tirsdag 28. februar 2012

Gründercamp for ub-ansatte


18. og 19. april inviteres alle ub-ansatte til Gündercamp. En nærvingsvirksomhet presenterer et problem eller en utfordring for gründercamperne som under de to dagene det varer, skal på en mest mulig oppfinnsom og kreativ måte bidra til å løse det.
Gründercamp er trivsel, moro, lærerrikt og spennende.
Invitasjonen går til elever i Oslo, Akershus, Østfold og områdene sør for svenskegrensa.
Se mail, og send en liten notis om hvorfor nettopp DU ønsker å delta.

1 kommentar: