søndag 12. januar 2014

Salg og de ulike personlighetstypene!Ta en titt på denne siden - og se om det er noe som kan stemme med virkeligheten!

http://www.vinorge.as/?a_id=800&PHPSESSID=ed1b4ff46e03284d46fb0943653a0c54

En litt annen vinkling:

DEN STYRENDE
Kjennetegn: Selvsikre, uredd risiko og liker å ta ansvar. De har alltid et behov for å være effektive. De er handlingskraftige, fokusert på dagens agenda og tenker ikke på fremtiden.
Hvordan konvertere den styrende:
Kast ikke bort tiden, gå rett på sak og presenter aldri kun et alternativ fordi du da tar bort deres følelse av kontroll. Presenter fakta på en god måte, og se til at alt fungerer perfekt, den styrende tolererer ikke feil. Et begrenset antall gjenværende produkter eller tilbudspris virker effektivt på den styrende.
DEN INITIATIVRIKE
Kjennetegn: Kreativ, drømmende, elsker å prate, rikt kroppsspråk. De er villige til å ta risiko for å nå anerkjennelse av å være først ute, eller ha det «riktige» produktet.
Hvordan konvertere den initiativrike
Vis produktet i bruk, så han får mulighet for å leve seg inn i produktet og hvordan det kan oppfylle hans drømmer. Anerkjennelse er viktig og presenter varen som noe nytt og innovativt. De leser aldri det med liten tekst.
DEN STØTTENDE
Kjennetegn: Stiller spørsmål, omsorgsfull, utadvendt, rolig, god lytter. De liker ikke å ta egne valg, men vil alltid søke råd hos omgivelsene før de tar en beslutning.
Hvordan konvertere den støttende:
Svar på hvorfor produktet er bra for han og hans team. Bruk tid på å overbevise om at avgjørelsen er risikofri. Forsøk på å fremskynde avgjørelsen med tilbudspris eller andre faktorer som skaper en følelse av hastverk er nyttesløst på denne typen menneske.
DEN ANALYTISKE
Kjennetegn: Lyttende, problemfokusert, forsiktig, rasjonell, formell, rolig og logisk. De liker å samle og behandle informasjonen før de tar en beslutning.
Hvordan konvertere den analytiske:

Disse vil ha mest mulig informasjon om produktet, alt som legges ut av tekst og bilder vil bli grundig studert. Når de først har tatt sin beslutning, ønsker de å tro at de har gjort det mest intelligente kjøpet. Ikke gi dem flere alternativer, for da klarer de ikke å bestemme seg.
Kilde

onsdag 8. januar 2014

Hva skjer?

 Hva skjer i skoleåret 2013-14INFORMAJON


Nå er det ikke lenge til årets fylkesmessepåmeldingsfrist er 30.1, du finner påmeldingsskjema på siste side i konkurransekriteriene som ligger på nettsiden. Dere kan melde på via post, eller scanne dokumentet og sende det på mail.
Dersom dere ønsker IA sertifisering og ennå ikke har gjort det, ta kontakt snarest.
Informasjon om Fylkesmessa:
Onsdag 12. mars arrangeres årets fylkesmesse for ungdomsbedrifter.
Messen arrangeres i Rakkestadhallen.
Frister
30.1 - Påmeldingsfrist. Påmeldingsskjema finner du på siste side i konkurransereglene.
14.2 - Frist for innsending av materiell til de ulike konkurransen
7.3  -  Frist for innsending av Power Point til beste UB konkurransen
Preliminært program
0800-1000 Rigging (det er mulig å rigge fra kl. 14.00 dagen før)
1000-1030 Åpning og premieutdeling
1030-1530 Utstillingen er åpen
1045-1430 Scenepresentasjon i beste UB konkurransen
1530-1630 Premieutdeling
1630-1730 Nedrigging

Med vennlig hilsen
Sille SolbergAnsvarlig for videregående og høgskole
--------------------------------------
Ungt Entreprenørskap Østfold
Oscar Pedersensvei 39
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
------------------------------------- 
Mobil: + 47 416 40 415
www.ue.no


Januar
uke 3
Tirsdag 14 - Arbeidstilsynet i auditoriet kl. 14.00- 15.30
uke 5
Fredag 31. januar, Frist for påmelding til ØM, fylkesmessa

Februar
uke 6
Onsdag 5. februar, Stand med presentasjon av bedriften i kantina i midttimen
uke 7
Tirsdag 11. februar i skoletida: MESSEKURS
Fredag 14. Frist for innlevering av materiell til fylkesmessa


Mars

uke 10
Fredag 7. Frist for innlevering av Power Point for beste UB
uke 11
Onsdag 12. UB-messe, hele dagen i Rakkestad


April
uke 18
Tirsdag 29. og onsdag 30. NM i UB

Mai
uke 10
Seminar : Fra utdanning til jobb
Ingunn fra Podium kommer mandag 5.mai kl 1230 og tirsdag 6.mai kl 1145.
Avvikling


Juni
  


 


Hei og velkommen til en nytt og spennende entreprenørskapsår!

Vi er i full gang med våre Drømmecamper for at elevene skal få gode ideer til å drive ungdomsbedrift. Registreringene av bedriftene tikker jevnt og trutt inn.
Nå er det på tide å plukke ut aktuelle kandidater til vårt lederseminar. Rett over høstferien setter vi i gang med regnskapskurs. Vi har fortsatt noen ledige plasser. Dette kurset er meget nyttig – både i forhold til ungdomsbedriftsarbeidet og ikke minst gir det innsikt i praktisk bokføring. De første ungdomsbedriftene er allerede IA-sertifisert! Når det gjelder IA-seminaret, har vi endret konseptet noe. Seminaret holdes på 1-2 skoletimer og elevene skal sende inn sin mål og handlingsplan i løpet av en 4 ukers periode. Nytt av i år er at vi også vil kåre månedens IA-bedrift i desember og januar. Ungdomsbedriftene som ønsker delta sender inn en beskrivelse på hvordan de har fulgt opp sine mål og handlingsplan. Frist for innsendelse er hhv. 10. desember og 10.januar. Dette vil ungdomsbedriftene få mer informasjon om når de har IA-sertifisert seg. Det blir premie til den beste i hver måned.

LEDERSEMINAR FOR DAGLIGE LEDERE I UNGDOMSBEDRIFTEN
Se vedlagt invitasjon. Kurset er forbeholdt de som er daglig leder i sin ungdomsbedrift. . Kurset går over fire dager (13.11, 13.1, 12.2 og 13.2), og kurset er for inntil 32 deltakere.  Sett opp en samlet prioritert liste fra skolen. Det er plass til 2-3 elever per skole. De skolene som har størst aktivitet har mulighet til å få flere plasser. Siste frist for påmelding er 31.oktober.

REGNSKAPSKURS
Også i år tilbyr vi, i samarbeid med Skatteetaten, regnskapskurs for elever og lærere. Elevene kan velge mellom tirsdag 8.oktober, onsdag 9. oktober eller torsdag 31. oktober. Lærerkurset er onsdag 16.oktober.

IA SEMINAR
I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter gir vi alle ungdomsbedrifter anledning til å IA-sertifisere sin ungdomsbedrift. Forskning viser at ungdomsbedrifter som aktivt bruker Inkluderende Arbeidsliv, opplever bedre trivsel og reduserer fraværet i bedriften. Ta kontakt med Elise Johannessen elise.johanessen@nav.no mobil: 477 09 135 eller med UE Østfold for å avtale tid for IA-seminar.

REGISTRERINGSHJELP?
Dersom du har behov for hjelp til å registrere dine ungdomsbedrifter, ta kontakt.

Sille og Christer

Dere finner mer informasjon om våre aktiviteter og årsplan for skoleåret 13/14 her.

INNFØRINGSKURS I UNGDOMSBEDRIFTSMETODEN
Fredag 6.september arrangerer vi et innføringskurs for lærere. Kurset er for deg som er ny som UB lærere, eller for deg som ønsker å oppdatere deg på metoden. Kurset er på Fylkeshuset i Sarpsborg. Mer info.

KICK-OFF
Vi starter ungdomsbedriftsåret med Kick-Off på Quality Hotell i Sarpsborg mandag 9. september kl. 10-12. Påmelding innen onsdag 4.september. Mer info.

ENERGIKURS FOR LÆRERE SOM SKAL HA ENERGIGRÜNDERCAMP
10.september arrangerer UE Norge og Enova kurs for lærere som ønsker å ha energicamp ved sin skole. Ta kontakt umiddelbart dersom det er aktuelt for deg.

DRØMMECAMP
Hvis du ønsker så kommer vi gjerne ut å gjennomfører en drømmecamp (idémyldring) sammen med deg og dine elever.
Ta kontakt med oss for å avtale tid.

REGNSKAPSKURS
Også i år tilbyr vi, i samarbeid med Skatteetaten, regnskapskurs for elever og lærere. Elevene kan velge mellom tirsdag 8.oktober, onsdag 9. oktober eller torsdag 31. oktober. Lærerkurset er onsdag 16.oktober. Påmelding sille.solberg@ue.no

IA SEMINAR
I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter gir vi alle ungdomsbedrifter anledning til å IA-sertifisere sin ungdomsbedrift. Forskning viser at ungdomsbedrifter som aktivt bruker Inkluderende Arbeidsliv, opplever bedre trivsel og reduserer fraværet i bedriften. Ta kontakt med Elise Johannessen elise.johanessen@nav.no mobil: 477 09 135 eller med UE Østfold for å avtale tid for IA-seminar.

LEDERKURS FOR DAGLIGE LEDERE I UNGDOMSBEDRIFTEN
Også i år tilbyr UE Østfold lederkurs for de som er daglig leder i sin ungdomsbedrift. Kurset går over fire dager (12.11, 13.1, 12.2 og 13.2), og kurset er for inntil 32 deltakere (ca 2-3 elever per skole).  

Sille og Christer

IA-seminar.
Det vil bli arrangert et IA-seminar tirsdag 12. november kl. 14.00 i Auditoriet. Da kommer Elise Johannessen fra NAV for å fortelle litt om IA. Elevene vil få med seg noen oppgaver de skal jobbe med i bedriften for å øke trivselen. Dette sendes inn og de vil deretter bli sertifisert som en IA-bedrift. Det vil i år bli kåret fylkets beste IA-bedrift hver måned i vinter.
Vi håper det vil møte opp mange elever til dette seminaret. Det vil vare ca. 1,5 timer.
Det er fint hvis dere kan gi en tilbakemelding til janstr@ostfoldfk.no på hvor mange elever som kommer.

Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole som driver en ungdomsbedrift (UB). I de fylkene hvor Ungt Entreprenørskap har inngått samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter, er det mulig for ungdomsbedrifter å inngå IA-avtaler. Sjekk med UE i ditt fylke hvorvidt det er etablert et slikt samarbeid og hvordan dette er formalisert. IA har som mål å ta bedre vare på hver enkelt arbeidstakers ressurser og muligheter, samt å arbeide for et godt arbeidsmiljø i bedriften.


Lederkurs
Det arrangeres lederkurs for daglige ledere i fylket – se vedlegg. Her er det begrenset med plasser og skolen vil kunne sende 2-3 elever på lederkurset. Ønsker daglig leder i bedriften å delta på kurset må han/hun sende en begrunnet skriftlig søknad til janstr@ostfold.fk.no senest fredag 25. oktober.
Søknaden bør inneholde navn, epostadresse og mobilnummer på søkeren samt en begrunnelse på hvorfor eleven vil på lederkurs.
Vi vil da sette opp en prioritert liste som vi sender til UE Østfold og så vil de velge ut deltagere.

Logokonkurranse
Også i år vil vi arrangere en intern logokonkurranse her på skolen for å motivere elevene til å lage gode logoer. Alle innsendte logoer vil bli vurdert av en jury og alle vil få konstruktive tilbakemeldinger på sin logo slik at man kan forbedre denne til Østfoldmesterskapet.
Vi oppfordrer alle ungdomsbedrifter til å delta med å sende inn sin logo. Fristen her er 13. november kl. 12.00. Se for øvrig eget vedlegg.

Gründeridol
Minner også om Gründeridol som arrangeres på Frederik II vgs onsdag 23. oktober.

Med vennlig hilsen

Anne Kirsti og Jan Arild

September
uke 37
Mandag 9 - Kick off
uke 39
Tirsdag 24 - Glemmens Kick off (14.00-15.30), Auditoriet

Oktober
uke 42
Torsdag 17.  Günderidol på Frederik II
Tirsdag 8., onsdag 9., onsdag 16., torsdag 31.  REGNSKAPSKURS
uke 43
Fredag 25. Günder Idol-finale


November
uke 46 
Tirsdag 12. IA - seminar, kl. 14.00 i auditoriet
13. nov skolens logokonkurranse, se egen mail!