tirsdag 27. mai 2014

SluttvurderingsgrunnlagSLUTTVURDERING -GRUNNLAG


For å få karakteren 6 og 5

Registrere bedriften uten problemer
Delta på messa i konkurransen Beste bedrift
Levere inn delårsrapport til lesing før den sendes til UE Østfold
Opprette og avslutte bankkonto
Føre handlingslogger og levere dem inn i fronter hver måned
Arrangere minst en utstilling/salgstiltak/oppdateringer av nettside el l, helst to, før bedriften avvikles
Delta på obligatoriske kurs og gjort obligatoriske innleveringer som f.eks. egenvurderinger
Avvikle med generalforsamling


Annet til vurdering
Logo
Lay –out på rapporten

Dersom det er laget i forbindelse med utstilling el l vurdres også:

Invitasjon – digital og utskrevet utgave, samt liste over hvilke som det er sendt invitasjoner til

Flyer

Plakat

Avtale for lokale
Utstillingskontrakter med info tekster
Kontakt med presse, annonser og avtaler om omtaler i avisene
Avtale med hvem som holder tale
Avtale med den som underholder
Og det som ellers er laget i forhold til utstillingene.Bidrag til sluttrapporten leveres fortløpende fra avdelingslederne til bedriftslederen som har ansvar for sluttrapporten og avvikling av bedriften.

Se også : Kriterier for karaktersetting i sluttvurdering  for elever i UB i Vurderingsmappa

tirsdag 11. mars 2014

Individuell egenvurdering


Med forbehold om endringer

Egenurderings og aktivitetsregistrering 2013/14

Navn: ­­­­­____________________________ Bedrift: ___________________________
Ansvarsområde/stilling: ­­­­­­­­________________________________________________

Jeg har deltatt på og utført jobben etter følgende vurdering:

2 deltatt
3-4 aktivt tatt del I oppgavene
5-6 har hatt ansvar for at oppgavene er utført etter gjeldende retningslinjer

Aktivitet
2
3-4
5-6
Ikke  deltatt/utført
Gjennomført registrering i Brønnøysundregistret
Opprettet konto i banken
Solgt andeler
Opprettet nettverkskart for bedriften
Skaffe mentor
Ført handlingslogg/ kontrollert, ajourført handlingslogg
Deltatt på Günderidol
Deltatt på Arbeidstilsynets seminar
Deltatt på IA-seminar
Deltatt på NAV-seminar
Skrevet, inngått samarbeidssamtale
Skrevet, signert   arbeidsavtale
Deltatt på idémyldring el 
Skrevet forretningsplan
Deltatt på høringer/ presentasjoner 
Deltatt på medarbeidersamtale
Arrangert salgstiltak for varer eller tjenester
Gjennomført  markedsundersøkelse
Skrevet halvårsrapport
Deltatt på messe og tilhørende konkurranser
Deltatt på skolens logokonkurranse
Deltatt på lederkurs
Deltatt på økonomikurs
Deltatt på seminaret Fra utdanning til jobb
Sendt årsrapporter og regningskap til revisjon
Sendt innkalling til generalforsamling
Deltatt på generalforsamling
Gjennomført  teoretiske oppgaver
Brukt Fronter som arbeids, lagring –og innleveringsverktøy
Registret bedriften på EwB
Sendt melding om fravær ol
Vært oppdatert på UB-bloggen vår
Annet f.eks arbeid med nettside for bedriften


Utdyp din egen innsats i ungdomsbedriften dette skoleåret. Bruk punktene under til rettledning:Hvem synes du har utmerka seg og gjort en god jobb i bedriften og fortjener å få kreditt for innsats og gjennomføring?

Navn_________________________

Begrunnelse_______________________________________________________________________


Hva annerledes kunne jeg som veileder, koordinator og inspirartor gjort  i ungdomsbedrift-sammenheng? Kom med eventuell ros og forslag til forbedringer på undervisningen!Kriterier for karaktersetting i sluttvurdering  for elever i UB


Karakteren 6

 • Kontinuerlig oppfølging og kommunikasjon med alle i bedriften og lærer
 • Til enhver tid ha stort grep om sysselsettingen
 • Ha full kontroll over hanlingslogger, tidsfrister og arbeidsoppgaver
 • Stadig ta initiativ, jobbe selvstendig
 • Ha full motivasjon og fullt engasjement
 • Være gjennomgående handlingsorientert på samtlige plan
 • Gi fyldige og regelmessige tilbakemeldinger til andre ansatte og lærer
 • Alltid ha veldig gode arbeidsrutiner og god struktur
 • Alltid vise meget stor evne til samarbeid
 • Ha positivt syn på bedriftens virksomhet og omgjengelig væremåte
 • Særdeles god måloppnåelse iht læreplanen

Karakteren 5
 • Meget god oppfølging og kommunikasjon med alle i bedriften og lærer
 • Ha stort grep om sysselsettingen
 • Ha meget god kontroll over handlingsplaner, tidsfrister og arbeidsoppgaver
 • Vise stort initiativ, jobbe selvstendig
 • Ha stor motivasjon og stort engasjement
 • Være ofte handlingsorientert på alle plan
 • Gi gode og ofte tilbakemeldinger til andre ansatte og lærer
 • Ha veldig gode arbeidsrutiner og god struktur
 • Generelt vise meget stor evne til samarbeid
 • Ha positivt syn på bedriftens virksomhet og omgjengelig væremåte
 • Meget god måloppnåelse iht læreplanen

Karakteren 4

 • Relativ god oppfølging og kommunikasjon med alle i bedriften og lærer
 • Ha relativt godt grep om sysselsettingen
 • Ha relativt god kontroll over handlingsplaner, tidsfrister og arbeidsoppgaver
 • Vise initiativ, jobbe selvstendig
 • Ha god motivasjon og engasjement
 • Være handlingsorientert på fleste plan
 • Gi tilbakemeldinger til andre ansatte og lærer
 • Ha gode arbeidsrutiner og struktur
 • Vise generelt god evne til samarbeid
 • Ha positivt syn på bedriftens virksomhet og omgjengelig væremåte
 • Relativ god måloppnåelse iht læreplanenKarakteren 3

 • Relativ god oppfølging og kommunikasjon med alle i bedriften og lærer
 • Tidvis ha grep om sysselsettingen
 • Ha relativt god kontroll over handlingsplaner, tidsfrister og arbeidsoppgaver
 • Vise noe  initiativ, jobbe selvstendig
 • Ha for det meste motivasjon og engasjement
 • Være handlingsorientert, her utføre oppgaver iht kvalitetskrav
 • Gi tilbakemeldinger til andre ansatte og lærer
 • Ha gode arbeidsrutiner og struktur
 • Vise generelt god vilje til samarbeid
 • Ha positivt syn på bedriftens virksomhet og omgjengelig væremåte
 • Delvis  måloppnåelse iht læreplanen


Karakteren 2

 • Vise noe oppfølging og kommunikasjon med alle i bedriften og lærer
 • Tidvis ha litt grep om sysselsettingen
 • Ha litt kontroll over handlingsplaner, tidsfrister og arbeidsoppgaver
 • Vise litt initiativ, jobbe selvstendig
 • Ha litt motivasjon og engasjement
 • Være litt handlingsorientert, her utføre oppgaver
 • Gi tilbakemeldinger til andre ansatte og lærer
 • Ha tilfredsstillende arbeidsrutiner og struktur
 • Vise generelt vilje til samarbeid
 • Ha positivt syn på bedriftens virksomhet og omgjengelig væremåte
 • Litt måloppnåelse iht læreplanen


Karakteren 1 Stryk

 • Ikke vise oppfølging og kommunikasjon med alle i bedriften og lærer
 • Ikke ta grep om sysselsettingen
 • Ikke ha kontroll over handlingsplaner, tidsfrister og arbeidsoppgaver
 • Aldri vise initiativ, jobbe selvstendig
 • Ha lite motivasjon og engasjement
 • Sjelden være handlingsorientert, her utføre oppgaver
 • Aldri gi tilbakemeldinger til andre ansatte og lærer
 • Ha dårlige arbeidsrutiner og struktur
 • Vise motvilje til samarbeid
 • Ha likegyldig syn på bedriftens virksomhet og lite omgjengelig væremåte
 • Mangelfull måloppnåelse iht læreplanen