mandag 25. november 2013

Samarbeidsavtale kontra arbeidsavtale

Arbeidsavtalen er en avtale forankra i arbeidsmiljøloven. En samarbeidsavtale gjelder internt for samarbeidet mellom de ansatte i en bedrift. Den retter fokus mot hva slags kommunikasjon og forhold det skal være blant de som jobber i bedriften.
Se heftet fra Inkluderende arbeidsliv- et program fra UE.

I noen sammenhenger er det jeg kaller samarbeidsavtale, andre steder kalt husregler, hverdagslover ol. 
Kardemommeloven er grei å huske på i denne sammenhengen - dessuten har Arnulf Øverland skrevet et dikt som oppsummerer essensen i en slik avtale.


http://www.firmanytt.no/arbeidsavtalen-hva-skal-den-inneholde/

Se hva en intensjonsavtale er : http://www.firmanytt.no/intensjonsavtaler-i-naeringslivet/

Klipp fra intensjonsavtalen om inkluderende arbeidsliv:

Siktemålet med avtalen er å få til et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplassen og samfunnet. Avtalens operative mål er tredelt:
-   Å redusere sykefraværet med minst 20 pst. for hele avtaleperioden i forhold til sykefraværsnivået for 2. kvartal 2001, i henhold til den sentrale sykefraværsstatistikken.
-   Å få tilsatt langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne (yrkeshemmede, arbeidstakere på attføringstiltak, reaktiviserte uføretrygdede) enn i dag. Måltall vil bli fastsatt etter nærmere drøftinger med arbeidslivets parter.
-   Å ta vare på eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft for å motvirke tidlig avgang fra arbeidslivet.
1 kommentar:

  1. Great post!
    Happy birthday to your husband too. Lovely to meet you.

    Melody

    SvarSlett