har hatt ansvar for at oppgavene er utført etter gjeldende retningslinjer
Videre: