fredag 7. mars 2014

Den gode lederen


1) De får andre til å si hva de mener.
Gode ledere vet at mange ansatte ikke tør å si nøyaktig hva de mener ansikt til ansikt med dem. Derfor oppfordrer de hele tiden folk under seg til å snakke fritt og komme med sin mening om saker og ting som er viktig for bedriften.
2) De tar beslutninger.
En god sjef skjønner viktigheten av å ta raske og klare beslutninger når det trengs. De dveler ikke ved ting.
3) Er tydelige på hva de forventer.
De minner hele tiden på hvilke mål som skal nås og hvor mye tid man har på seg for å oppnå disse målene.
4) Oppfordrer andre til å reflektere.
Gode ledere er flinke til å stille spørsmål og få medarbeiderne sine til å løfte blikket over det dagligdagse. Slik utvikler de både virksomheten og de som jobber der.
5) Tar ansvar.
De er mottakelige for råd fra kolleger og medarbeidere, og tar fullt ansvar hvis de gjør noe galt.
6) Er gode forbilder.
Fremgangsrike ledere vet at de har blikket på seg og følger de verdiene selskapet deres står for.
7) Måler og belønner gode prestasjoner.
De har fullstendig kontroll på hvilke personer og avdelinger som leverer bedre enn forventet, og de belønner dem for det.
8) Gir kontinuerlig feedback.
De både gir og tar konstruktiv kritikk og sparer det ikke til den årlige medarbeidersamtalen.
9) Setter rett person på rett plass.
De er dyktige på å se hver enkelt medarbeiders styrker og plasserer alle der de passer best i organisasjonen.
10) Stiller spørsmål, har rådgivere.
Gode sjefer er nysgjerrige og kunnskapssøkende. De henvender seg til et nettverk av personer for å få råd i vanskelige situasjoner, men tar også råd fra sine egne ansatte.
11) Løser problemer der og da.
De utsetter ikke ting som kan gjøres umiddelbart.
12) Holder humøret oppe.
Selv om det innimellom er dårlige økonomiske tider, lykkes de med å holde humøret oppe hos staben sin. De fokuserer på det positive.
13) Er bra lærere.
De følger med på trender og nyheter og deler gjerne kunnskapen med andre rundt seg.
14) Bruker tid på relasjoner.
De forsøker hele tiden å utvide nettverket sitt og innleder samarbeid som er bra for begge parter.
15) De elsker jobben sin.
De liker å ta ansvar og de liker å gjøre en forskjell. Belønningen for dem ligger i å kunne rekruttere riktige personer og utvikle dem videre.

(Kilde: Forbes.com)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar