tirsdag 13. desember 2011

Samarbeidsavtalene


17. januar skal vi ha IA-seminar. Husk å sette av 'skoletida'kl. 14.00 til det!
Ha et forslag klart til Samarbeidsavtale til dette seminaret. Se post om samarbeidsavtale litt under på bloggen!fredag 2. desember 2011

Høringer


Vi har satt av torsdag 5. januar til å ha muntlige høringer på maks 15. min pr. elev.
Dere skal få beskjed om hvilke sider i læreboka dere bør lese innen denne dagen. Regn med at det blir om etablering og noe drift. Start allerede med å legge en plan for lesing nå!
Kunnskapsmålene og vurderingsskjema med sidehenvisninger finner dere i fronter:Alle bedriftene har fått mail med informasjon om hva som skal leses til 5. januar!


Se utdelte Kompetansemål og vurdering for EB1Entreprenørskap
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• beskrive hovedtrekkene i næringslivsutviklingen i Norge
• forklare innholdet i entreprenørskapsbegrepet i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng
• drøfte hvilken rolle entreprenørskap spiller for verdiskaping og sysselsetting i samfunnet
• vurdere muligheter for næringsvirksomhet med utgangspunkt i lokale og regionale ressurser
• gjøre rede for støtteapparatet for etablerere
• diskutere verdien av nettverkssamarbeid
• drøfte etiske og miljømessige konsekvenser ved bedriftsetablering
• beskrive kreative metoder for idéutvikling

Etablering
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• gjennomføre en kreativ idéprosess for å utforme forretningsideer
• utforme mål og visjoner for en virksomhet
• vurdere og velge hensiktsmessig selskapsform for en virksomhet
• beregne kapitalbehov og innhente informasjon om ulike finansieringsmuligheter
• utarbeide en forretningsplan
• kartlegge nettverksmuligheter og utarbeide en plan for nettverkssamarbeid
• gjennomføre stiftelsesmøte
• gjøre rede for grupperoller og gruppeprosesser
• foreta ansettelser i henhold til lover, forskrifter og regler

Se utdelte Kompetansemål og vurdering for EB2

Bedriftsutvikling
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• vurdere videreutvikling av en forretningsidé
• drøfte behovet for nye selskapsformer i en virksomhet
• vurdere og gjennomføre en organisasjonsutvikling
• kartlegge kompetansebehov og lage en plan for kompetanseutvikling
• analysere kapitalbehovet og utarbeide økonomiske kalkyler for en virksomhet
• vurdere og videreutvikle markedsstrategi
• utarbeide en strategiplan som ivaretar etiske og miljømessige forhold

Innovasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• forklare begrepet innovasjon og diskutere hvordan innovasjonsprosesser foregår
• drøfte betydningen av innovasjon for en bedrifts konkurranseevne og verdiskaping
• drøfte hva ledelse og bedriftskultur betyr for innovasjon
• gjennomføre en utviklingsprosess for et produkt
• drøfte nye forretningsmodeller og presentere forbedringstiltak 
Karakter 2      forklare noen av de viktigste begrepene
 
Karakter 3      forklare de viktigste begrepene og uttrykke egne meninger og andres synspunkter.
Karakter 4      som 3 + viser evne til å reflektere og drøfte faglige problemstillinger i egen bedrift
 
Karakter 5      som 4 + anvende faglige begrep og uttrykke egne og andres synspunkter på en meget god måte. Viser stor evne til refleksjon og drøfting av faglig problemstilling i sin bedrift. Trekker inn nyhetssaker og stoff fra næringslivet.
 
Karakter 6      som 5 + gi eksempler, reflektere og drøfte på en meget selvstendig måte. Kritisk tenkning. Svært god anvendelse av teorien til eget praktisk arbeid i sin bedrift og tilsvarende for norsk næringsliv


torsdag 17. november 2011

Auxilium ub gikk videre i Gründeridol


Glade og fornøyde med innsatsen på den lokale audition.
Og det ble hederlig omtale i Østfoldfinalen!
En helside med omtale i avisa Demokraten har jentene også fått.

tirsdag 15. november 2011

Trade Fair

På nyåret arrangerer to av våre JA YE medlemsland Trade fairs for Ungdomsbedrifter.
·         Trade Fair i februar 2012 i Antwerpen
·         Trade Fair i mars 2012 i Latvia

(se vedlagte invitasjoner)

Det er mulig å søke om EwB reisestipend for å delta på Trade Fair: se mer info her:

Søknadsfrist er 1. desember 2011 og 1. januar 2012.

Med hilsen/Best regards
Trine I. Haugaard
Koordinator videregående skoler
Ungt Entreprenørskap Norge/
Junior Achievement -Young Enterprise Norway

INVITASJONENEN MED MER INFO henges opp på tavla i teorirommet vårt! Fra messa i Bratislava i fjor

torsdag 3. november 2011

SamarbeidsavtalerHer er en grei mal: http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=78142
Den kan lastes ned i pdf-format og fylles rett ut!

Alle bedriftene utarbeider en samarbeidsavtale som passer for bedrfitens virksomhet- Alle ansatte skal skrive under  avtalen som henges opp på kontoret!

Les mer i boka om samarbeid s. 290- 304

fredag 28. oktober 2011

Lederkurs

HUSK, Anne Marit skal ha søknaden!

Hei,
Her kommer invitasjon til årets lederseminar for ungdomsbedriftsledere.
I år er dette kurset på fire dager, inklusive ”Leder for en dag” der elevene skal følge en leder gjennom en arbeidsdag.
Dagene er:
-      tirsdag 8. november
-      torsdag 12. januar
-      onsdag 8. februar
-      torsdag 9. februar (leder for en dag)

Det er plass til 32 deltakere, med andre ord ca 3-4 elever per skole.

Send påmelding (navn, e-post, mobil og UB) samlet fra skolen, der elevene er listet i prioritert rekkefølge.

Dere må gjerne melde på flere elever, men vi kan ikke garantere for at alle kan delta.
Vi prioriterer flere elever fra skoler med stor UB aktivitet.
Gi beskjed dersom elevene skal betale egenandelen på kr 300 selv, ellers kan dere sende bestillingsnummer til fakturaen.

NB! Det er viktig at de som skal delta på dette kurset, har anledning å delta på alle fire dagene.

Med vennlig hilsen
UE Østfold
FRAMTID - SAMSPILL – SKAPERGLEDE

onsdag 26. oktober 2011

Bluzz

Husk å søke Bluzz-midler fra Fredrikstad Energi og Fredriksstad Blad.
Helannonse i avisa i går.


LØP og SØK!

Se om siste konkurranse: http://www.fes.no/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=6

Se også: http://www.f-b.no/nyheter/pengedryss-fra-bluzz-1.6335011
http://www.f-b.no/kultur/galleri-musikal-eller-hinderloype-1.2235939?startdate=01.02.2012

Mobliser alle!
Se hav som kan gjøres her: http://olessuperserie.webcomics.dk/blogg/kan-du-avse-n-mobilkrone

Og til slutt http://stfglemmenub.blogspot.com/2011/04/avisklipp.html

lørdag 22. oktober 2011

Logokonkurransen


SKOLEKONKURRANSE

Vi har gleden av å invitere årets ungdomsbedrifter ved Glemmen videregående skole til å delta i en skolekonkurranse. Det konkurreres i kategorien

"Logo".

Det kåres en vinner, som får utbetalt kr 700,-
Innleveringen skjer digitalt og skal vise logo både i farger og svart/hvitt og i forstørret og forminsket utgave. I tillegg skal det leveres logoforklaring og forretningsidé. Husk å navngi filen med bedriftens UB navn. Bildefiler sendes i jpg fil.

Juryen vil bestå av en gruppe lærere fra skolen som i sitt arbeid med å kåre vinneren, vil anstrenge seg for å vurdere faglig kvalitet på alle innleverte bidrag. Hver deltaker vil få en tilbakemelding fra juryen.

De av bedriftene som ønsker å delta, må sende materiellet digitalt senest mandag 14. november 2011 kl 12
mailadresse: annsko@ostfoldfk.no
 Vi vil oppfordre alle bedriftene ved skolen til å delta i konkurransen og ønsker dere LYKKE TIL!

Med vennlig hilsen UB-lærerne

Husk vurderingskriterier som gjelder for ØM og NM, sitat fra konkurranseregler:

”LOGO
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logo, og vil spesielt vurdere ut fra følgende kriterier:
- Logoen skal fungere både i svart/hvitt og (eventuelt) i farger.
- Logoen skal ha kobling til bedriftens virksomhet.
- Logoen skal egne seg til forstørring og forminsking.
- Generelt inntrykk av logo.

Dersom ungdomsbedriften vil delta i konkurransen med sin logo, må logoen leveres i et eksemplar. Det skal ligge også leveres ved en kort skriftlig forklaring og begrunnelse på sammenhengen mellom valgt logo og ungdomsbedriftens forretningsidé. (Maks 1 A4 side).”

torsdag 29. september 2011

'Se Ut' prosjektseminar for lærere
Første samling dette skoleåret fant sted i Ed onsdag 28. og torsdag 29. september.
Oppdrag: jobbe med skissearbeid til ny webside for lærere som er nysgjerrige på hva ungdomsbedrift som undervisningsmetode er!Foto Magnus Ericsson


En oppvarmingsoppgave som gikk ut på å danne fire like firkanter ut av en bunke papirbiter uten å snakke sammen på gruppa, ga støtet til idedugnad og mini-gründercamp.

Her er forslaget fra min gruppe som vant flest stemmer:

På kvelden hadde vi IA-arrangement:
Jeg fikk en 'flying start' - begynnerflaks kalles det også.
Fallhøyden ble stor.
Resultatet til slutt minna veldig om en omvendt Gauskurve, for det endte også med en strike!

Flere bilder kommer!

Lederkurs sammen med ub-elever i Oslo og Østfold

Kurset går av stabelen 28. oktober i Oslo!
Skriv en god søknad for å bli blant dem som blir tatt ut... to elever fra oss kan få muligheten.

2. samling 6.-7. februar er det samling i Ed sammen med ledere fra Sverige også.fredag 23. september 2011

Utstilling; Forberedesle og gjennomføringForberedelse til utstilling

Avtale ang lokaler/leiekontrakt

Lage utstillingskontrakter med utstillernes navn, mobilnummer, tittel/beskrivelse av kunsten, pris og en liten omtale av kunstneren, dato og signatur

Lage kontrakt angående lokaler, nøkler, tidspunkt, vask, leie mm

Kontakte presse for forhåndsomtale> se hvilke kanaler det er på eget skriv!

Legge inn info til “Ut i dag” mm

Sende ut invitasjoner  jfr liste

Legge ut flyers

Henge opp ”Rive av infoplakat”

Henge opp plakater

Handle inn ifg liste

Henge opp malerier mm

Lage vaktliste

Lage info-tekst om kunstneren/kunsten som skal henge oppe på utstillingen

Lage kunst/prisliste

Lage kjøpe/salgskontrakter

"Besøksbok" der publikum skriver hilsner 

Vernissage hva er det? Handleliste til åpning
Sjampanjebrus
Plastglass
Servietter
Peanøtter, saltstenger
Fakler
Klistremerker  - runde, små (solgt)


Hvem skal ha invitasjoner til vernisage og åpning av utstillingen?

Invitasjonen skal inneholde: 
Galleriets navn
Utstillingens navn
Hvem som stiller  ut
Sted
Tidspunkt

Når skal invitasjonen sendes ut?
Helst en uke i forkant i posten
Ca. tre dager i forkant på e-post pluss påminnelse

Alle elever på skolen (ev bare elever på relaterte linjer)?
Alle elever på andre videregående skoler  fylket (ev bare på relaterte linjer)?
Alle lærere ved skolen (ev bare lærere relaterte til aktuelle linjer)?
Alle lærer på andre videregåënde skoler i fylket (ev bare lærere relaterte til akuelle linjer)?
Alle elever i 10.klasse på distriktes ungdosmsskoler?
Alle lærere i 10.klasse på distriktets ungdomssskoler og skolenes kunst –og håndverkslærere
Alle familiemedlemmmer (søsken, foreldre, besteforeldre, tante og onkler)
Alle distriktes kunstgallerier - egen adresseliste er tilgjengelig på fronter
Adresser:
Invitasjoner som sendes til skolenes felles-e-post, må innholde en informasjon om at innholdet videresendes til  rette lærere og elever.PRISSETTING AV KUNSTVERK
Det er kunstneren selv som bestemmer han/hun skal ha for kunstverket.
Her må kunstnerens navn og posisjon bety noe. Det vet kunstneren!
Det spiller ingen rolle hvor lang tid kunstneren har brukt på kunstverket.
Det som betyr noe, er om kunstverket er ettertraktet og om det har stor markedsverdi.
For å sette rett pris, må man kjenne kunstmarkedet.
For nybegynnere er det å "føle seg fram"....og justere prisen etter etterspørselen.
Galleriet med sin "ekspertise" kan bistå kunsteren hvis han/hun er usikker på prissetting og derfor ønsker råd.
Galleriet bestemmer hvor mange % det tar i kommisjon dvs den tjenesten det er å stille ut kunsten, formidle kunsten og foreta salget.
Prislista er endelig til åpningen av utstillingen!


torsdag 22. september 2011

Tid for handlingslogger

Handlingsloggen skal inneholde:

Oppgaven     Ansvarlig    Utført innen (dato)    Utført etter avtale/signert

Legges ut som egen side på blogg eller i egen mappe på fronter.
Ansvarlige lærere skal kunne orientere seg uavhengig tid og sted om bedriftens framdrift på handlingsloggen.
Den føres kontinuerlig.

Nå er de tilpassa bedriftsmappene på fronter hvor hver bedrift lager sine egne mapper etter behov,  på plass-! Sjekk om alle kommer inn i sine bedriftsmapper. Jeg mangler navn på flere av bedriftene.

Teaterforestilling og generalprøve

14 stykker drar på  ØSTFOLD TEATERVERKSTEDS generalprøve på jubileumsforestillingen   "Play/Pause/Record" 12. okt kl. 19.00 på Værste, Fr.stad. Vi er invitert og forestillingen er gratis for oss!


Lag gjerne et IA-arrangement ut av kvelden for bedriften med litt å bite i før eller etter forestillingen!
Se også bloggen til en av bidragsyterne: http://awinenett.wordpress.com/2011/08/26/playpauserecord/

fredag 16. september 2011

T-skjorter og andre muligheterPå messa er det vanlig at alle i bedriften er kledd slik at dere viser bedriftens profil. Noen har dress,  andre har like T-skjorter, vester eller kjoler. Det er ikke nødvendig at alle er like fra topp til tå. Det er kanskje nok med like slips, skjerf, belte eller en annen assessoir.
I Galleri Gallerei hadde alle hvite T-skjorter  med mønster i logens farvevariasjoner..

Rydding og oppussing
Tina, Ida og Alina frisker opp kontoret med varm hvit farve på veggene.
Verkstedet får bli som det er.... inntil videre. Tavla er nå fylt med troféne våre fra i fjor og avisutkipp med nyttig informasjon og presentasjon av tidligere ungdomsbedrifter.

torsdag 8. september 2011

Alle ub-elevene dette året


For første gang har ungdomsbedriftene fått egne kontorer på skolen. Herfra kan de drive sin virksomhet  uten å måtte rydde vekk fra arbeidsdag til arbeidsdag. Det kan bli et godt arbeidsmiljø og bety mye for hva elevene får ut av dette skoleåret. I tillegg deler alle bedriftene et verksted og teorirom, så vi føler oss veldig i himmelriket.

Innerst i gangen har Lotte, Elin, Laila, Julie, Victoria og Marianne kontor. Her holder de på med å forberede en markedsundersøkelse, og de diskuterer navn på bedrfiten. Foreløpig er kontoret spartansk innreda, men litt levende lys skaper stemning! De skal jobbe internasjonalt.

På neste kontor finner vi Tina, Ida Helen og Alina, de snakker om hvordan de vil innrede og male kontoret. Det skal i allefall en sofa på plass! Det er lov å ha det hyggelig på arbeidsplassen.

Vegg i vegg og med dør i mellom er Dina, Hedda, Nathalie, Thea og Heidi. Der går praten rundt mål og visjoner.... Jeg må nok ta et nytt bilde. Dette ble ikke skarpt nok, men ellers vellykka, ikke sant? Også disse jentene ønsker samarbeid med bedrifter i andre land gjennom Enterprise without Boarders - prosjekt.

Nederst til høyre i gangen holder bedriften Bimmcup til. Den består av Ida Lisette, Martyna, Marie og Birgitte.  De holder her på med å ta 'proffe' bilder til presentasjonene sine.


Flott gjeng unge jenter å jobbe sammen med i ni måneder framover!

mandag 5. september 2011

Rapport fra Frøydis' opphold i Canada

Jeg vant prisen for beste selger på UE Østfold sin messe i mars 2011. Premien var en tur til Canada (til kongressen Next Generation Leaders 2011). NGL er en kongress hvor utvalgte ungdommer verden over møtes for å motta en oppgave (The Business Challenge), og for å bli skolert i hvordan man skal drive bedrift på best mulig måte. De er sponset av berømte selskaper som Xerox og Scotiabank, men en stor del av kongressen er drevet av frivillige businessfolk fra verden over. 
Det hele kom ganske brått på; jeg hadde ingen aning om at det i det hele tatt fantes en slik pris. Derfor ble jeg selvfølgelig overrasket da de ropte opp navnet mitt under utdelingen. Jeg? Beste selger? H*ll yeah! Det hadde jeg aldri trodd!
Vel, månedene gikk, og jeg hørte nesten ingenting fra UE og om hva jeg faktisk skulle gjøre i Canada, så da jeg møtte opp på Gardermoen halv fem om morgenen 6. august, visste jeg heller ikke hvem jeg skulle møte. Jeg visste bare navnene deres (til reiselederen og den andre deltakeren), og ikke hvordan de så ut. Men det gikk bra, og vi gjorde oss klare til den lange reisen. 
Da vi endelig kom frem til Kingston i Canada, ble vi hentet av en liten (og energisk) dame med vanvittig mye energi. Hun bablet i vei og var helt gal, syntes jeg, men det tok ikke lang tid å vende seg til. Vi kom frem til Queens School of Business hvor vi skulle bo den neste uka. Hvis jeg skal beskrive universitetet med ett ord, ville jeg valgt GIGANTISK. Queens University var så stort at man måtte brukt mange dager (hvis ikke uker) for å rekke å se alle bygningene. Jeg følte meg ganske liten der jeg sto, og ble grepet av arkitekturen og de fantastiske planløsningene (dette kunne jo vært en perfekt studietur for elever på formgivingsfag). Vel, da vi ankom fikk vi tildelt hver vår hybel i en av dormene. I hybelen lå det et ark som ventet på meg, og der sto det hvor og når jeg skulle møte opp.

Jeg hadde ikke mer enn kommet meg ut av rommet mitt før jeg ble møtt av vennlige canadiere. Alle hilste på meg og lurte på hvor jeg kom fra, hvordan jeg hadde det foreløpig osv. "Du verden, er alle canadiere slik?", tenkte jeg. Og det viste de seg å være. Jeg har aldri blitt tatt imot på en så varm måte! Her ble alle inkludert, uansett hvordan du så ut, hvordan du oppførte deg og hvor du kom fra. Fantastisk!
Da jeg kom til rommet hvor jeg skulle møte opp, satt det ca. ti deltakere der, og tre ledere. Jeg ble selvfølgelig tatt godt imot her også, og satte meg ned mens vi ventet på resten av deltakerene. Det viste seg at alle deltakerene på NGL skulle deles inn i forskjellige lag, og at alle som var i dette rommet var på mitt lag. Vi snakket løst om litt av hvert, og etter en stund var det tid for middag og offisiell åpningsseremoni.
Neste dag skulle vi møtes på grupperommet igjen og ble presentert for alle nasjonene som var representert. På gruppa mi var det Hong Kong, Canada, U.S.A, The Cayman Islands, Jamaica, India, Irland, Quebec og selvfølgelig Norge. Vi fikk omsider vite "oppgaven" vi skulle jobbe med gjennom hele oppholdet; å lage den ultimate bedrift (fiktivt). Fett nok, tenkte jeg!
I løpet av de neste dagene deltok vi på forskjellige forelesninger med kjente og vellykkede businessfolk, bl.a. den verdensberømte milliardæren Isadore Sharp som driver hotellkjeden Four Seasons Hotel. Forelesningene var krevende, mest fordi språket var meget akademisk i forhold til den enegelsken vi bruker på skolen i Norge (du har med andre ord en fordel hvis du er god i engelsk). Men det gikk bra, og vi lærte ufattelig mye viktig av disse personene.
Dagene var lange (fra syv om morgenen til 12-02 am.), og det var et veldig tight program. Det var på ingen måte en ferietur, men en "studietur". På kveldene, etter foredragene, jobbet vi med bedriften vår. Her var det stor fokus på mål og verdier, og det var stor forskjell fra hvordan vi danner bedrifter i Norge. Her var det nemlig fokus på å danne "produktet rund bedriften", istedenfor "bedriften rundt produktet". 
Dvs. at vi ikke startet med å finne et produkt, for så å lage bedrfiten, men isteden bestemte oss for alle mål og verdier som skulle være viktige for oss før vi fant et produkt som beskrev bedriften riktig i forhold til dette
Den nest siste dagen var presentasjon, og det var også et profesjonelt dommerpanel som skulle dele ut priser. Med rundt 250-300 deltakere hadde gruppa vår ikke forventet å vinne, men vi vant faktisk inspirasjonsprisen! Kjempestolt over å oppnå noe så stort!
Alt i alt var NGL en helt fantastisk opplevelse. Jeg har møtt så mange inspirerende mennesker, og fått utrolig mange venner over hele verden. Det er kanskje det jeg finner mest verdifullt med hele turen. Det var så trist å dra fra alle disse menneskene som jeg akkurat hadde blitt så glad i! Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt, men når du lever så tett på noen i en uke, er det kanskje ikke til å unngå. NGL var mitt livs beste opplevelse, og jeg er utrolig takknemlig for å få muligheten til å være med på noe så fantastisk som dette!
Til dere som har bedrift i år, vil jeg bare gi et par tips til messa hvis dere vil konkurrere om denne prisen: 

- Vær ivrig, men ikke for pågående! Dommerene trekker dere visst i poeng for dette. 
- Vær ærlig om produktet du prøver å selge.
- Ha mest mulig informasjon klart (du bør kunne det meste i hodet).
- Hvis produktet ditt/deres har noen' baksider', vær klar for å bli utspørt om dette. Argumenter godt! 
- La andre på gruppa slippe til. Det er ikke bare du som skal snakke!
- Hold deg proffesjonell. (Se presentabel ut - altså ikke joggebukse, sæggebukse, caps, snus, oversminket, utrigning osv. Husk at   dere skal representere en profesjonell bedrift).
- Kom med et budskap!TAKK TIL FRØYDIS FOR EN FLOTT RAPPORT!

torsdag 1. september 2011

Kick off - bussavgang

Bussen kommer til vår skole mandag 5 september. Avreise fra Glemmen vgs gammel hovedinngang, kl 0930 til Quality hotell, Sarpsborg
Avreise fra Quality kl 12 tilbake til Glemmen vgs. Det er svært viktig at alle elevene kommer raskt tilbake til bussen etter at Kick off er over, fordi bussen skal videre på et nytt oppdrag.

Andelsbrev og andre maler

.


Her ser dere et eksempel på andelsbrev slik UE har laget dem. Hver bedrift designer sine egne andelsbrev og påser at all nødvendig informasjon blir tatt med. Til denne slippen hører det en del som beholdes av bedriften der navn og nummer er oppført.

tirsdag 30. august 2011

Kick off mandag 5. sept

Se program
 http://ostfold.ue.no/pls/apex32/f?p=16000:1300:4055781372719099:::1300:P1300_HID_EVENT_ID,P1016_HID_INSTITUTION_ID:892,21

Plan for 30. august

*
Se filmen fra Kick off på ubiz-siden
Logg inn og registrering på ue-siden > ungdomsbedrifter
Kreative prosesser: Les punkt 4 i ub-løypa og se eksemplene
og sjekke ut innlegget i bloggen om kreativ prosess. 

Kreative øvelser

Ideutvikling: http://www.u8.no/forsiden/lucky_opplevelser/hvorfor/viafantasia/
Forslag til øvelser finnes under Gründrcamp
' UE-Kortstokken'

Begynne arbeidet med å etablere bedrifter.....

Kreative prosesser - et nyttig verktøy

.
Hva er en krativ prosess? Hvordan få i gang en kreativ prosess?
Det får dere noen svar på i denne artikkelen: Stimuler flere sanser i kreative prosesser.
Hvordan gjennomføre kreative prosesser: Kreative teknikker i kreative prosesser.

Klipp fra denne siden:

1 Avklaring av situasjonen
Dette er å finne og avklare den situasjonen du er i og hvor du ønsker å komme. Dette gapet mellom nå situasjon og ønsket situasjon kaller vi i kreativitet for et problem. Det vil si problemet, oppgaven eller utfordringen du ønsker å gjøre noe med.
Noen ganger er dette klart når du starter den kreativ prosessen. Andre ganger må du legge inn mye arbeid for å finne det kreative problem du skal arbeide med.

2 Informasjon/fakta
All problemløsende tenkning bruker informasjoner. Det gjør også kreativ tenkning. Vi må vite noe om situasjonen, hva vi ønsker, hvilke muligheter som finnes o.l.

3 Problemanalyse og problemformulering
For å kunne løse et problem bør vi formulere det. Ofte vil vi prøve å forstå problemet bedre, se nye sider ved eller finne en ny formulering.

4 Ideer
Etter at vi har formulert problemet prøver vi å finne ideer. Dette kan være ideer til løsning eller ideer til hvordan vi skal gå fram for å finne en løsning.

5 Løsning
Vi arbeider videre med ideene for å føre dem fram til en løsning.

6 Aksept
En viktig del av gjennomføringen, er å få løsningen akseptert. Av oss selv og av andre. Dette er også noe vi pleier å ta hensyn til når vi bearbeider løsninger.

7 Handlingsplan
Et problem er ikke løst før handlingen er gjennomført. Vi må derfor, som en del av den kreative prosess, sette opp en plan over hvordan vi skal gå fram for å gjennomføre løsningen av problemet.

Innovasjonssirkelen. 
Den består av følgende elementer: motivasjon, kreativitet, ideer og implementering. En bedrift som skal lykkes med å være innovativ og nyskapende må ha evne og initiativ til å prioritere alle disse elementene i en innovasjonsprosess.


Kun en regel i første omgang: det er forbudt å si JA, MEN! Si JA, OG! 
ALLE FORSLAG ER OK!


Gode ideer koker ikke bort, 
de blir slaktet av horder av analytisk tenkende mennesker

Vi forsøker å utfordre vanene. Kreativitet handler om å bryte ut vanetenking og mønstre, sier Ninni Sødahl. Det handler om å komme inn på sidesporene. Om å koble ting på nye måter.
- Kreativitet er avgjørende for innovasjonsevnen i bedrifter og organisasjoner. Og kreative prosesser handler i stor grad om å åpne opp for nye perspektiver. Det handler om å være leken. Om å være litt barnslig.

Inspirasjon: Entreprenørbloggens  Kreative prosesser (for erfarne idèryttere)

Gjennomføring:

Gå sammen i grupper på fem.

Konkret oppgave:

Dere skal være barnevakter for fem unger ei uke på ei hytte uten strøm. Hvordan får dere dagene interessante ? Bruk leken 'Mitt skip er lastet med-løsninger'
Noter alle forslagene ned på ark - tenk kunst -og kulturformidling!


1. Problem
Hver enkelt av dere noterer ned på et ark et 'problem', stort eller lite, dere selv har eller har sett andre sliter med.
Legg arkene i en bunke, og den som har fornavn med bokstav først i alfabetet trekker en lapp  og leser høyt hva som står der. Den som har skrevt lappen får utdype problemet om nødvendig.
Den som trakk, snurrer flasketuten, og den utpekte skal komme med forlag til løsning på problemet. Den som eier problemet noterer ned det som blir sagt.
Så snurrer den som sist kom med en løsning, og de neste deltakerne får komme med nye forslag til løsninger.
 
2. Drøm
Hver enkelt av dere noterer ned på et ark en drøm dere bærer på- Hvordan kan den realiseres?
Gjennomfør et kort, spontant  dvs et improvisert rollespill
Bestem sjøl hvem som gjør hva...

3. Produktdesign
Ta fem store hvite ark og brett dem i like mange deler som deltakere (trekkspill). En starter å tegne på sitt felt, og neste tegner fortsettelsen på produktet og bretter slik at bare den siste delen er synlig! Fortsetter runden.
Til slutt åpnes alle arkene og først da er de nye produktene synlige!

mandag 22. august 2011

Velkommen til nytt ue- år!

Hedda Emilie Bjørge Internasjonalt
Marie Tangen Eliassen
Martyna Emilia Gierska
Heidi Antonie Svepstad Kalsveen Internasjonalt
Nathalie Gabriele Lunner Nagele
Ida Lisette Pedersen
Marianne Skaldal Internasjonalt
Julie  Aaberge Utne

Lotte Øvrum Larsen
Elin Lundeby Internasjonalt
Thea Alexandra Scholze
Laila Magdalena Såstad Søland
Dina Johanne Tømmervik

Victoria Helen Nilsen
Birgitte Yven
Ida Helen Norli
Alina Sofie Sneve
Tina Irene Thorvaldsen

onsdag 22. juni 2011

Siste skoledag

.
Lunsj med rektor og alle de andre ungdomsbedrfitene i dag klokka 12.00 i elevrestauranten 1. etasje.
Det var ikke så rent liten vemodig stemning for 3.klasse-elevene. Det ble en fin markering for alle med taler, attester- og blomsteroverrekkelser. Noen av vg2 elevene har valgt Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 som programfag til valg neste skoleår, så for dem var dette ikke fullt spesielt.

Gode argumenter er som krydder på en konstruktiv diskusjon. Det er ikke alltid et poeng å bli enige, men å respektere hverandres synspunkter og sammen finne fram til en akseptabel løsning og å jobbe mot et felles mål.
Avskjedsklem og siste handel om hverandre!
Så ut i den store ukjente verdenen med videre studier, nye impulser og spennende utfordringer. Aller først fortjener Camilla og de andre en god sommerferie! Døra er alltid åpen for tidligere elever på Glemmen vgs som lengter tilbake...
I august drar Frøydis til Canada for å representere norske ungdomsbedrfiter på en stor verdenskongress.
Håper å kunne presentere noen inntrykk derfra på bloggen før neste skolestart.


onsdag 18. mai 2011

Avvikling

Avvikling av ungdomsbedrifter

Det nærmer seg slutten for årets ungdomsbedrifter og fristen for å avvikle ungdomsbedriften er 27. mai.

Logg på ue og søk på avvikling.


Årsrapporten med vedlegg sendes til UE Østfold!


Husk å avslutte ev bankkonto og få regnskapet godtkjent. Mette og Anne Marit kan gjøre det, men bruk gjerne andre som kan regnskap også!

1. Begynne arbeidet med årsrapporten
Det tar tid å skrive årsrapport. Dere bør derfor ha startet dette arbeidet i god tid før den skal leveres inn.

2. Avslutte produksjon og salg
Produksjonene må avsluttes i tide, og dere må prøve å få solgt ut hele varelageret. Om nødvendig kan prisene senkes. Dere kontrollerer at fakturaer som er utsendt er betalt og sender påminnelse til de som ikke er betalt. Dere kan be kunder på en hyggelig måte om rask betaling fordi Ungdomsbedriften skal avvikles.

3. Betale all gjeld
Dere må betale all leverandører samt lønn for siste gang.

4. Avslutte bokføringen
Dere avslutter bokføringen og setter opp balanse og resultat. Vis hvordan resultatet blir disponert. Alt dette skal inn i årsrapporten.

5. Avslutte bankkonto

6. Holde avsluttende generalforsamling
Send innkallelse til avsluttende generalforsamling god tid (en måned) i forveien, og inviter andelseiere, kontaktpersoner, lærere, rådgivere, mentorer og eventuelt andre interesserte.

Under avsluttende generalforsamling skal det fattes vedtak om tilbakebetaling av innskudd og utbetaling av evt. bonus, samt rapporteres om bedriftens virksomhet, gjerne avdeling for avdeling. Årsrapport og revisjonsrapport presenteres.

Dere bør planlegge i god tid hva som skal sies av hvem. Under generalforsamlingen kan det være på sin plass å takke alle som har hjulpet til.

HVA SKAL VÆRE MED I ÅRSRAPPORTEN?

Gå inn på bedriftens side på www.ue.no. Last opp årsrapporten og gjennomfør
avviklingen. 


Her finner du tips til hva en årsrapport skal inneholde.

Mange større bedrifter bruker årsrapporten i markedsføringsøyemed og legger derfor inn mye for å få en god layout og gode bilder. Det er også vanlig at daglig leder gir en personlig kommentar i form av innledning foran årsmeldingen. Dato for syremøte står gjerne på side to i rapporten. Styret og ledelsen blir gjerne presentert i slutten av årsrapporten etter revisjonsrapporten. Selskapet legger ofte ut årsrapporten sin på internett.

Innehold i årsrapporten.
Forsida:
- Ungdomsbedriftens navn (og eventuelle logo)
- Årstall for når Ungdomsbedriften har eksistert
- Skole
- Fylke

Årsmelding
- Mentors navn og firma
- En beskrivelse av det viktigste som har hendt
- Forretningsidè
- Eiere
- Virksomheten
- Hendelsen
- Investeringer
- Personell
- Finansiell stilling og likviditet
- Lærdom og erfaringer
- Resultat
- Balanse
- Kommentarer til resultat og balanse
- Sted, dato og underskrifter


Ungdomsbedriftene trenger ikke kontakte Brønnøysundregisteret for å få slettet organisasjonsnummeret sitt. Det gjøres gjennom Østfold UE!

torsdag 5. mai 2011

Aller siste nytt!

.
Piece of Cake   VANT    førstepris i NM for UB i logo ..... jippi ;:OD)Juryens begrunnelse:

Førsteplassen går til en logo som ved første øyekast ga oss et seriøst og profesjonellt inntrykk, samtidig som at navnet gjør den akkurat passe leken. Logoen kombinerer det tradisjonelle og det moderne på en måte som passer perfekt til produktet bedriften selger. Logoen har også god typografi- og fargevalg som forsterker bedriften foretningsidé.onsdag 4. mai 2011

Fra utdanning til jobb-seminar

De to siste onsdagene har Sofus fra Man Power holdt seminar om arbeidetslivet, om nettverk, CV, intervju, kontrakter og hva som ellers det er nyttig å kjenne til når  det er på tide å få seg en jobb.
Alle fikk utdelt elevheftet med tips og informasjon.