tirsdag 9. april 2013

Hva er entreprenørskap?

Videre studier: 


Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv

Fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet

Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida

Lære barn og unge å samarbeide

Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Benytte "Lære ved å gjøre" i sentrum for all aktivitet


Arbeidet i ungdomsbedriften skal bidra til at medlemmene lærer og erfarer
- bruk av kreative prosesser
- samarbeid og gruppedynamikk
- trening i organisering og arbeidsfordeling
- evne til å kommunisere
- trening i problemløsing
- mot og vilje til å lære gjennom prøve og feile
- å kunne nyttiggjøre seg veiledning
- bevissthet om informasjonsinnhenting
- bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker
- å ta ansvar
- selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar