onsdag 20. november 2013

Dette må være oppfylt


For at UB-året skal kunne godkjennes med toppkarakterer må følgende i utgangspunktet være i orden:


Registrere bedriften i Brønnøysundregisteret digitalt på ue.no og sende papirkopier underskrevet til ue. Østfold før høstferien
Betale registreringsavgift umiddelbart etter mottatt registreringsnummer fra Brønnøysund
Opprettet konto i banken
Selge andeler
Opprette nettverkskart for bedriften
Skaffe mentor
Jevnlig føring av handlingslogg i egen mappe på Fronter
Delta på Grunderidol
Delta på IA-seminar og ha skrevet samarbeidsavtale
Skrive forretningsplan
Delta på høringer med høy skåring iht vurderingskriterier for læreplanen
Gjennomføre en medarbeidersamtale
Gjennomføre salgstiltak av produkt eller tjenester, minst en utstilling eller arrangement 
Gjennomføre en markedsundersøkelse, bearbeiding av data og presentasjon av resultatet
Sende inn halvårsrapport til vurdering minst 14 dager før fristen til ØM
Delta på messe og i konkurransen om Beste ub
Delta på seminaret Fra utdanning til jobb
Sende årsrapport og regnskap til revisjon
Sende ut innkalling til generalforsamling, senest 14 dager før generalforsamling
Gjennomføre generalforsamling - før 17. mai ev i god  tid før melding om trekkfag til eksamen/karaktersetting
Gjøre Oppgaver som skal løses, se egne innlegg under Etiketter
Bruke Fronter som arbeids -og lagringsverktøy
Delta på kontrollprøver

Sende årsrapport og revidert regnskap til UE-Østfold for avvikling av bedriften og til vurdering før eksamen!

Generelt følge opp avtaler og aktiviteter

For ledere: Delta på lederkurs
For Økonomiansvarlig: Delta på økonomikurs

Tillegg for EB2 : Registrere bedriften på EwB, opprette kontakt med ungdomsbedrfiter i et annet land

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar