mandag 10. mars 2014

Hvordan sette pris?


Konstnadsbasert prissetting
Konkurransebasert prissetting
Markedsbasert prissetting

Hvordan finner dere prisen på produktet eller tjenesten dere tilbyr?
Hva må dere ta hensyn til?


Hvor mye skal dere regne i avanse?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar