tirsdag 11. mars 2014

Individuell egenvurdering


Med forbehold om endringer

Egenurderings og aktivitetsregistrering 2013/14

Navn: ­­­­­____________________________ Bedrift: ___________________________
Ansvarsområde/stilling: ­­­­­­­­________________________________________________

Jeg har deltatt på og utført jobben etter følgende vurdering:

2 deltatt
3-4 aktivt tatt del I oppgavene
5-6 har hatt ansvar for at oppgavene er utført etter gjeldende retningslinjer

Aktivitet
2
3-4
5-6
Ikke  deltatt/utført
Gjennomført registrering i Brønnøysundregistret




Opprettet konto i banken




Solgt andeler




Opprettet nettverkskart for bedriften




Skaffe mentor




Ført handlingslogg/ kontrollert, ajourført handlingslogg




Deltatt på Günderidol




Deltatt på Arbeidstilsynets seminar




Deltatt på IA-seminar




Deltatt på NAV-seminar
Skrevet, inngått samarbeidssamtale




Skrevet, signert   arbeidsavtale




Deltatt på idémyldring el 




Skrevet forretningsplan




Deltatt på høringer/ presentasjoner 




Deltatt på medarbeidersamtale




Arrangert salgstiltak for varer eller tjenester




Gjennomført  markedsundersøkelse




Skrevet halvårsrapport




Deltatt på messe og tilhørende konkurranser




Deltatt på skolens logokonkurranse




Deltatt på lederkurs




Deltatt på økonomikurs




Deltatt på seminaret Fra utdanning til jobb




Sendt årsrapporter og regningskap til revisjon




Sendt innkalling til generalforsamling




Deltatt på generalforsamling




Gjennomført  teoretiske oppgaver




Brukt Fronter som arbeids, lagring –og innleveringsverktøy




Registret bedriften på EwB




Sendt melding om fravær ol




Vært oppdatert på UB-bloggen vår




Annet f.eks arbeid med nettside for bedriften






Utdyp din egen innsats i ungdomsbedriften dette skoleåret. Bruk punktene under til rettledning:











Hvem synes du har utmerka seg og gjort en god jobb i bedriften og fortjener å få kreditt for innsats og gjennomføring?

Navn_________________________

Begrunnelse_______________________________________________________________________


Hva annerledes kunne jeg som veileder, koordinator og inspirartor gjort  i ungdomsbedrift-sammenheng? Kom med eventuell ros og forslag til forbedringer på undervisningen!



Kriterier for karaktersetting i sluttvurdering  for elever i UB


Karakteren 6

 • Kontinuerlig oppfølging og kommunikasjon med alle i bedriften og lærer
 • Til enhver tid ha stort grep om sysselsettingen
 • Ha full kontroll over hanlingslogger, tidsfrister og arbeidsoppgaver
 • Stadig ta initiativ, jobbe selvstendig
 • Ha full motivasjon og fullt engasjement
 • Være gjennomgående handlingsorientert på samtlige plan
 • Gi fyldige og regelmessige tilbakemeldinger til andre ansatte og lærer
 • Alltid ha veldig gode arbeidsrutiner og god struktur
 • Alltid vise meget stor evne til samarbeid
 • Ha positivt syn på bedriftens virksomhet og omgjengelig væremåte
 • Særdeles god måloppnåelse iht læreplanen

Karakteren 5
 • Meget god oppfølging og kommunikasjon med alle i bedriften og lærer
 • Ha stort grep om sysselsettingen
 • Ha meget god kontroll over handlingsplaner, tidsfrister og arbeidsoppgaver
 • Vise stort initiativ, jobbe selvstendig
 • Ha stor motivasjon og stort engasjement
 • Være ofte handlingsorientert på alle plan
 • Gi gode og ofte tilbakemeldinger til andre ansatte og lærer
 • Ha veldig gode arbeidsrutiner og god struktur
 • Generelt vise meget stor evne til samarbeid
 • Ha positivt syn på bedriftens virksomhet og omgjengelig væremåte
 • Meget god måloppnåelse iht læreplanen

Karakteren 4

 • Relativ god oppfølging og kommunikasjon med alle i bedriften og lærer
 • Ha relativt godt grep om sysselsettingen
 • Ha relativt god kontroll over handlingsplaner, tidsfrister og arbeidsoppgaver
 • Vise initiativ, jobbe selvstendig
 • Ha god motivasjon og engasjement
 • Være handlingsorientert på fleste plan
 • Gi tilbakemeldinger til andre ansatte og lærer
 • Ha gode arbeidsrutiner og struktur
 • Vise generelt god evne til samarbeid
 • Ha positivt syn på bedriftens virksomhet og omgjengelig væremåte
 • Relativ god måloppnåelse iht læreplanen



Karakteren 3

 • Relativ god oppfølging og kommunikasjon med alle i bedriften og lærer
 • Tidvis ha grep om sysselsettingen
 • Ha relativt god kontroll over handlingsplaner, tidsfrister og arbeidsoppgaver
 • Vise noe  initiativ, jobbe selvstendig
 • Ha for det meste motivasjon og engasjement
 • Være handlingsorientert, her utføre oppgaver iht kvalitetskrav
 • Gi tilbakemeldinger til andre ansatte og lærer
 • Ha gode arbeidsrutiner og struktur
 • Vise generelt god vilje til samarbeid
 • Ha positivt syn på bedriftens virksomhet og omgjengelig væremåte
 • Delvis  måloppnåelse iht læreplanen


Karakteren 2

 • Vise noe oppfølging og kommunikasjon med alle i bedriften og lærer
 • Tidvis ha litt grep om sysselsettingen
 • Ha litt kontroll over handlingsplaner, tidsfrister og arbeidsoppgaver
 • Vise litt initiativ, jobbe selvstendig
 • Ha litt motivasjon og engasjement
 • Være litt handlingsorientert, her utføre oppgaver
 • Gi tilbakemeldinger til andre ansatte og lærer
 • Ha tilfredsstillende arbeidsrutiner og struktur
 • Vise generelt vilje til samarbeid
 • Ha positivt syn på bedriftens virksomhet og omgjengelig væremåte
 • Litt måloppnåelse iht læreplanen


Karakteren 1 Stryk

 • Ikke vise oppfølging og kommunikasjon med alle i bedriften og lærer
 • Ikke ta grep om sysselsettingen
 • Ikke ha kontroll over handlingsplaner, tidsfrister og arbeidsoppgaver
 • Aldri vise initiativ, jobbe selvstendig
 • Ha lite motivasjon og engasjement
 • Sjelden være handlingsorientert, her utføre oppgaver
 • Aldri gi tilbakemeldinger til andre ansatte og lærer
 • Ha dårlige arbeidsrutiner og struktur
 • Vise motvilje til samarbeid
 • Ha likegyldig syn på bedriftens virksomhet og lite omgjengelig væremåte
 • Mangelfull måloppnåelse iht læreplanen




Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar