mandag 25. november 2013

Samarbeidsavtale kontra arbeidsavtale

Arbeidsavtalen er en avtale forankra i arbeidsmiljøloven. En samarbeidsavtale gjelder internt for samarbeidet mellom de ansatte i en bedrift. Den retter fokus mot hva slags kommunikasjon og forhold det skal være blant de som jobber i bedriften.
Se heftet fra Inkluderende arbeidsliv- et program fra UE.

I noen sammenhenger er det jeg kaller samarbeidsavtale, andre steder kalt husregler, hverdagslover ol. 
Kardemommeloven er grei å huske på i denne sammenhengen - dessuten har Arnulf Øverland skrevet et dikt som oppsummerer essensen i en slik avtale.


http://www.firmanytt.no/arbeidsavtalen-hva-skal-den-inneholde/

Se hva en intensjonsavtale er : http://www.firmanytt.no/intensjonsavtaler-i-naeringslivet/

Klipp fra intensjonsavtalen om inkluderende arbeidsliv:

Siktemålet med avtalen er å få til et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplassen og samfunnet. Avtalens operative mål er tredelt:
-   Å redusere sykefraværet med minst 20 pst. for hele avtaleperioden i forhold til sykefraværsnivået for 2. kvartal 2001, i henhold til den sentrale sykefraværsstatistikken.
-   Å få tilsatt langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne (yrkeshemmede, arbeidstakere på attføringstiltak, reaktiviserte uføretrygdede) enn i dag. Måltall vil bli fastsatt etter nærmere drøftinger med arbeidslivets parter.
-   Å ta vare på eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft for å motvirke tidlig avgang fra arbeidslivet.
onsdag 20. november 2013

Dette må være oppfylt


For at UB-året skal kunne godkjennes med toppkarakterer må følgende i utgangspunktet være i orden:


Registrere bedriften i Brønnøysundregisteret digitalt på ue.no og sende papirkopier underskrevet til ue. Østfold før høstferien
Betale registreringsavgift umiddelbart etter mottatt registreringsnummer fra Brønnøysund
Opprettet konto i banken
Selge andeler
Opprette nettverkskart for bedriften
Skaffe mentor
Jevnlig føring av handlingslogg i egen mappe på Fronter
Delta på Grunderidol
Delta på IA-seminar og ha skrevet samarbeidsavtale
Skrive forretningsplan
Delta på høringer med høy skåring iht vurderingskriterier for læreplanen
Gjennomføre en medarbeidersamtale
Gjennomføre salgstiltak av produkt eller tjenester, minst en utstilling eller arrangement 
Gjennomføre en markedsundersøkelse, bearbeiding av data og presentasjon av resultatet
Sende inn halvårsrapport til vurdering minst 14 dager før fristen til ØM
Delta på messe og i konkurransen om Beste ub
Delta på seminaret Fra utdanning til jobb
Sende årsrapport og regnskap til revisjon
Sende ut innkalling til generalforsamling, senest 14 dager før generalforsamling
Gjennomføre generalforsamling - før 17. mai ev i god  tid før melding om trekkfag til eksamen/karaktersetting
Gjøre Oppgaver som skal løses, se egne innlegg under Etiketter
Bruke Fronter som arbeids -og lagringsverktøy
Delta på kontrollprøver

Sende årsrapport og revidert regnskap til UE-Østfold for avvikling av bedriften og til vurdering før eksamen!

Generelt følge opp avtaler og aktiviteter

For ledere: Delta på lederkurs
For Økonomiansvarlig: Delta på økonomikurs

Tillegg for EB2 : Registrere bedriften på EwB, opprette kontakt med ungdomsbedrfiter i et annet land

tirsdag 12. november 2013

Markedsundersøkelser


Denne siden sier noen om retningslinjer for markedsundersøkelser.
Patentstyret


Sjekk ut disse sideneLAST OPP INFORMASJON PÅ PDF-DOKUMENTET VED Å SØKE PÅ :
Lag en undersøkelse gratis med Google


Oneline
Gratis demoundersøkelse
Markedsundersøkelser
her også
https://no.surveymonkey.com/Home_Landing.aspx?sm=NGKNfie%2btnV%2fYkU5%2bipHhkIXzaTIUu359AbdQY7AboQ%3d