Messe

Galleri Gallerei på messa 2009Se en egen bildeserie om Markedsføring, salg og utstilling på Fronter i messemappa
Se også http://stfglemmenub.blogspot.com/2012/01/referat-fra-fagledermtet-og-informasjon.html


ØSTFOLDMESTERSKAP I UNGDOMSBEDRIFT
KONKURRANSEREGLER 
Det konkurreres i følgende klasser:
 1. Beste logo
 2. Beste nettsted
 3. Beste forretningsplan
 4. Beste reklamefilm
 5. Beste brosjyre
 6. Beste innovative produkt
 7. Beste utstilling
 8. Beste selger (individuell konkurranse)
 9. EnergiDesignprisen
 10. Skatteetatens pris for beste regnskap
 11. Beste HR-Bedrift
 12. Beste sosiale entreprenør
 13. Størst verdiskapingspotensial
 14. Beste ungdomsbedrift
Info om utstillingen
Alle ungdomsbedrifter har en utstilling/stand med en bakvegg (1,95 m x 2,50 m) og to sidevegger (1,00 m x 2,50 m). Utstillingen har en gulvflate på 2,0 m x 2,0 m
Veggene er av hvitmalt trefinér og de er brukt i noen år. Vi anbefaler derfor at dere tar med stoff, tapet eller lignende for å dekke veggene. Det er ikke lov å male i utstillingshallen.
Det er tilgang til strøm i utstillingene, men dere må ta med egen skjøteledning på ca 5 meter.
Det vil være mulig å rigge fra kl 14.00 dagen
før messen. Det er lov å bruke stifter, tape og
lignende på utstillingsveggene. Husk at dere må
fjerne
ALT når messa er over. Det er ikke lov å male på veggene.
NB! Det er ikke lov å stifte, male, tape eller lignende i gulvet.
Det er ikke lov å tilberede mat (steke/koke) i utstillingshallen. Det er heller ikke lov å spille høy musikk i utstillingen. Dere må ta hensyn til at det står en bedrift inntil og/eller en bedrift bak dere, og vise respekt for andre utstillere og de ulike jurydeltakerne.

1. Beste logo
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logo og vil spesielt vurdere i hvilken grad:
 • logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé
 • logoen fungerer både i svart/hvitt og (eventuelt) i farge
 • logoen egner seg til forstørring og forminsking
 • generelt inntrykk av logo
  Det skal ligge ved en kort beskrivelse for valg av logo, og hvordan man har kommet fram til og produsert logoen. Dersom dere har brukt nettverket deres eller en ekstern konsulent i prosessen skal dette samarbeidet synliggjøres i beskrivelsen. Beskrivelsen skal også vise logoen i bruk. Beskrivelsen skal være på maks 1 A4 side.
  De som ønsker å delta i konkurransen om beste logo, skal sende inn logoen (både sort / hvitt og eventuelt i farger) og en beskrivelse i PDF-format til ostfold@ue.no
  Det deles ut tre premier i beste logo. UE Østfold nominerer de to beste til nasjonal konkurranse.
  2. Beste nettsted
  Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av websiden, og vil vurdere: Kommunikasjonsmål:
o At løsningen profilerer bedriften og dens produkter til sine definerte målgrupper, samt bidrar til økt salg.
Brukeropplevelse:
o At løsningen er intuitiv, enkel å søke/navigere i, skaper interesse og et ønske
om å komme tilbake til websiden. Innholdskvalitet:
o At løsningen inneholder oppdatert og relevant informasjon. Nyskapende:
o At websiden tar i bruk innovative løsninger Teknisk:
o At løsningen er stabil, rask og fungerer i de mest brukte nettleserne.
De som ønsker å delta i beste nettsted, sender webadressen til
ostfold@ue.no 
Det deles ut tre premier i beste nettsted. UE Østfold nominerer de to beste til nasjonal konkurranse.

page3image17392
page3image17664
3. Beste forretningsplan – i samarbeid med Innovasjon Norge
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsplanen. Forretningsplanen skal være kortfattet, enkel og korrekt. Følgende krav stilles til innholdet:
 • forretningsidé og mål
 • organisering av bedriften
 • økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall
 • marked og markedsplan
 • framdriftsplan
 • bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt
  De som ønsker å delta i konkurransen om beste forretningsplan, skal sende inn forretningsplanen som et helhetlig dokument i PDF-format (maks 12 A4 sider inkl forside og bakside) til ostfold@ue.no 
  Det deles ut tre premier i beste forretningsplan. UE Østfold nominerer de to beste til nasjonal konkurranse.
  4. Beste reklamefilm
  Reklameinnslaget skal utformes for å markedsføre produktet eller ungdomsbedriften. Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av reklamefilmen, og vil spesielt vurdere:
  • i hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker
  • i hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og bidrar til salg
  • det generelle inntrykk av reklamefilmen
   Reklamefilmen må være innenfor tidsintervallet: 20 sek til 1 min
   Dersom elevene har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal dette samarbeidet beskrives i et kort skriv som følger med DVD/mini-DVen. UBen må også forklare hvordan de selv har vært involvert i prosessen underveis.
   De som ønsker å delta i konkurransen om beste reklamefilm, skal sende inn reklameinnslaget på DVD eller Mini-DV i to eksemplarer.
   Send reklameinnslaget til UE Østfold, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.
   Det deles ut tre premier i beste reklamefilm. UE Østfold nominerer de to beste til nasjonal konkurranse.
page4image16888
5. Beste brosjyre – i samarbeid med Hafslund
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av brosjyren, og vil spesielt vurdere i hvilken grad:
 • brosjyren er en interessevekker.
 • brosjyren formidler et budskap og bidrar til salg.
 • brosjyren gir informasjon om produktene.
 • generelt inntrykk av brosjyren.
  Det skal ligge ved en kort beskrivelse for valg av brosjyre, og hvordan man har kommet fram til og produsert brosjyren. Dersom UBen har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal dette samarbeidet beskrives. Beskrivelsen skal være på maks 2 A4 sider.
  De som ønsker å delta i konkurransen om beste brosjyre, skal sende inn brosjyren i fem eksemplarer.
  Send brosjyrene til UE Østfold, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.
  Det deles ut tre premier i beste brosjyre. UE Østfold nominerer de to beste til nasjonal konkurranse.
  6. Beste innovative produkt – i samarbeid med Østfold Energi
  I denne konkurransen blir innovative produkter belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår.
  Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:
  • innovasjonsgrad/nyskapende konsept
  • sammenheng funksjonalitet og design
  • hvordan har bedriften samarbeidet med relevante aktører i prosessen fra idé
   til design?
  • er produktet egnet for kommersialisering?
   Alle som deltar på Østfoldmesterskapen, deltar i beste innovative produkt.
   Det deles ut tre premier i beste innovative produkt. Vinneren i beste innovative produkt får delta på Nasjonal Messe for ungdomsbedrifter. UE betaler for fem elever (maks fem elever kan delta) og én lærer.
   7. Beste utstilling
   Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:
  • Estetisk uttrykk - Utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens
   virksomhet
  • Personlig uttrykk - Salg og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill
   Alle som deltar på Østfoldmesterskapet, deltar i beste utstilling. Det deles ut tre premier i beste utstilling.
8. Beste selger i samarbeid med Borregaard
Juryen vil spesielt vektlegge følgende kriterier:
produktkunnskap
evne til å være lyttende, positiv og høflig mot alle potensielle kunder
Alle elever som deltar på Østfoldmesterskapet, deltar i beste selger.
Det deles ut tre premier i beste selger. Vinneren får delta på ”Next Forum” 2011, en entreprenørskapskonferanse i Canada og vinnerne av andre og tredje pris får delta på leder for en dag.
9. EnergiDesignprisen
Ungdomsbedrifter som satser på energitema og energidesign kan delta i konkurransen EnergiDesingprisen. Ungdomsbedriftene vil bli vurdert ut fra tre kriterier:
Produktet skal ha formål om å:
o Redusere energiforbruket, eller
o Ta i bruk / fremme / utvikle / videreutvikle fornybar energi, eller o Fremme holdningsskapende arbeid
 • Bedriften har en energi- og klimaprofil.
 • Bedriften har laget en kort rapport om energibruk og energipåvirkning for
  ungdomsbedriften og for produktet.
  De som ønsker å delta i denne konkurransen skal sende inn en kort beskrivelse (gjerne med skisse/bilde) som omtaler bedriftens produkt og profil, samt bedriftens/produktets energibruk/energipåvirkning (dvs. en beskrivelse av de tre kriteriene). Send beskrivelsen (maks 2 A4 sider) i PDF format til ostfold@ue.no  
  Det deles ut én premie i EnergiDesignprisen. UE Østfold nominerer vinnerne til nasjonal konkurranse.
  10. Skatteetatens pris for Beste regnskap
  Vurderingene av Skatteetatens pris for ”Beste regnskap” bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier:
 • Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?
 • Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte?
 • Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?
 • Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse
  De som ønsker å delta i konkurransen om beste regnskap, skal sende inn delårsrapporten som et helhetlig dokument i PDF-format (maks 12 A4 sider inkl vedlegg, forside og bakside) m/ oppdatert regnskapsrapport (resultat og balanse) til ostfold@ue.no senest tirsdag 28. februar. Fullstendig regnskap med bilag skal tas med til fylkesmessen. Delårsrapport, regnskap m/bilag og intervju på stand danner hovedgrunnlag i juryens vurdering.
  Det deles ut tre premier i beste regnskap.
page6image21816
page6image22368
11. Beste HR-bedrift – i samarbeid med NAV Østfold
Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennestegnes av motivasjon og arbeidsglede blant medarbeiderne. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom motiverte medarbeidere, innsats og resultat.
Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Bedriftens vurdering av talent og egenskaper ved fordeling av ansvar og oppgaver
 • Hvordan fungerte teamet sammen og eventuelt hvilke tiltak ble iverksatt for å
  bedre samarbeidet
 • Erfaringer fra samarbeidet - hva har fungert bra og mindre bra
 • Bedriftens egen vurdering av hvordan motivasjon og innsats påvirket resultatet
 • IA strategi; mål og tiltak
  Konkurransen er delt i to:
  A.
  Vurdering i forkant av messen: Det skal leveres en rapport på HR-arbeidet på
  maks 2 A4-sider som beskriver punktene over.
  B. Vurdering på messen: Juryen vil under selve messen legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriftens HR-arbeid.
  De som ønsker å delta i konkurransen om beste HR-bedrift, skal sende inn en rapport i PDF-format på maks 2 A4-sider til ostfold@ue.no senest tirsdag 28. februar.
  Det deles ut tre premier i konkurransen IA-bedrift.
  12. Beste sosiale entreprenør – i samarbeid med Ferd
  Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse et sosialt problem gjennom sin ungdomsbedrift.
  Juryen legger vekt på følgende kriterier:

 • Har bedriften et klart definert sosialt problem som de ønsker å løse?
 • Har bedriften en nyskapende (innovativ) løsning?
 • Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til sosial endring og fremtidig økonomisk bærekraft?
 • Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid?
  De som ønsker å delta i denne konkurransen skal sende inn en kort beskrivelse som omtaler punktene over. Send beskrivelsen (maks 2 A4 sider) i PDF format til ostfold@ue.no senest tirsdag 28. februar.
  Det deles ut tre premier i beste sosiale entreprenør. Vinneren i beste sosiale entreprenør får delta på Nasjonal Messe for ungdomsbedrifter 3.-4. mai. UE betaler for fem elever (maks fem elever kan delta) og én lærer.


Info om utstillingen

 
Alle ungdomsbedrifter har en utstilling/stand med en bakvegg (1,95 m x 2,50 m) og to sidevegger (1,00 m x 2,50 m). Utstillingen haren gulvflate på 2,0 m x 2,0 m
Veggene er av hvitmalt trefinér og de er brukt i en del år. Vi anbefaler derfor at dere tar med stoff, tapet eller lignende for å dekke veggene.
Det er tilgang til strøm i utstillingene, men dere må ta med egen skjøteledning på ca 5 meter.
Det vil være mulig å rigge fra ca 14.00 dagen før messen. Det er lov å bruke stifter, tape og lignende på utstillingsveggene. Husk at dere må fjerne ALT når messa er over. Det er ikke lov å male på veggene.
NB! Det er ikke lov å stifte, male, tape eller lignende i gulvet.

 
Dere må ta hensyn til at det står en bedrift inntil og/eller en bedrift bak dere. Det er ikke
lov å spille høy musikk i utstillingen. Dere må respektere andre utstillere og de ulike
jurydeltakerne.Hva legges det vekt på? 

Beste forretningsplan

Juryen legger vekt på en helhetsvurdeing for forretningsplanen. Den skal være kortfattat, enkel og korrekt. Følgende krav stilles til innholdet:
* forretningsidé og mål
* organisering av bedriften
* økonomi m/ kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall
* marked og markedsplan
* framdriftsplan
*bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt
Beste reklamefilm


Reklameinnslaget skal utformes for å markedsføre produktet eller ungdomsbedriften. Juryen legger vekt på en helhetsvudering av reklamefilmen, og vil spesielt vurdere:
* i hvilken grad reklamenfilmen er en interessevekker
* i hvilken grad reklamenfilmen formidler et budskap og bidrar til salg
* det gnerelle innrykket av reklamenfilmen.

Reklamenfilmen må være innenfor tidsintervallet 20 sek til 1 min.


Dersom elevene har brukt bettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen, skal dette samarbeidet beskrives i et kort skriv som følger DVDen. UB må også forklare hvordan de selv har vært med i prosessen underveis.