søndag 17. juni 2012

Hva med prisen?


Hva koster varen?

Det er mange beregner forut for prissetting. Her er bare noen eksempler:

Bedriften har fire prissettingsmetoder å velge mellom:

●         kostnadsbasert prissetting
●         markedsbasert prissetting
●         konkurransebasert prissetting
●         dynamisk prissetting

Prisdifferensiering vil si at bedriften har forskjellig pris til ulike segmenter. Det er vanlig å operere med følgende typer av prisdifferensiering:

●         segmentstyrt prisdifferensiering
●         geografisk styrt prisdifferensiering
●         bruksstyrt prisdifferensiering
●         tidsstyrt prisdifferensiering

To prisstrategiske valg:

●         høy pris for å tjene mest mulig pr. solgt enhet
●         lav pris for å få flest mulig til å kjøpe produktet
Les mer om pris: 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar