onsdag 6. juni 2012

Deltakelse i europamesterskapet/sosialt entreprenørskap

VIKTIG INFORMASJON

Monday 18th June, from 1.00 PM CET. For å få med alle teamene regner de med å holde på til kl. 16.00.

•         The final will take place on-line through GoToMeeting 

Elevene får tilsendt en link til GoToMeeting møterommet og klikker seg inn der når de har sin presentasjon. 
De vil få tilbud om en prøvepresentasjon slik at vi vet at alt virker og de skjønner hvordan verktøyet fungerer.


•         Each team should join from one computer. Each team should be equipped with microphone and , if possible, with a webcam.


•         Test calls through GoToMeeting will be organized with the participating teams from each country, between 4th -15th June. Precise day and time to be decided together with the national coordinator. Hvis dere sender meg kontaktinfo til den ansvarlige eleven kan jeg ta dette direkte med dem hvis dere vil.


 

•         Test calls through GoToMeeting will be organized with the participating teams from each country, between  
4th -15th June. Precise day and time to be decided together with the national coordinator. Hvis dere sender meg kontaktinfo til ansvarlig eleven kan jeg ta dette direkte med dem hvis dere vil.


•         More details on the setup of the final, and the order of the presentation will be sent out by  4th June 2012.
Se også bloggen deres: http://auxiliumub.blogspot.no/


Hva er en sosial innovasjon?
·       Sosial innovasjon er realiserte ideer som fører til sosial endring. Sosiale innovasjoner skapes ofte i etablerte bedrifter eller organisasjoner som har en sosial profil. Det kan spenne fra ideer knyttet til arbeidsforhold, utdanning til samfunnsutvikling eller helse. Sosiale innovasjoner styrker og utvikler samfunnet.

Hva kjennetegner en sosial entreprenør?
·       Sosialt Fokus: Hovedformålet med virksomheten er å løse sosiale utfordringer
·       Entreprenørskap: Etablering av nye bedrifter eller nye aktiviteter
·       Innovasjon: Bruk av nye metoder og nye løsninger for å løse sosiale problemer
·       Økonomisk bærekraft: Fokus på markedsføring, salg og resultat strategier
·       Involvering: Bredde av målgrupper

Hva er et Sosialt Entreprenørskap?
Begrepet "sosiale virksomhet "er beskrevet av EU-kommisjonen som en virksomhet:
·       hvis primære mål er å oppnå sosial påvirkning heller enn å generere overskudd for eiere og aksjonærer;
·       som opererer i markedet gjennom produksjon av varer og tjenester på en entreprenøriell og innovativ måte
·       som bruker overskuddene i hovedsak å oppnå sine samfunnsmessige mål og
·       som styres av sosiale entreprenører på en ansvarlig og transparent måte, særlig ved å involvere ansatte, kunder og andre interessenter er berørt av virksomhet.

 
Hvem kan være med i den europeiske konkurransen for
Sosiale Entreprenører?

Hvis dere vinner konkurransen for beste sosiale entreprenør fylkesmessen for ungdomsbedrifter går dere videre til den Europeiske Finalen. Det er tre fylker som kan ha vinnerlaget sitt i den Europeiske Finalen for ungdomsbedrifter med sosialt entreprenørskap. De tre fylkene er Oslo, Sogn og Fjordane og Østfold.
Hva dere gjøre?
·       inn og registrer bedriften deres www.sep.ja-ye.org
·       Delta fylkesmessen for ungdomsbedrifter
·       Delta NM for ungdomsbedrifter
En jury vil rangere de tre bedriften som vinner hver sin fylkesmesse etter at alle tre fylkesmesser er gjennomført

1.    Det er de tre beste sosiale bedriftene blir med i den Europeiske Finalen. En fra hvert fylke. Alt som sendes inn til den europeiske konkurransen må være på engelsk.
2.    Send inn en kort beskrivelse av bedriften, en 4 min video som beskriver bedriften og delårsrapporten.
3.    Lag en brosjyre som profilerer bedriften deres.
4.    Gjennomfør den Europeiske Finalen hvor dere presenterer dere for en internasjonal jury online.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar