Forretningsideer, mål og visjoner


*Forretningside, mål og visjon

Forretningsidèen skal gi svar på:

-          Hva ønsker du å oppnå med virksomheten (Hvorfor er virksomheten blitt etablert)?
-          Hva gjør du og hvordan gjør du det?
-          Hvilke kundebehov, problemer, krav og forventninger dekker du?
-          Hva er det som gjør virksomheten som unik at det er verdt å eie og jobbe i den?
-          Hvorfor skal kundene velge akkurat denne bedriften og/eller disse produktene/tjenestene?

Forretningsidèen angir selskapets produkt- og markedsprofil. De sier oss hva som produseres eller ytes. Volvo produserer f.eks. biler til kjøpedyktige kunder med høyt krav til kvalitet og sikkerhet, mens SAS selger flytjenester til skandinaviske forretningsfolk. Kravet til en god forretningsde er at den er konkret (ikke generell), enkel og lett kommuniserbar.

Mange pleier å si at forretningsidèen utgjør grensesnittet mellom ”Hva kan vi?”, ”Hva ønsker vi å gjøre?” og ”Hva gjør vi?”. For nærmere informasjon om dette les artikkelen ”Forretningsidè/filosofi” i sesjonen ”Strategi”.


Kilde: http://www.kunnskapssenteret.com/articles/3229/1/Forretningside/Forretningside.html 
Forretningsideen er viktig, da den danner grunnmuren for all strategisk tenkning og planlegging i virksomheten. Den klargjør intensjonene og starter prosessen som fører til identifisering av mulige problemer og løsninger.

Forretningideen gir oss svar på spørsmål av typen:
- Hva holder vi på med (Hva kan vi? Hva ønsker vi å gjøre og hva gjør vi?)
- Hvem er våre kunder og konkurrenter?
- Hvilke kundebehov/problem skal vi løse og hvilken opplevelse skal kundene sitte igjen med?
- Vil vi tjene penger, eller er vi en non profitt - organisasjon?
- Skal vi tjene penger for oss selv eller for klienter eller aksjonærene?


Eller sagt med andre ord: Den forteller det spesifikke mål for virksomheten! (Tenk nøye over hver ord. Ford Motor Companys målsetning er ikke  å produsere biler; men å tjene penger for aksjonærene ved bilproduksjon.) 


Hva er det du gjør, og hvordan bør du gjøre det?  Hvis forretningsfilosofien er ullen, er det umulig å lage en plan som gir blikk for forretninger. 

Forretningsidèen er bedriftens grunnmur, og forteller hva som er gjør at bedriften har livets rett. Disse målene kalles også for viksomhetsmål eller overordnet idè/filosofi..

All erfaring viser at forretningsideen selskapet bevist eller ubevist bygger på, alltid vil prege virksomhetens innhold, funksjon og mål i det daglige arbeidet i alle nivå av organisasjonen.


I denne fasen i prosjektet er det ikke så viktig at man har tenkt igjennom forretningsidèen og definert den skikkelig, da den kommer til å bli justert mange ganger i løpet av reasearch- og planleggingsfasen. Det som imidlertid er viktig er at man har det klart for seg hva som er din forretningsidè før man går over til reasearchfasen og at man definererer den godt i planleggingsfasen.


Her er noen tips og inspirasjon for å komme i gang med å utvikle din egen forretningsidé:

    •    Interesse: Ta utgangspunkt i noe du er interessert i, eller i det minste noe du kan tenke deg å jobbe med.
    •    Kreativitet: Koble ut analytikeren og realisten i deg/din gruppe, og tenk kreativt.
    •    Oppfinner eller forbedrer: Skal du finne på noe helt nytt, eller skal du forsøke å forbedre eksisterende produkter og tjenester?
    •    Hva finnes? Uansett om du skal finne på noe nytt, eller forbedre noe eksisterende, så kan det komme mange gode ideer ved å se på eksisterende produkter og tjenester. Hva finnes i dag? Hvor? Hvem tilbyr det? Til hvem? Hvordan gjør de det?
    •    Let etter gode ideer. Det finnes så utrolig mye bra forretningsideer som allerede er iverksatt. Men de finnes kanskje bare et annet sted i verden, og er ikke tilgjengelig der du bor? Eller det tilbys bare til en kundegruppe? Se etter forbedringspotensiale og muligheter til noe som allerede eksisterer.
    •    Ønsker du å tjene penger? Hvis svaret er nei, er du dømt til å mislykkes. Det må komme mer penger inn enn det går penger ut av selskapet. En komersiell bedrift må over tid gå med overskudd for å overleve, da en bedrift som kontinuerlig går med underskudd er ikke levedyktig.


Når du har en eller flere forretningsideer på bordet.
Du/dere har nå vært i det kreative hjørnet, og i dette hjørnet er det ikke plass til realister. Derimot er det kun realister som får neste oppgave. Du skal nå finne ut om det er hold i forretningsideen din. Er det en idé som lar seg gjennomføre i virkelighetens verden?
    •    Inntekter: Hva, nøyaktig, skal du tjene penger på?
    •    Utgifter: Hva koster det å drive din virksomhet?
    •    Lovlighet: Er forretningsideen din juridisk forsvarlig? Må du ha lisenser, godkjennelse fra andre organisasjoner eller myndigheter? Er det andre spesielle juridiske hensyn?
    •    Startkapital: Hvor mye penger må du ut med for å sette i gang virksomheten din? Kan du finansiere alt selv eller må du hente inn penger fra bank, investorer, eller andre midler?
    •    Risiko: Hvor risikabelt er det å starte en slik virksomhet? Er risikoen verdt det?
    •    Tidsperspektiv: Hvor lang tid vil det ta før du/dere begynner å tjene penger? Kan dere forsvare dette økonomisk mht. lån, leiekostnader, og annet?
    •    Markedsføring: Hvordan skal dere få kunder? Hvordan ser markedsføringsbudsjettet ut?
    •    Leverandører: Ved behov, hvem skal dere få varer og tjenester fra?
    •    Konkurrenter: Hvordan skal din virksomhet utmerke seg blant konkurrenter? Hvordan skal dere fremstå som konkurransedyktige? Hvorfor skal man bli kunde hos deg, og ikke hos dine konkurrenter?
    •    Kompetanse: Har du den nødvendige kompetansen til å sette i gang og drive en slik virksomhet? Hvis ikke: Hvor skal du hente kompetansen fra?
    •    Arbeidskraft: Krever ideen din ansatte, outsourcing, konsulenttjenester eller annen assistanse?
    •    Geografisk plassering: Hvor planlegger du å drive din virksomhet fra? Hvilken betydning har geografisk plassering for din virksomhet?
    •    Etikk: Er forretningsideen forenelig med dine personlige etiske verdier? Og hvordan vil din kundegruppe, perifere kontakter, og samfunnet som helhet reagere på din ide, etisk sett?
    •    Sett fra et kundeperspektiv: Ville du blitt kunde i en bedrift som tilbyr det du tenker deg at din virksomhet skal tilby av tjenester og/eller produkter? Spør gjerne også bekjente, kolleger og andre dersom du kan gjøre det uten å avsløre for mye av din forretningside. (Hvis ja, og hvis et tilsvarende tilbud ikke eksisterer i dag, er dette et godt tegn!)
    •    Realistisk: Er ideen din levedyktig? Tror du at du kan lykkes med dette? Dette er sjeldent et "ja"- eller "nei"-svar - som oftest et "kanskje". Man vet aldri helt sikkert om man vil lykkes. Hvis det lukter fiasko før du begynner, er det kanskje best å sette seg i tenkeboksen igjen for å komme på en bedre forretningside.
    •    Hvem, hva, hvor, hvordan, og hvorfor? Gå igjennom alle aspekter av din forretningside og bruk disse spørreordene.
    •    Drivkraft og motivasjon: Hvorfor skal du realisere denne forretningsideen? Din drivkraft bør være noe mer enn bare det å tjene penger. Det er sjelden man lykkes dersom penger er den eneste drivkraften. Vil din virksomhet gjøre verden til et "bedre sted"?


Planlegging
Hvis du har tenkt igjennom alt dette, og fortsatt synes det er en god ide, både på papiret, i analyser og du har den "rette følelsen" for at dette er noe du kan lykkes med - ja da er det godt mulig den er levedyktig også!
Neste skritt da er å planlegge.
Planlegging kan være et omfattende tema, men hvorfor ikke bare gjøre det litt enklere. Finn fram penn og papir eller åpne Word, alt etter eget ønske. Dette er bare verktøy i planleggingen, og ikke det viktigste.
En god plan viser klart og tydelig hvilke skritt du må ta. Noen ting er usikkert eller ukjent i starten, og det må planlegges på et senere tidspunkt. Alt som kan planlegges før start, ja det planlegger du før start.
En god ide har ingen verdi i seg selv, og det har forståvidt ikke en god plan heller. Det er hva du gjør med din ide og din plan som teller. Det er nå du skal vise at du er mann eller kvinne for oppgaven.
Forarbeidet med ideen og planleggingen er ekstremt vitkig, men det er ikke engang halve jobben. Utførelsen betyr alt.


Kilde: http://www.nyttig.net/penger/tjene_penger_nett