onsdag 4. januar 2012

Referat fra fagledermøtet og informasjon fra UE Østfold
Referat fra fagledermøte for Entreprenørskaps-/ UB- ansvarlige. 
 
Tid: fredag 16.desember, kl 09-12
Sted: Fylkeshuset i Sarpsborg, Møterom Orkerød, 3.etg
Tilstede: Arnfinn Løken, Rune Melleby, Rolf Inge Ølberg, Jan Arild Strømstad, Halvor Dahlberg, Arne Høyås, Christer Engstrøm, Sille Solberg
Agenda:
·     Generell informasjon
Vi har hatt mange Gründercamper i år. Halden vgs, Greåker vgs og Askim vgs har gjennomført Energicamper og sender 1 vinnergruppe per skole til Nasjonal Gründercamp i Trondheim i januar. Vi har også gjennomført Gründercamp med Projectiondesign på Glemmen og med Bondelaget på Tomb.
Fra utdanning til jobb kjøres av Manpower og mange skoler har meldt sin interesse og gjennomfører dette programmet i jan – mars.
90 elever har vært på regnskapskurs i regi av skattetaten. Vi er veldig fornøyde med dette samarbeidet.
Vi har planer om å kjøre Gründercamper for skoler som er interessert med fokus på IA i forhold til den dropoutproblematikken vi ser i skolen. Ta kontakt dersom din skole er interessert i å kjøre en Gründercamp for å bevisstgjøre elevene og gjennom dette, kanskje redusere drop-out i vgs. Dette gjelder først og fremst på yrkesfag der dette problemet er størst.
Vi har et nytt prosjekt på gang som heter ”Opplev Østfold”. Vi skal her ha fokus på lokale ressurser i Østfold i forhold til entreprenørskapsarbeidet vi gjør i skolen. Dette er spesielt for Restaurant og matfag, Reiseliv, Naturbruk og Musikk Dans Drama. Vi har kontaktet en del skoler som ønsker å være med. Ta kontakt dersom du ønsker å høre mer, eller om du vet om andre som er interessert i å være med i dette prosjektet.
Lederkurset for ungdomsbedrifter kjøres på 3 samlinger. En på fylkeshuset, en i administrasjonsboligen til Borregaard og en på Hafslund Hovedgårds konferansesenter. Nytt av i år er at lederne i ungdomsbedriften på en 4. dag får følge en toppleder fra Østfold. Dagen avsluttes med mingling og servering på Fylkeshuset.
Arbeidstilsynet har vært ute og holdt kurs hos noen ungdomsbedrifter. De har også hatt tilsyn hos enkelte bedrifter. Dette har gjort ungdomsbedriften mer bevisst på arbeidsmiljø og HR.
·     Sosialt entreprenørskap
Dette er et nytt satsningsområde lokalt og nasjonalt. Mange ser muligheten til å drive ungdomsbedrift med fokus på sosialt entreprenørskap. UE Østfold har registrert at følgende bedrifter har fokus på dette:
A Good Case UB – Frederik II vgs
BIMM CUP UB – Glemmen vgs
Blid og Aktiv UB – Kirkeparken vgs
Fokus-fotball UB – Malakoff vgs
Lekestua UB – Kalnes vgs
Light Masters UB – Greåker vgs
Save a heart UB – Frederik II vgs
Gi beskjed dersom du har flere bedrifter med dette fokuset.
·     EwB og internasjonalt samarbeid
For dere som har lyst til å jobbe med ungdomsbedrift på tvers av landegrensene anbefaler vi at ungdomsbedriften registrerer seg som EwB bedrift på http://ja-ye.org
UE Norge deler ut reisestipender for til sammen kr 250 000 i år for EwB bedrifter.
·     Konkurranseregler /kriterier for Fylkesmessa
Generelt:
Vi prøver å få til en times inspirasjon for lærere som deltar på årets fylkesmesse.
Pass på at elevene følger kriteriene som er satt opp i de kategoriene de skal delta i. Disse blir brukt som utgangspunkt for juryen når de skal plukke ut vinnere.
Ø     Ny kategori
Sosialt Entreprenørskap er en ny kategori på Fylkesmessa. Les mer om konkurransekriteriene her. Vinneren av denne kategorien blir sendt til NM hvor dette også er en nyopprettet kategori.
Ø     Endring av kategori
Beste IA blir til beste HR. Dette samsvarer med den nasjonale konkurransen. Les mer om det i konkurransekriteriene på vår nettside.
Ø     Frister
Påmeldingsfrist til Fylkesmessa er 27.januar (Påmelding per mail eller post –ikke faxJ)
Innleveringsfrist av materiell er 28.februar
NB! ALT SKRIFTLIG MATERIELL MÅ LEVERES SOM PDF FIL.
Frist for innlevering av PP til kategorien Beste UB er 12.mars. Ungdomsbedriften må gi beskjed dersom de ikke skal bruke presentasjonsverktøy og allikevel delta. De som ikke har levert innen fristen, får ikke delta.
·     Nytt fra UE Norge.
Ny kategori på NM er Sosialt Entreprenørskap. Andelsbrev er nå digitalisert og ligger under startkapital i UB-løypa.
NM er 3. og 4. mai.
·     Utdeling av UB-andelshefter og UB-permer
Vi deler ut et restlager av UB-permer og andelshefter. De skolene som ikke var tilstede på fagledermøte, kan ta kontakt for å få permer/hefter.
·     Erfaringsutveksling – ordet fritt.
Husk å skrive på personnummer på registrering etter at elevene har gjort alt klart. Firmaattesten fra Brønnøysund blir sendt direkte til ansvarlig lærer. Da kan du stryke ut ditt personnummer og ta en kopi til elevene som de får. Da blir ikke ditt personnummer ”distribuert” i systemet.
Det er mulig å drive UB i sommerferien hvis noen ønsker det. Dette kan være et godt alternativ til sommerjobb….
www.enklereliv.no er det mange gode ”UB-produkter” hvis dere sliter med ideer til produkter som ungdomsbedriften kan selge.
Sille Solberg
Fagansvarlig videregående skole

1 kommentar: