onsdag 18. mai 2011

Avvikling

Avvikling av ungdomsbedrifter

Det nærmer seg slutten for årets ungdomsbedrifter og fristen for å avvikle ungdomsbedriften er 27. mai.

Logg på ue og søk på avvikling.


Årsrapporten med vedlegg sendes til UE Østfold!


Husk å avslutte ev bankkonto og få regnskapet godtkjent. Mette og Anne Marit kan gjøre det, men bruk gjerne andre som kan regnskap også!

1. Begynne arbeidet med årsrapporten
Det tar tid å skrive årsrapport. Dere bør derfor ha startet dette arbeidet i god tid før den skal leveres inn.

2. Avslutte produksjon og salg
Produksjonene må avsluttes i tide, og dere må prøve å få solgt ut hele varelageret. Om nødvendig kan prisene senkes. Dere kontrollerer at fakturaer som er utsendt er betalt og sender påminnelse til de som ikke er betalt. Dere kan be kunder på en hyggelig måte om rask betaling fordi Ungdomsbedriften skal avvikles.

3. Betale all gjeld
Dere må betale all leverandører samt lønn for siste gang.

4. Avslutte bokføringen
Dere avslutter bokføringen og setter opp balanse og resultat. Vis hvordan resultatet blir disponert. Alt dette skal inn i årsrapporten.

5. Avslutte bankkonto

6. Holde avsluttende generalforsamling
Send innkallelse til avsluttende generalforsamling god tid (en måned) i forveien, og inviter andelseiere, kontaktpersoner, lærere, rådgivere, mentorer og eventuelt andre interesserte.

Under avsluttende generalforsamling skal det fattes vedtak om tilbakebetaling av innskudd og utbetaling av evt. bonus, samt rapporteres om bedriftens virksomhet, gjerne avdeling for avdeling. Årsrapport og revisjonsrapport presenteres.

Dere bør planlegge i god tid hva som skal sies av hvem. Under generalforsamlingen kan det være på sin plass å takke alle som har hjulpet til.

HVA SKAL VÆRE MED I ÅRSRAPPORTEN?

Gå inn på bedriftens side på www.ue.no. Last opp årsrapporten og gjennomfør
avviklingen. 


Her finner du tips til hva en årsrapport skal inneholde.

Mange større bedrifter bruker årsrapporten i markedsføringsøyemed og legger derfor inn mye for å få en god layout og gode bilder. Det er også vanlig at daglig leder gir en personlig kommentar i form av innledning foran årsmeldingen. Dato for syremøte står gjerne på side to i rapporten. Styret og ledelsen blir gjerne presentert i slutten av årsrapporten etter revisjonsrapporten. Selskapet legger ofte ut årsrapporten sin på internett.

Innehold i årsrapporten.
Forsida:
- Ungdomsbedriftens navn (og eventuelle logo)
- Årstall for når Ungdomsbedriften har eksistert
- Skole
- Fylke

Årsmelding
- Mentors navn og firma
- En beskrivelse av det viktigste som har hendt
- Forretningsidè
- Eiere
- Virksomheten
- Hendelsen
- Investeringer
- Personell
- Finansiell stilling og likviditet
- Lærdom og erfaringer
- Resultat
- Balanse
- Kommentarer til resultat og balanse
- Sted, dato og underskrifter


Ungdomsbedriftene trenger ikke kontakte Brønnøysundregisteret for å få slettet organisasjonsnummeret sitt. Det gjøres gjennom Østfold UE!

torsdag 5. mai 2011

Aller siste nytt!

.
Piece of Cake   VANT    førstepris i NM for UB i logo ..... jippi ;:OD)Juryens begrunnelse:

Førsteplassen går til en logo som ved første øyekast ga oss et seriøst og profesjonellt inntrykk, samtidig som at navnet gjør den akkurat passe leken. Logoen kombinerer det tradisjonelle og det moderne på en måte som passer perfekt til produktet bedriften selger. Logoen har også god typografi- og fargevalg som forsterker bedriften foretningsidé.onsdag 4. mai 2011

Fra utdanning til jobb-seminar

De to siste onsdagene har Sofus fra Man Power holdt seminar om arbeidetslivet, om nettverk, CV, intervju, kontrakter og hva som ellers det er nyttig å kjenne til når  det er på tide å få seg en jobb.
Alle fikk utdelt elevheftet med tips og informasjon.