tirsdag 30. august 2011

Kreative prosesser - et nyttig verktøy

.
Hva er en krativ prosess? Hvordan få i gang en kreativ prosess?
Det får dere noen svar på i denne artikkelen: Stimuler flere sanser i kreative prosesser.
Hvordan gjennomføre kreative prosesser: Kreative teknikker i kreative prosesser.

Klipp fra denne siden:

1 Avklaring av situasjonen
Dette er å finne og avklare den situasjonen du er i og hvor du ønsker å komme. Dette gapet mellom nå situasjon og ønsket situasjon kaller vi i kreativitet for et problem. Det vil si problemet, oppgaven eller utfordringen du ønsker å gjøre noe med.
Noen ganger er dette klart når du starter den kreativ prosessen. Andre ganger må du legge inn mye arbeid for å finne det kreative problem du skal arbeide med.

2 Informasjon/fakta
All problemløsende tenkning bruker informasjoner. Det gjør også kreativ tenkning. Vi må vite noe om situasjonen, hva vi ønsker, hvilke muligheter som finnes o.l.

3 Problemanalyse og problemformulering
For å kunne løse et problem bør vi formulere det. Ofte vil vi prøve å forstå problemet bedre, se nye sider ved eller finne en ny formulering.

4 Ideer
Etter at vi har formulert problemet prøver vi å finne ideer. Dette kan være ideer til løsning eller ideer til hvordan vi skal gå fram for å finne en løsning.

5 Løsning
Vi arbeider videre med ideene for å føre dem fram til en løsning.

6 Aksept
En viktig del av gjennomføringen, er å få løsningen akseptert. Av oss selv og av andre. Dette er også noe vi pleier å ta hensyn til når vi bearbeider løsninger.

7 Handlingsplan
Et problem er ikke løst før handlingen er gjennomført. Vi må derfor, som en del av den kreative prosess, sette opp en plan over hvordan vi skal gå fram for å gjennomføre løsningen av problemet.

Innovasjonssirkelen. 
Den består av følgende elementer: motivasjon, kreativitet, ideer og implementering. En bedrift som skal lykkes med å være innovativ og nyskapende må ha evne og initiativ til å prioritere alle disse elementene i en innovasjonsprosess.


Kun en regel i første omgang: det er forbudt å si JA, MEN! Si JA, OG! 
ALLE FORSLAG ER OK!


Gode ideer koker ikke bort, 
de blir slaktet av horder av analytisk tenkende mennesker

Vi forsøker å utfordre vanene. Kreativitet handler om å bryte ut vanetenking og mønstre, sier Ninni Sødahl. Det handler om å komme inn på sidesporene. Om å koble ting på nye måter.
- Kreativitet er avgjørende for innovasjonsevnen i bedrifter og organisasjoner. Og kreative prosesser handler i stor grad om å åpne opp for nye perspektiver. Det handler om å være leken. Om å være litt barnslig.

Inspirasjon: Entreprenørbloggens  Kreative prosesser (for erfarne idèryttere)

Gjennomføring:

Gå sammen i grupper på fem.

Konkret oppgave:

Dere skal være barnevakter for fem unger ei uke på ei hytte uten strøm. Hvordan får dere dagene interessante ? Bruk leken 'Mitt skip er lastet med-løsninger'
Noter alle forslagene ned på ark - tenk kunst -og kulturformidling!


1. Problem
Hver enkelt av dere noterer ned på et ark et 'problem', stort eller lite, dere selv har eller har sett andre sliter med.
Legg arkene i en bunke, og den som har fornavn med bokstav først i alfabetet trekker en lapp  og leser høyt hva som står der. Den som har skrevt lappen får utdype problemet om nødvendig.
Den som trakk, snurrer flasketuten, og den utpekte skal komme med forlag til løsning på problemet. Den som eier problemet noterer ned det som blir sagt.
Så snurrer den som sist kom med en løsning, og de neste deltakerne får komme med nye forslag til løsninger.
 
2. Drøm
Hver enkelt av dere noterer ned på et ark en drøm dere bærer på- Hvordan kan den realiseres?
Gjennomfør et kort, spontant  dvs et improvisert rollespill
Bestem sjøl hvem som gjør hva...

3. Produktdesign
Ta fem store hvite ark og brett dem i like mange deler som deltakere (trekkspill). En starter å tegne på sitt felt, og neste tegner fortsettelsen på produktet og bretter slik at bare den siste delen er synlig! Fortsetter runden.
Til slutt åpnes alle arkene og først da er de nye produktene synlige!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar