torsdag 9. februar 2012

A propos medarbeidersamtaler

Det er lurt at alle leser denne siden før samtalen. Her er det kunnskap å hente:
http://godåsnakkemed.no/

Hensikten med medarbeidersamtaler kan kort beskrives i tre punkter:
I vår forstand er en medarbeidersamtale:
En samtale mellom ansatt og leder som er planlagt, forberedt, periodisk tilbakevendende og forpliktende. Målet er planlegging, utvikling og samordning av den ansattes og bedriftens behov.
Kilde : Ukeavisen_LedelseForutsetninger for at medarbeidersamtalene kan være et styringsverktøy er:
Kilde: Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Les også siden 249 i EB 1
Andre sider med aktuelt innhold:
http://www.lentsareptas.no/web-tjenester/web_tjenester/medarbeidersamtaler/medarbeidersamtaler.94.do?gclid=CLWm5PvTka4CFa4tmAod2DylfQ

2 kommentarer: