tirsdag 3. desember 2013

Egenvurdering for bedriften


Med forbehold om endringer!


Egenurderings og aktivitetsregistrering 2012/13

Navn: ­­­­­____________________________ Bedrift: ___________________________
Ansvarsområde/stilling: ­­­­­­­­________________________________________________

Jeg har deltatt på og utført jobben etter følgende vurdering:
2 deltatt
3-4 eller 5-6 aktivt tatt del i oppgavene / har hatt ansvar for at oppgavene er utført etter gjeldende retningslinjer
Videre:mandag 25. november 2013

Samarbeidsavtale kontra arbeidsavtale

Arbeidsavtalen er en avtale forankra i arbeidsmiljøloven. En samarbeidsavtale gjelder internt for samarbeidet mellom de ansatte i en bedrift. Den retter fokus mot hva slags kommunikasjon og forhold det skal være blant de som jobber i bedriften.
Se heftet fra Inkluderende arbeidsliv- et program fra UE.

I noen sammenhenger er det jeg kaller samarbeidsavtale, andre steder kalt husregler, hverdagslover ol. 
Kardemommeloven er grei å huske på i denne sammenhengen - dessuten har Arnulf Øverland skrevet et dikt som oppsummerer essensen i en slik avtale.


http://www.firmanytt.no/arbeidsavtalen-hva-skal-den-inneholde/

Se hva en intensjonsavtale er : http://www.firmanytt.no/intensjonsavtaler-i-naeringslivet/

Klipp fra intensjonsavtalen om inkluderende arbeidsliv:

Siktemålet med avtalen er å få til et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplassen og samfunnet. Avtalens operative mål er tredelt:
-   Å redusere sykefraværet med minst 20 pst. for hele avtaleperioden i forhold til sykefraværsnivået for 2. kvartal 2001, i henhold til den sentrale sykefraværsstatistikken.
-   Å få tilsatt langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne (yrkeshemmede, arbeidstakere på attføringstiltak, reaktiviserte uføretrygdede) enn i dag. Måltall vil bli fastsatt etter nærmere drøftinger med arbeidslivets parter.
-   Å ta vare på eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft for å motvirke tidlig avgang fra arbeidslivet.
onsdag 20. november 2013

Dette må være oppfylt


For at UB-året skal kunne godkjennes med toppkarakterer må følgende i utgangspunktet være i orden:


Registrere bedriften i Brønnøysundregisteret digitalt på ue.no og sende papirkopier underskrevet til ue. Østfold før høstferien
Betale registreringsavgift umiddelbart etter mottatt registreringsnummer fra Brønnøysund
Opprettet konto i banken
Selge andeler
Opprette nettverkskart for bedriften
Skaffe mentor
Jevnlig føring av handlingslogg i egen mappe på Fronter
Delta på Grunderidol
Delta på IA-seminar og ha skrevet samarbeidsavtale
Skrive forretningsplan
Delta på høringer med høy skåring iht vurderingskriterier for læreplanen
Gjennomføre en medarbeidersamtale
Gjennomføre salgstiltak av produkt eller tjenester, minst en utstilling eller arrangement 
Gjennomføre en markedsundersøkelse, bearbeiding av data og presentasjon av resultatet
Sende inn halvårsrapport til vurdering minst 14 dager før fristen til ØM
Delta på messe og i konkurransen om Beste ub
Delta på seminaret Fra utdanning til jobb
Sende årsrapport og regnskap til revisjon
Sende ut innkalling til generalforsamling, senest 14 dager før generalforsamling
Gjennomføre generalforsamling - før 17. mai ev i god  tid før melding om trekkfag til eksamen/karaktersetting
Gjøre Oppgaver som skal løses, se egne innlegg under Etiketter
Bruke Fronter som arbeids -og lagringsverktøy
Delta på kontrollprøver

Sende årsrapport og revidert regnskap til UE-Østfold for avvikling av bedriften og til vurdering før eksamen!

Generelt følge opp avtaler og aktiviteter

For ledere: Delta på lederkurs
For Økonomiansvarlig: Delta på økonomikurs

Tillegg for EB2 : Registrere bedriften på EwB, opprette kontakt med ungdomsbedrfiter i et annet land

tirsdag 12. november 2013

Markedsundersøkelser


Denne siden sier noen om retningslinjer for markedsundersøkelser.
Patentstyret


Sjekk ut disse sideneLAST OPP INFORMASJON PÅ PDF-DOKUMENTET VED Å SØKE PÅ :
Lag en undersøkelse gratis med Google


Oneline
Gratis demoundersøkelse
Markedsundersøkelser
her også
https://no.surveymonkey.com/Home_Landing.aspx?sm=NGKNfie%2btnV%2fYkU5%2bipHhkIXzaTIUu359AbdQY7AboQ%3dtirsdag 29. oktober 2013

Konkurranse i sosialt entreprenørskapUngdomsbedrifter som har sosialt entreprenørskap som forretningside, kan delta i det europeiske online-programmet Social Enterprise Programme.

På denne nettsiden kan UBer finnen nyttige ressurser, finne andre UBer innen sosialt entreprenørskap og delta på ulike online-møter der de treffer "ekte" sosiale entreprenører.
På online-møtene forteller den "ekte" sosiale entreprenøren sin gründerhistorie, samt det blir mulighet for spørsmål og diskusjon om sosialt entreprenørskap.

Registrering/deltakelse
For å kunne delta, må UBene:
1.      Først registrere seg på SEP-nettsiden med en enkel profil:  


2.      Deretter melder de seg på det online-møtet de vil delta på. Det er p.t. satt opp fire online-møter i november:

No.
Social Entrepreneur
Date
Hour
Registration Link
1.
Youth Innovators.
SIR Winners , India
18th November
14.00 CET

2.
Bano Fatima
HP LIFE

Entrepreneur
19th November
10.00 am CET

3.
Bano Fatima
20th November
17.00 CET

4.
Lars Johansen,
Unicus, FERD Entrepreneur
22th November
10.00 am CET


Det er plass til maks 90 deltakere på hvert online-møte. Frist for påmelding til online-,øte er 16. nov. Det blir trolig satt opp to møter til i desember.


Konkurranse
UE Norge vil nominere NM-vinneren i sosialt entreprenørskap videre til den europeiske SEP-finalen som foregår online i juni/juli 2014.
I skoleåret 2011/12 tok norske Nomeno UB fra Oslo 1. plassen i den europeiske SEP-finalen. I skoleåret 2012/13 tok norske Focus UB fra Drammen 3. plassen i den europeiske SEP-finalen.


Med vennlig hilsen
Trine I. HaugaardKoordinator videregående skoletirsdag 8. oktober 2013

Hva er kreativitet?SE HER

Kanskje det ikke er for sent?

Pengestøtte til gode formål i ditt nærmiljø  

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig ideell stiftelse
Stiftelsen har som hovedformål å gi deler av overskuddet til allmennyttige formål. Vi vil i år dele ut 130 millioner kroner til støtte for lokale prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge.

Alle kan søke – kun fantasien setter grenser
Brenner du, eller noen du kjenner for et prosjekt i ditt nærmiljø? Send oss din søknad om pengestøtte innen 15. september, så kan vi bidra til at prosjektet blir en realitet.

Prosjekter innenfor følgende områder blir prioritert i 2013: • Kulturminner og historie
• Friluftsliv og naturkunnskap 
Send din søknad på nettet i dag – enkelt og greit   

tirsdag 17. september 2013

Kontor under oppussingIsmail og Hermann tar første strøk med hvitmaling på det som skal være kontoret vårt. Under ferdig med alle strøk - klart for møblering! Jens har valgt UB og blir ansatt i bedriften sammen til de andre.Salg av smykker fra Uganda starter snart!

Denne bedriften vil selge smykkene som kom for sent for Dreamcatcher ub. Sporty gjort, jenter!
Hva bedriften heter, og hva de skal tilby, vil straks bli publisert i forretningsidéen som er under utarbeiding.


Anna demonstrerer smykket som hodepynt! Kreativt!tirsdag 10. september 2013

Andelsbrev
Andelsbrev er en form for aksjebevis dvs at personer som kjøper andeler i en bedrift, støtter bedriften finansielt. Dersom det blir økonomisk overskudd i bedriften, kan det deles ut utbytte, jfr bedriftens vedtekter. Dersom bedriften går med underskudd, er beløpet det er kjøpt andeler for, tapt.
Hver bedrift designer sitt eget andelsbrev.

Søk med ordet andelsbrev på nettet og hent inspirasjo

Logoen på bedriften bør være med – og brevet kan godt ha en fin lay-out!

Informasjon som skal være på andelsbrevet:


Navn på bedriften
Andelsbrevnummer
Beløp
Dato
Navn på kjøper
Navn og signatur på økonomiansvarlig for bedriften
Det utstedes en kvittering med tilsvarende informasjon.
Merk dere teksten nederst på slippen!torsdag 18. april 2013

Hva hindrer kommunikasjonHow are we talking about any form of communication when there’s a desk between you and me?’He removed the desk aside and went back to his seat.The student seemed to feel he had been put on the spot. But that wasn’t the case. The desk ‘blocking’ the communication was there. We could all see it. Mr. Roberts just expressed the unvarnished truth. Kilde
Dette har også Sille påpekt på sine messeseminarer, et bord eller en desk er til hinder for den gode samtalen og den umiddelbare kontakten mellom kunden og dere på stand!

torsdag 11. april 2013

Birgitte skal på konferanse i Canada


... og hun følger i Frøydis sine fotspor.
Birgitte har blitt plukka ut sammen med Eirik fra elektro til å representere skolen på Next Generation Leaders 2013. Gratulerer begge to. 
Etter å ha sendt inn en verdig søknad og gjennomført påfølgende intervju med rektor og ub-ansvarlig på skolen, kom beskjeden om at det var to veldig sterke kandidater, så avgjørelsen om hvem som skulle få delta, ble vanskelig.
Heldigvis fant ledelsen ut at begge skal få dra!

Nå er det bare å glede seg til turen!

Fra utdanning til jobb- seminar


Foredragsholder eller inspirator var Sofus fra Manpower.Alt fra stillingsannonser, CV, søknad, intervju var vi igjennom - et nyttig seminar både for den som skal søke jobb og for den som skal ansette!

tirsdag 9. april 2013

Hva er entreprenørskap?

Videre studier: 


Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv

Fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet

Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida

Lære barn og unge å samarbeide

Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Benytte "Lære ved å gjøre" i sentrum for all aktivitet


Arbeidet i ungdomsbedriften skal bidra til at medlemmene lærer og erfarer
- bruk av kreative prosesser
- samarbeid og gruppedynamikk
- trening i organisering og arbeidsfordeling
- evne til å kommunisere
- trening i problemløsing
- mot og vilje til å lære gjennom prøve og feile
- å kunne nyttiggjøre seg veiledning
- bevissthet om informasjonsinnhenting
- bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker
- å ta ansvar
- selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser

Hvorfor velge EB 1 eller 2 som programfag til valg?

Du får delta på seminarer, kurs og messer og treffe mange elever fra 
andre skoler i inn- og utland!
Du får ny inspirasjon og øvelse i kreative prosesser!


Du får være med på å bestemme og ta ansvar i egen bedrift!


Du er aktivt med i samarbeidsprosesser, diskuterer og tar avgjørelser!


Det er til tider hard jobbing, mange tidsfrister, men framfor alt veldig gøy!


Vi har egne kontorer, verksted og teorirom i G-blokka. Vi lærer å etablere en bedrift, drive den og avslutte. Arbeidstid:fast  tirsdager 12.15-13.45 og torsdager 08.10- 10.45, kom og besøk oss før du bestemmer deg! Dette er noe helt annet enn andre fag.Vi har valgt det fordi det er morsomt, lærerikt, annerledes og utforskende. Du får brukt HELE deg.
Er det en gründer i deg? Finn ut av det ved å velge Entreprenørskap og bedriftsutvikling!torsdag 14. mars 2013

ØM i Rakkestad 2013

Rigging 


Gode utstillinger
Glemmen-bedrifter


STFO


 ELEKTROTEKSTIL OG DESIGN

Sceneopptredener

JuryeringBeste logoPremieutdelinger


 Seieresbildet av Benjamin og Ole Jacob!Mulige samarbeidspartnere neste år!
Fint med likt antrekkTekst kommer....